dinsdag 11 oktober 2016

MINDERHEID

We hebben nu enkele jaren achter de rug waarin we geregeerd werden door een minderheidsregering. Weliswaar had deze regering een kleine meerderheid in de Tweede Kamer, maar in de Eerste Kamer moest ze steeds andere partijen ertoe bewegen voor haar wetten te stemmen. Ik vind zo'n minderheidsregering wel een goed idee. Immers, partijen die niet in de regering vertegenwoordigd zijn, kunnen zo meer invloed uitoefenen dan door alleen oppositie te voeren. Al een aantal jaren geleden heb ik daar uitvoerig aandacht aan besteed in het kader van een artikel over de gekozen minister-president, waarover ook nu weer gepraat wordt. Je kunt het hier lezen. Een opmerking daarin is inmiddels achterhaald. Daar wordt nog gesproken over de koning die een formateur aanwijst. Dat is inmiddelels afgeschaft.