zaterdag 19 december 2015

MELKKOE

In mijn blog van 13 december ('TWIJFEL') deed ik nogal pessimistisch over het realiseren van de plannen voor het tegengaan van de opwarming van onze aarde. Ik kreeg gisteren al een bevestiging van mijn twijfel.

Voor zover ze dat al niet besloten hebben, willen de besturen van diverse grote gemeenten hun binnensteden afsluiten voor oude, de meest vervuilende, vrachtwagens en personenauto's, om zo de luchtkwaliteit op een nog redelijk aanvaardbaar peil te houden.

De VVD is niet alleen de 'Partij van de Bonnetjes', zij is ook de PvdA ('Partij voor de Automobilist'). Automobilisten moeten zo hard mogelijk kunnen rijden. Ze mogen zeker geen 'melkkoe' worden. Dus geen (verkeers)regeltjes, als overtreding daarvan tot boetes leidt.

Oké, in een democratie mag je er de meest domme ideeën op na houden en je mag ze propageren ook. Als die ideeën beperkt worden tot één partij, is er niets aan de hand. Maar de VVD slaagde erin een meerderheid van de Tweede Kamer zover te krijgen dat ze een motie steunde waarin de regering gevraagd werd de gemeenten te verbieden die verkeersmaatregel te nemen.

De VVD kwam ook weer met haar opmerking over "automobilistje pesten". Ze pest liever de na ons komende generaties met de nadelige gevolgen van een verslechterend milieu.