vrijdag 22 juli 2011

Capaciteit

Wanneer je het nieuws een beetje volgt, weet je dat naar het zich laat aanzien in het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis 25 patiënten onnodig zijn overleden, omdat men in dat ziekenhuis te laat en niet optimaal reageerde op het vóórkomen van een zogenaamde superbacterie in het ziekenhuis. In het NOS-journaal hoorde ik onder meer zeggen dat de specialisten in dat ziekenhuis het niet met elkaar eens konden worden.

Het is altijd aardig verband te leggen tussen verschillende berichten. In de Volkskrant van gisteren stond een artikel onder de kop: Topbestuurders uit zorg weigeren salarisverlaging. Die topbestuurders verdienen nog altijd meer dan het maximale normbedrag van 247.500 euro bruto. Dat normbedrag ligt al een aardig eind boven de Balkenendenorm.

De bestuurders beroepen zich op hun oude contracten en hun bijzondere capaciteiten. 'Mijn salaris was al zo hoog toen ik in 2004 begon', zegt voorzitter Paul Smits van het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis, de instelling die onder vuur ligt vanwege een grootschalige bacteriële infectie van patiënten. Smits verdiende met 329 duizend euro aan salaris en bonus in 2010 veruit het hoogste bedrag. (Onderstreping toegevoegd.) Hoewel, als ik het goed begrepen heb, die infectie al ergens in 2010 ontstaan is, kreeg meneer Smits, de eindverantwoordelijke, toch een bonus over dat jaar

Elsevier schrijft: Het ziekenhuis moet van de inspectie een externe controleur aanstellen die erop toeziet of de maatregelen worden gerealiseerd. Die Smits, met al zijn capaciteiten en met een salaris dat een kleine ton boven het normbedrag ligt, is er niet in geslaagd zijn medewerkers tot medisch verantwoord beleid te leiden. Hij is kennelijk zelfs niet in staat erop toe te zien dat de nu noodzakelijke maatregelen ook worden gerealiseerd. Die externe controleur werkt naar alle waarschijnlijkheid niet voor het minimumloon. Die externe controleur wordt betaald uit de premie die jij en ik betalen.

Dankzij de introductie van de marktwerking in de zorg konden we ons eindelijk veroorloven mensen met een beetje kwaliteit aan te stellen in het topmanagement van onze ziekenhuizen. Zonder de uitzonderlijke capaciteiten van meneer Smits waren er misschien wel 50 doden te betreuren geweest in het Maasstad Ziekenhuis.

Ga nu voor de grap eens naar de website van het Maasstad Ziekenhuis en lees daar wat meneer Smits vindt over de visie en de missie van het ziekenhuis:
Wij zorgen dat wij ons zódanig inleven in onze patiënten, familieleden, bezoekers, huisartsen en zorgverzekeraars dat zij ons bij iedereen aanbevelen en promotor zijn van ons ziekenhuis.
("Ik vertrouw het Maasstad Ziekenhuis")

Dat vertrouwen valt wat tegen, volgens het AD: Uit angst voor de superbacterie die al 25 levens heeft geëist, kloppen patiënten uit het Maasstad Ziekenhuis steeds vaker aan bij andere ziekenhuizen in de omgeving.
x