vrijdag 9 juli 2010

Werktitel

Het Parool stelt een aantal vragen aan Eberhard van der Laan, de nieuwe burgemeester van Amsterdam. Wat wordt - na Cohens "de boel bij elkaar houden" - zijn motto? Dat weet hij nog niet, wel een 'werktitel': verantwoordelijkheid. Amsterdammers moeten verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Niemand buiten of achteraan laten staan. Solidariteit, dat in de genen van Amsterdammers zit, hoort bij verantwoordelijkheid.

Voor mij heeft Eberhard zijn eerste slechte beurt gemaakt. Hij heeft zich al een tijdje kunnen voorbereiden op zijn nieuwe baan. Dan mag je, vind ik, iets meer verwachten dan zo'n cliché. Een beter antwoord zou zijn: "Dat weet ik nog niet. Laat me eerst even een paar maanden mijn gang gaan, inwerken en zo." Solidariteit is geen aangeboren eigenschap van Amsterdammers, van niemand overigens. Het is, waar je ook geboren ben of woont, een keuze.

Als over enige tijd de gemeente Gaasterlân-Sleat een nieuwe burgemeester krijgt kan die met evenveel aplomb tegen het Friesch Dagblad roepen dat de inwoners van die gemeente verantwoordelijkheid voor elkaar moeten nemen. Over enige tijd krijgen we een nieuwe minister-president. Die zal in ieder geval niet zeggen dat af en toe enige aandacht besteden aan je medeburgers wel aardig is, maar niet overdreven moet worden.

In Amsterdam zit niemand te wachten op een burgemeester of wethouder die een mooi motto bedacht heeft. Hoewel: een motto als "Weg met al die bouwputten!" zou de handjes wel op elkaar krijgen. Of: "Geen miljoenen verslindende jaren vertraagde megaprojecten!" Met "Parkeertarieven omlaag!" kan een burgemeester zich immens populair maken. Daar gaat hij helemaal niet over, maar wie weet er nou precies waar hij wel over gaat?

Bij zijn installatie zei Eberhard dat hij met zijn neus in de boter gevallen is. Jazeker: koud een week burgemeester mag hij alle Amsterdammers en nog een paar honderdduizend niet-Amsterdammers voorgaan in de huldiging van 'onze' jongens die terugkeren uit Zuid-Afrika. Ik zou geen betere gelegenheid weten voor het debiteren van een hele reeks gemeenplaatsen. Sterker nog: 'we' willen dan alleen maar gemeenplaatsen horen en zullen op onze wenken bediend worden.
x