zaterdag 31 augustus 2013

Strijkstok

Het zag er zo mooi uit: al die fietsers op de Alpe d'Huez die geld bij elkaar brachten voor de kankerbestrijding. En het mooiste was nog dat er niets aan de beruchte strijkstok bleef hangen. Maar wat las ik in Trouw? Stichting Inspire2Live, een spin-off van stichting Alpe D'HuZes, heeft de afgelopen jaren amper geld uitgegeven aan kankeronderzoek. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Het geld ging vooral naar 'management fees' en reis- en verblijfskosten. Afgelopen week werd bekend dat Alpe d'HuZes-oprichter Coen van Veenendaal bijna 300.000 euro aan management fees heeft ontvangen voor zijn werk voor Inspire2Live, ondanks het strenge antistrijkstokbeleid van de stichting. Zo streng was dat antistrijkstokbeleid dus ook weer niet. Aan kankeronderzoek is beduidend minder geld uitgegeven dan aan management fees. Het Engelse 'fee' kun je vertalen als honorarium. Die Coen heeft zichzelf dus een aardig inkomen bezorgd. Maar als je dat 'management fee' noemt valt dat niet direct op. En medeoprichter Peter Kapitein zat ook niet al zijn vrije tijd aan fondsenwerving op te offeren. Kapitein werkt fulltime op de communicatie-afdeling van de Nederlandsche Bank. DNB heeft hem sinds 2009 vrijgesteld om drie dagen per week, met behoud van een salaris van zo'n 63.000 euro per jaar, fondsen te werven voor Inspire2Live voor kankeronderzoek en om wetenschappers samen te brengen. Ook bijvoorbeeld reiskosten werden door de bank betaald. We moeten dus vooral DNB dankbaar zijn dat die Kapitein in staat gesteld heeft drie dagen per week menslievend bezig te zijn. De meeste fietsers die tegen de Alpe d'Huez op fietsten zullen dat, neem ik aan, in hun eigen vrije tijd hebben gedaan. Daar hebben ze vakantiedagen aan besteed. Die hadden niet allemaal een werkgever die ze 'in de tijd van de baas' liet fietsen. Ze dachten dat Van Veenendaal en Kapitein even onbaatzuchtig bezig waren. Maar nu krijgen de collectanten van het KWF speciale instructies om op de juiste wijze te reageren op kritische opmerkingen van mensen die zij met hun collectebus benaderen.

Begrijp me goed. Er is wat mij betreft niets tegen om op professionele wijze geld bij elkaar te brengen voor een goed doel. Alpe d'HuZes heeft veel geld voor de kankerbestrijding opgehaald. Als die twee mannen dat allemaal in hun eigen vrije tijd hadden moeten doen, was er misschien veel minder opgehaald. Dat hadden ze gewoon open en eerlijk kunnen vertellen. Ze hadden daarover, met een modern woord, 'transparant' kunnen zijn. Ze hadden ook, voor een behoorlijk bedrag, externe deskundigen kunnen inschakelen. Het was niet zo slim de nadruk te leggen op dat antistrijkstokbeleid en intussen zichzelf als deskundige te honoreren.
x