donderdag 18 juli 2013

Zendeling

Ik ben orthodox gereformeerd opgevoed. Ik denk dat ik daardoor redelijk veel begrip heb voor mensen die geloven, of dat nu in de christelijke of welke andere god ook is. Maar ik heb wel altijd een hekel gehad aan ‘zendelingen’, welk geloof of seculiere overtuiging ze ook verkondigen. Onder 'zendeling’ versta ik een persoon die er zo zeer van overtuigd is dat zijn/haar levensopvatting de enig juiste is, dat zhij door roeien en riemen gaat om die overtuiging aan de man/vrouw te brengen. Een walgelijk voorbeeld daarvan was in Trouw te lezen. Tientallen kinderen uit Nepal, Tibet, Bhutan, India en Burma zijn verhandeld uit religieuze motieven. Ze komen uit boeddhistische en hindoeïstische gezinnen en worden in kindertehuizen opgeleid tot christelijke zendelingen. (…) Onder meer de Nederlandse Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC), een orthodox-protestantse organisatie, financiert het project. (Onderstreping toegevoegd.) Let wel: het gaat hier niet om vervolgde christenkinderen maar om geronselde andersgelovige kinderen. Zijn ze er bij die HVC soms van overtuigd dat boeddhisme en hindoeïsme vormen van christenvervolging zijn? Zouden ze nu echt denken dat ze de Here Here der Heirscharen er een groot plezier mee doen eraan mee te helpen dat ouders belazerd worden en dat hun kinderen tegen wil en dank tot Zijn evangelisten worden opgeleid?  Wat ik me van het protestants-christelijke geloof herinner doet me anders vermoeden.
x