zaterdag 16 oktober 2010

Zelfstandig

"Er is geen vrijheid zonder economische zelfstandigheid." Dat is mij al lang geleden geleerd. Een paar dagen geleden gaf ik hier al aan dat weliswaar een deel van de moslimvrouwen niet over alles in vrijheid kan beslissen, maar dat ook lang niet alle niet-moslimvrouwen die vrijheid hebben. In de Volkskrant stond gisteren een artikel dat hier mooi op aansloot. Ruim tachtig jaar nadat Aletta Jacobs het feministische geluid liet horen, blijkt dat nog steeds bijna de helft van alle vrouwen in Nederland economisch niet zelfstandig is. Bij mannen is dit 30 procent. (Het is overigens wel iets langer dan tachtig jaar geleden dat Aletta Jacobs het feministisch geluid introduceerde. Dat deed ze al in 1870, 140 jaar geleden toen ze als eerste vrouw werd toegelaten tot de hbs.)

In 2000 had de overheid zich ten doel gesteld dat in 2010 60% van de vrouwen economisch zelfstandig zou zijn. Dat was natuurlijk natuurlijk een mooie doelstelling, maar kan iemand mij vertellen welke concrete maatregelen de overheid genomen heeft die doelstelling te verwezenlijken? Nog altijd werken veel meer vrouwen in deeltijd dan mannen. Na een scheiding gaan vrouwen gemiddeld een kwart in inkomen achteruit, mannen 7%. Veel vrouwen verdienen nog altijd minder dan mannen die een zelfde functie uitoefenen.

De Tweede Feministische Golf heb ik helemaal bewust meegemaakt. Ik heb toen al vrij snel geleerd dat ik het niet in mijn hoofd moest halen te zeggen dat een vrouw die thuis bleef om voor de kinderen (en de rest van het huishouden) te zorgen "niet werkte". Ze werkte wel degelijk en hard en meestal  meer dan de 40 uur per week die haar man werkte.  Die vrouw had/heeft dus recht op minimaal de helft van het gezinsinkomen, ook al komt dat alleen via de baan van de man binnen. Dat geldt dus ook in die situaties dat een vrouw wel een baan heeft, maar minder verdient dan haar man. Je mag er immers in het merendeel van de Nederlandse huishoudens van uitgaan dat de vrouw het overgrote deel van de huishoudelijke klussen verricht. Je had destijds een reclame voor Bokma jenever met daarin de kreet: "Staat de Bokma koud, schat?" Het feministische antwoord daarop was: "Nee, maar je eten wel!"

Het nieuwe kabinet zal ook wel weer de zelfstandigheid van de vrouw met de mond belijden en ook weer streefcijfers hebben die niet gehaald worden. Ik zeg er meteen maar bij: een links kabinet zou het op dit gebied niet of nauwelijks beter doen. Het heeft weinig met politiek te maken en alles met mentaliteit.
x