woensdag 27 augustus 2014

Scheiding

Preses (= voorzitter van de synode) Karin van den Broeke van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) vindt volgens Trouw dat ieder mens het geloof 'nodig heeft om op een bepaalde manier te wortelen'. Vandaar dat ik zo ongeworteld ben. Gek genoeg heb ik daar helemaal geen last van. Veel gelovigen lijden nog altijd aan het misverstand dat ongelovigen er nooit echt in zullen slagen een min of meer gelukkig leven te lijden.

Het desbetreffende artikel in Trouw gaat overigens over iets heel anders. Koning Willem-Alexander zou er goed aan doen om meer te getuigen van zijn geloof. Vooralsnog brengt hij God in toespraken zelden ter sprake. Dat is 'opvallend', vindt Karin. Moet hij het voorbeeld volgen van Barack Obama, en veel andere Amerikaanse politci, die te pas en te onpas roepen: "God bless you and God bless America." ? Hoe vaker je zoiets roept, hoe krachtelozer het wordt.

Karin zou geen preses zijn als ze niet had doorgeleerd. Ze moet dus weten dat hier in Nederland, ook in de VS trouwens, kerk en staat gescheiden zijn. Het gaat dan niet aan, vind ik, dat een hoge vertegenwoordiger van de staat, bijvoorbeeld de koning, de premier, bij het uitoefenen van zijn/haar functie voortdurend zijn/haar persoonlijke geloof in zijn/haar God betrekt. Daarom heeft destijds het kabiner Den Uyl de zogenaamde 'bede' uit de troonrede verwijderd, Bij het afleggen van de eed hoef je al veel langer niet meer de wens uit de spreken dat God Almachtig je helpt. Er zijn nog wat van die rare restanten. Willem-Alexander is "bij de gratie Gods" koning der Nederlanden. ("Gratie Gods" kun je beter vervangen door "Gratie van de Oranjeverenigingen".) De 'koninklijke boodschap' waarmee het staatshoofd een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer stuurt eindigt nog altijd met "En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming."

We zouden met ons allen toch wat vreemd opkijken (Geert Wilders zou over zijn nek gaan) als een Nederlandse hoogwaardigheidsbekleder in het openbaar "Allahoe akbar" (الله أَكْبَر) zou roepen.