maandag 24 november 2014

Zorgkosten

Heb je afgelopen zaterdag de uitzending van Kassa gezien? Het ging over de zorgverzekering. We mogen binnenkort weer van verzekeraar veranderen en die hebben flink hun best gedaan om het allemaal zo ingewikkeld mogelijk te maken. Het wemelt van de verschillende pakketten en bijbehorende premies.

Met enige weemoed dacht ik terug aan dat goeie, ouwe ziekenfonds. Ruim 60% van de bevolking was verplicht bij een ziekenfonds verzekerd. De premie was inkomensafhankelijk, dus wie het minst verdiende betaalde ook de laagste premie. Het verzekerde pakket was overal en voor iedereen gelijk.

Toen ik in de zestiger jaren bij de Ziekenfondsraad ging werken, werd me voorgehouden dat het Nederlandse ziekenfondssysteem veel beter was dan het Engelse van de National Health Service. De NHS immers was in handen van de staat. De kosten ervan maakten onderdeel uit van de nationale begroting. Het zou dus best zo kunnen zijn dat er gekozen moest worden tussen meer zorg of meer onderzeeërs. In feite gaat het hier momenteel niet anders. Bij het vaststellen van de belasting en de premies voor de sociale verzekeringen kijkt de regering naar de totale 'lastendruk': als de premies omhoog moeten, moet de belasting maar wat minder omhoog.

Toen de ziektekostenverzekering een volksverzekering werd, werd er ook besloten tot 'marktwerking'. Dat zou kostendrukkend werken. Tot nu toe is er nauwelijks een jaar voorbij gegaan waarin de premie en/of het eigen risico niet steeg, Iedereen, behalve de fracties van de PvdA en VVD in het parlement, houdt zijn hart vast over wat na 1 januari 2015 met de zorg voor ouderen gaat gebeuren. Nu de gemeenten voor een groot deel van de zorg verantwoordelijk worden is de kans niet denkbeeldig dat de inwoners van de ene gemeente meer rechten hebben dan de inwoners van de andere gemeente. Verhuizen naar een andere gemeente zou wel eens voordelig kunnen zijn. Je zou ook kunnen overwegen naar Engeland te verhuizen.