dinsdag 25 oktober 2011

Volksstemming

Je hoort nog wel eens zeggen dat de regering meer naar het volk moet luisteren. Ze doet immers maar zelden datgene wat het volk wil. Ga bijvoorbeeld eens een volksstemming houden houden over de vraag of Nederland moet bijdragen aan het overeind houden van Griekenland. Er zijn, vrees ik, maar weinig mensen die precies weten wat de financiële implicaties zijn van het 'ja' of 'nee', dat ze door het versturen van '1' of '2' per sms'je kunnen aangeven.

Veel mensen zullen sowieso 'nee' stemmen omdat ze altijd al tegen de euro waren, of omdat ze vinden dat er teveel door 'Europa' geregeld wordt. Ik vermoed dat een volksstemming over de vraag of we de EU moeten opheffen ook een meerderheid zou krijgen. Maar je weet het nooit bij volksraadplegingen. Dat weten we intussen door de uitslag van de verkiezing van de winnaar van de Televizierring. Iedereen was ervan overtuigd dat 'The Voice of Holland' met de eer zou gaan strijken. Mies Bouwman, die de ring mocht uitreiken, was volgens het AD verbijsterd toen ze op een briefje las dat 'Voetbal International' het ding kreeg. Mies vond het zo verbazingwekkend dat de 81-jarige televisie-icoon 'de heren van de organisatie' na afloop aanraadde 'eens goed na te denken' over de volgende editie van de prijzenshow.(...) Ik zou zeggen: ga met elkaar om de tafel en zorg dat er volgend jaar weer een voor iedereen begrijpelijke winnaar komt.'

Nou laat je het volk een keer beslissen en dan doet het niet wat de 'autoriteit' - want dat is Mies toch? - verwacht. Uit mijn jeugd herinner ik me nog een verkiezingsslogan van de CPN: "Hoge lonen, lage prijzen." Je zou zeggen, dat iedereen daar vóór zou zijn, maar toch verkreeg de CPN geen absolute meerderheid bij die verkiezingen. Morgen moeten de Europese regeringsleiders beslissen over (verdere) steun aan Griekenland. Je mag hopen dat het een "voor iedereen begrijpelijke" beslissing wordt. Maar hebben ze bij de EU iemand die dat enigszins helder kan uitleggen?
x