dinsdag 5 mei 2020

WAARDERiNG

Bij One World las ik dat Mark Rutte onlangs tijdens een coronapersconferentie zei dat hij een
‘diep socialistisch land’ leidt met ‘veel waardering voor de publieke sector’. Een VVD'er die al bijna 10 jaar een diep socialistisch land leidt? Dat gelooft hij toch zelf niet? Als Nederland diep socialistisch land zou zijn dan zouden PvdA, Groen socialistiscjLinks en SP samen in 2017 toch een ruime meerderheid in de Tweede Kamer hebben behaald. Ze haalden nog geen kwart van het aantal zetels.

Er zullen best wat Nederlanders zijn die de publieke sector waarderen, maar heeft Mark Rutte ook zoveel waardering? Ik vraagt het u af. Bij de NOS immers lees ik: "Door het nijpende tekort aan rechters en officieren van Justitie en hun ondersteuning, hun structurele overbelasting en de gebrekkige ICT-voorzieningen, komt de kwaliteit van onze rechtspraak steeds meer in het gedrang."
En waarom is er zo fors bezuinigd op de politie ? Wanneer gaat de Belastingdienst weer eens goed werken?

Bij RTLZ lees ik: Bezuinigingen op de publieke sector zijn via de 'participatiesamenleving' afgewenteld op burgers. In de Duplomaat wordt Jesse Klaver geciteerd: “De VVD (dus ook Rutte) ziet de publieke sector als een kostenpost, waar je op moet bezuinigen”, zo omschreef Jesse Klaver het beleid van de VVD in de afgelopen kabinetsperiodes. Klaver doelt hiermee op de vele bezuinigingen gedaan door de afgelopen kabinetten. Zo is er volgens Klaver een grote crisis ontstaan in de publieke sector, waar hij zelf achter gekomen is door met het personeel in gesprek te gaan tijdens zijn ‘kantinetour’.

Dankzij COVID-19 is de VVD  in de peilingen fors gestegen, niet omdat de VVD het zo bijzonder doet, maar omdat Rutte het beleid uitvoert dat hem door de deskundigen geadviseerd wordt. Ook een SP-, PvdA of GroenLinks premier zou dat gedaan hebben, zonder iets te roepen over een diep socialistisch  land te praten, maar wel met veelmeer waardering voor de publieke sector.