maandag 27 september 2010

Terughoudend

De Conventie van Genève verbiedt het bouwen van woningen in een na een oorlog bezet gebied voor inwoners van de bezettende mogendheid. Sinds de Zesdaagse Oorlog van 1967 bezet Israël de Westbank,  voormalig Jordaans grondgebied. Inmiddels zijn er zo'n 120 Israëlische nederzettingen, waarin rond 500.000 mensen wonen. Een paar dagen geleden zag ik in het NOS-journaal hoe huizen van Palestijnen werden weggebulldozerd omdat de Israëlische nederzetting behoefte had aan een parkje. Tot middernacht van afgelopen zondag gold er sinds tien maanden een bouwstop (al werd er rustig doorgebouwd). Direct na middernacht begon men weer beton te storten.

Het is overbekend dat het bouwen door Israëliërs op de Westbank een van de heetste hangijzers is in het vredesoverleg tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit, maar premier Netanyahu komt momenteel niet verder dan zijn landgenoten oproepen "terughoudend" te zijn bij het bouwen op de Westbank. Het wachten is nu op de eerstvolgende aanslag door Palestijnen. We kunnen dan weer onze afschuw uitspreken over terroristische daden. Bij het bouwen van woningen op bezet gebied vallen geen doden. Er moeten misschien wat mensen 'verplaatst' worden en hun woningen vernietigd. Ik noem dat ook terrorisme.
x

Vervolg

Gisteren had ik het hier over de ideoloog van de PVV, Martin Bosma, aan wie Trouw een artikel had gewijd. Ik heb ook de Volkskrant er nog eens op nageslagen. Daarin stond een toch wel opmerkelijke uitspraak van deze man: Ik wil bewijzen dat Hitler een socialist was. Bosma is - en dat is zijn goede recht - geen vriend van het socialisme en de socialisten. Maar je moet toch wel bijzonder laag gezonken zijn als je zelfs maar suggereert dat er een relatie te leggen zou zijn tussen het gedachtegoed van Adolf Hitler c.s. en het socialisme. Zeker, de partij van Adolf Hitler heette voluit Nationaalsozialistische Deutsche Arbeiterspartei (NSDAP). Maar als Hitler, buiten de Joden, ergens de pest aan had waren het wel het communisme en socialisme. Hij heeft er altijd naar gestreefd dat bourgeoisie en kapitalisme aan zijn kant stonden. De complete top van de SA, incl. haar leider Ernst Röhm, die ideeën had die wat meer op socialisme leken, werd in de 'Nacht van de Lange Messen' (30 juni 1934) door de SS uitgemoord.

Als ik hier Geert Wilders op één lijn zou stellen met Adolf Hitler zou ik - terecht - wegens smaad vervolgd en veroordeeld kunnen worden. Maar ik zou ook net zo'n stupide vergelijking kunnen maken als Bosma. Partijsecretaris van de NSDAP en persoonlijk secretaris en vertrouweling van Hitler was Martin Bormann. Lijkt dat niet heel veel op Martin Bosma?
x