zaterdag 31 maart 2012

Eens

Ik ben het niet gauw en niet vaak eens met de Paus. Maar bij zijn recente bezoek aan Cuba heeft hij terecht weer eens gewezen op het al vijftig(!) jaar durende handelsembargo van de Verenigde Staten. Stel je even voor hoe onze economie eruit zou zijn als onze grote buurman Duitsland alle handel met ons land verbood.

Het is uiteraard het goede recht van de Amerikanen om niet van communistische regiems te houden. Ik ben daar ook geen vriend van. Maar Amerika is daar wel nogal selectief in. Je kunt China nauwelijks meer een communistisch land noemen: het is inmiddels een kapitalistische éénpartijstaat. Maar toen het het nog wel communistisch was dreef Amerika er rustig handel mee en mompelden ze wel eens wat over mensenrechten. Per slot van rekening was en is China een aardige markt.

Cuba is natuurlijk nooit van groot economisch belang geweest voor Amerika: ze schijnen daar goede sigaren en rum te produceren, maar dan heb je het wel zo ongeveer gehad, geloof ik. Cuba heeft ook een goede gezondheidszorg voor alle inwoners. Daar kunnen veel weinig verdienende Amerikanen alleen maar van dromen. Maar ja, ze zijn daar communistisch en niet democratisch. Ook hier zijn hele generaties opgegroeid die niet meer, via krant en tv, hebben meegemaakt hoe Castro het dictatoriale en onderdrukkende regiem van Batista opzij heeft gezet. Amerika heeft nooit veel moeite gehad met zaken doen met een reeks van dictatoren in zijn Zuid-Amerikaanse 'achtertuin'. Het heeft zelfs van harte meegewerkt aan het bestrijden - en verwijderen - van naar Amerikaans oordeel te linkse regeringen. In Chili, Nicaragua en Haïti - om een paar landen te noemen - kunnen ze daar over meepraten.

Ik gun de Cubanen een democratische regering, maar ik gun ze ook een economie, waarin het iedereen beter gaat dan nu. Daar kan Amerika een belangrijke bijdrage aan leveren.
x