zaterdag 17 juni 2017

COMMOTIE

24 juni a.s. vindt in Den Bosch Roze Zaterdag plaats. De jaarlijkse Roze Zaterdag (...) is bedoeld om te bouwen aan begrip, tolerantie, respect en participatie van lhbt’ers, schrijft Trouw. In dat kader zou in de Sint Jan een oecumenische gebedsviering plaatsvinden. 'Zou', want bisschop De Korte geeft toch geen toestemming. De aankondiging van de viering heeft commotie doen ontstaan onder de katholieken in het bisdom en een goede herder ziet natuurlijk liever geen commotie in zijn kudde.

Homoseksualiteit blijft binnen onze Kerk een open zenuw, schreef de bisschop. Ja, dat bleek: In zijn brief schrijft de bisschop dat hij moet constateren dat ‘nog voordat de viering is gehouden, religieuze gevoelens van tal van katholieken diep worden geraakt. Voor hen vormt de kathedraal hét symbool van ons bisdom en zij kunnen niet geloven dat de sereniteit van de viering is gegarandeerd. Deze stand van zaken is ernstig. Ik mag immers ook het geweten van gelovigen niet kwetsen en mijn broeders en zusters geen aanstoot geven.’

Het valt in het bisdom Den Bosch (en mogelijk ook daarbuiten) dus nog aardig tegen met "begrip, tolerantie en respect"; lhbt'ers moeten zich, vrees ik, niet al te veel voorstellen van "participatie".

De bisschop vindt dat hij het geweten van gelovigen niet mag kwetsen en zijn broeders en zusters geen aanstoot mag geven. Zijn er onder die lhbt'ers geen gelovigen en geen broeders en zusters van de bisschop? De Korte zou een voorbeeld kunnen nemen aan zijn voorganger Wilhelmus Marinus Bekkers, die van 1960 tot 1966 bisschop van Den Bosch was. Die durfde 50 jaar geleden al open en bloot, voor de tv, dingen te zeggen die duidelijk niet in overstemming waren met de vanuit Rome verkondigde doctrines. Ik geloof dat hij mensen belangrijker vond dan de moraal.