donderdag 7 augustus 2014

Vervolgen

Als ik de woorden 'bètablokkers'en 'fraude' in één krantenkop (i.c. in een kop in de Volkskrant) zie staan, word ik nieuwsgierig. Ik slik immers al negen jaar dagelijks bètablokkers.

De belangrijkste effecten van bètablokkers zijn:
• de bloeddruk daalt
• de hartslag verlaagt
• de hartspier trekt minder krachtig samen.

Bètablokkers worden ook incidenteel gegeven voorafgaande aan operaties aan andere lichaamsdelen dan het hart, omdat daarmee risico's verkleind zouden worden. Zouden worden, ja. Het proces wordt wereldwijd toegepast en is gebaseerd op de wetenschappelijke onderzoeken van de Nederlandse hoogleraar vasculaire geneeskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, Don Poldermans. Probleempje: In 2011 werd de hoogleraar echter ontslagen nadat aan het licht was gekomen dat hij onderzoeksdata had verzonnen en gemanipuleerd. In een rapport over de fraudezaak staat dat hij gegevens van 169 patiënten vervalste. Vorige maand werd daaraan een vervolgrapport toegevoegd waaruit blijkt dat Poldermans in meer publicaties slordig te werk ging.

Europese cardiologenvereniging ESC en de American Heart Association hielden hun richtlijnen na de affaire-Poldermans tegen het licht. Als de frauduleuze Rotterdamse onderzoeken worden weggelaten uit metastudies, blijft er weinig bewijs over voor het nut van bètablokkers bij operaties. Sterker nog: er zijn aanwijzingen dat ze de sterftekans juist verhogen. In januari stelden Britse cardiologen dat de fraude van Poldermans aan duizenden mensen het leven heeft gekost. (Onderstreping toegevoegd.)

Die Poldermans is zijn baan als hoogleraar kwijt. Maar ik heb nergens kunnen vinden dat hij ook verder vervolgd is, bijvoorbeeld door het Medisch Tuchtcollege. Is het Openbaar Ministerie nog van plan hem te vervolgen wegens de verantwoordelijkheid voor de dood van "duizenden mensen". Hij zal toch niet, net als die Twentse neuroloog, gewoon weer ergens als arts aan het werk zijn?