maandag 19 juli 2010

Oplichting

Niemand maakt mij wijs dat er zorginstellingen zijn, waarbij de administratie niet beschikt over ten minste één persoon die weet welke kosten op grond van de AWBZ bij zorgverzekeraars gedeclareerd kunnen worden en welke aan cliënten geleverde goederen en/of diensten bij die cliënten in rekening kunnen worden gebracht. Als die kennis niet in huis is, mag dat al als een schandaal betiteld worden.

Wanneer, zoals nu gebleken is, zorginstellingen bij hun cliënten allerlei zaken, zelfs iets elementairs als toiletpapier, in rekening brengen die gewoon binnen het verzorgingstarief vallen, kan er geen sprake meer zijn van een administratief foutje of een verkeerde boeking. Dan is er sprake van klinkklare ordinaire OPLICHTING.

De zorginstellingen die de fout ingaan zullen wel opmerken dat ze niet rondkomen met de hun toegekende budgetten. Dat zou best kunnen, maar dat mag nog steeds geen excuus zijn voor het dan maar in rekening brengen van kosten bij de cliënten. Dat zijn immers vaak mensen met een handicap, die na het inleveren van de eigen bijdrage niets meer overhouden dan een karig 'zak- en kleedgeld': 289,26 euro per maand voor ongehuwden.

Een behoorlijk aantal jaren ben ik actief geweest in de georganiseerde patiëntenbeweging. Ik weet dus dat veel patiënten/cliënten en/of hun familie geen idee hebben waar ze wel of niet recht op hebben. Als ze dat wel hebben en weten of vermoeden dat ze belazerd worden, houden ze toch maar hun mond, omdat ze de relatie met 'de instelling' niet op scherp willen stellen, want dat zou wel eens ten koste kunnen gaan van de zorg. Voor hen, vrezen ze, wordt geen vinger meer extra en wellicht zelfs een vinger minder uitgestoken.

De marktwerking in de zorg zou het allemaal veel beter en goedkoper maken voor de patiënt/cliënt. Nog niet lang geleden leed mega-instelling Philadelphia een miljoenenverlies door het opzetten van megalomane projecten die met de kerntaken niets te maken hadden. (Lees dit nog maar eens.) De verantwoordelijke bestuurders werden ontslagen, maar kregen desondanks een forse gouden handdruk mee. Zo werkt de markt kennelijk.

We hebben een instelling die toezicht houdt op de zorginstellingen: de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Die heeft, volgens Trouw, een brief geschreven aan de zorgverzekeraars. De NZa vraagt ze actie te ondernemen als er "onredelijk hoge bijbetalingen" worden gevraagd. Mogen redelijk hoge bijbetalingen dan wel gevraagd worden? Onlangs vertelde iemand mij dat een bewoner van een zorginstelling 15 euro moest betalen om gedurende een half uur in een rolstoel in de buitenlucht rondgereden te worden. Is dat een redelijke bijbetaling? Dankzij de marktwerking komen er instellingen waar je een abonnement kunt krijgen, zodat je nog maar 10 euro per half uur buitenlucht betaalt.
x