maandag 22 oktober 2012

Vrije wil

Jaarlijks overlijden honderden mensen die wachten op een donororgaan. Er zijn nog altijd te weinig mensen die zich als donor hebben laten registreren. Het is Nationale Donorweek, dus er verschijnen weer voortdurend spotjes op tv om je tot registratie te bewegen. Er is ook weer een variant op het systeem van "Ja, tenzij." (Je bent donor, ten zij je uitdrukkelijk hebt laten registreren dat je dat niet wenst te zijn.) In die variant krijgt je, als je nog niets geregistreerd hebt tot driemaal toe een schriftelijke uitnodiging om het te doen. Als je na de derde keer nog steeds niet reageert, wordt je als donor aangemerkt.

Ook nu weer hoor je het bezwaar dat mensen hun vrije wil wordt ontnomen. Al jaren voor de invoering van de donorregistratie liep ik met een donorcodicil rond. Ik sta nu al weer jaren als donor geregistreerd. Maar als ik overlijd, wordt toch nog aan mijn nabestaanden toestemming gevraagd voor het gebruik van mijn organen. Hoe zit dat nou met mijn vrije wil?

 ========================
Ik heb 7 dagen niet gerookt. (Wordt vervolgd.)
========================
x