zaterdag 13 juni 2020

BIO

Bomen, bossen, wouden zijn van vitaal belang voor ons klimaat en dus voor het leven op aarde. Bomen nemen CO2 (een gas, dat mede verantwoordelijk is voor het broeikaseffect) op en geven ons daarvoor zuurstof terug.

Ik ben geen natuurkundige, maar als ik nou even rustig doordenk, dan kom ik op het volgende. In hout zit CO2. Ga je dat hout verbranden (in een kampvuurtje, in een open haard) dan komt die CO2 vrij. Nu zullen kampvuurtjes en open haarden niet de grootste bedreigingen voor ons klimaat vormen, maar het wordt wat anders als we hout gebruiken als onderdeel van biomassa, die we verbranden om energie op te wekken.

Alles waar 'bio' in gebruikt wordt klinkt goed, dus ook biomassa. 'Bio' staat zo'n beetje gelijk aan 'groen'. En 'groen' vinden we fijn, toch? Wat is biomassa precies? De site van energieleverancier Oxxio geeft daar antwoord op: Biomassa is energie die wordt opgewekt door verbranding. Dit wordt ook wel bio-energie genoemd. Voor biomassa ook echt biomassa is, moet het eerst worden vergast of vergist tot biobrandstof. Organische materialen zijn de bron van biomassa. Denk hierbij aan de verbranding van hout, gft-afval, plantaardige olie, mest en speciaal voor bio-energie geteelde gewassen. (...) Met de verbranding van de organische materialen wordt elektriciteit door biomassa opgewekt. Dit vermindert het gebruik van fossiele brandstoffen wat zorgt voor minder klimaatbelasting. Een ander voordeel van biomassa is dat het in tegenstelling tot kolen en aardgas niet opraakt. Biomassa-energie is daarom groen.

Is biomassa nou echt zo 'groen'. Misschien wel als je hout erbuiten laat, want bij het verbranden van hout komt ongeveer anderhalf keer zoveel CO2 in de lucht als bij het verbranden van steenkool en tot drie keer zoveel als bij het verbranden van aardgas.

Nu zou het nog tot daaraantoe zijn dat afvalhout gebruikt werd, maar intussen zijn we al zover doorgeschoten in onze jacht op 'groene' energie, dat hele bossen (leveranciers van zuurstof) gekapt worden om tot brandstof van energiecentrales vermalen te worden. (En Oxxio maar beweren dat biomassa niet op raakt.) We gaan vervuilende kolencentrales sluiten om ze te vervangen door nog vevuilender houtcentrales. Dat wordt ook nog eens met heel veel geld gesubsidieerd.

Zijn we wel goed bezig?