zaterdag 23 februari 2019

HOOGOPGELEID

Toen ik de nieuwsbrief van Het PAROOL opende kreeg ik deze kop te lezen

Amsterdam groeit vooral door immigratie

De doordeweekse PVV'er of FvD'er zou direct de lust om verder te lezen verliezen. De primaire reactie zal zijn: Ja, vertel mij wat, of 'Dat zei ik jaren geleden al.'

Hoofdthema van het artikel in Het Parool is dat Amsterdam naar verwachting in 2032 de magische grens van één miljoen inwoners zal overstijgen. Het is mij niet helemaal duidelijk wat er zo magisch aan die grens is. Er is immers niets bovennatuurlijks aan 1.000.000 mensen. Dat zijn gewoon heel veel mensen.

Amsterdam groeit niet doordat de inwoners hier blijven wonen en kinderen krijgen. Nee, het geboortecijfer is lager dan het landelijk gemiddelde: 1,4 kind per vrouw tegen bijna 1,7 in heel Nederland.

En het aantal Amsterdammers dat de stad ontvlucht, is ook groter dan ooit. Meer dan 45.000 inwoners vertrokken naar een plek elders in het land, vaak omdat eengezinswoningen in de stad onbetaalbaar zijn. Daar kwamen er veel minder voor terug: 36.000.

Amsterdam ontving ruim 38.000 migranten. Errug, toch? Ik doe het niet graag, maar ik kan die PVV'ers en FvD'ers gerust stellen: die zin gaat als volgt verder: de meesten uit Engeland, Amerika, India en Duitsland, traditionele expatlanden. Gewone, nette mensen dus. Ze worden meestal ook nog hoog betaald en kunnen zich dure woningen veroorloven. (De 'baas' zal de huur wel betalen.) Ze zullen dus niet gauw een beroep op de bijstand doen of sociale huurwoningen van 'onze' kinderen inpikken, zoals al die andere immigranten.

Het PAROOL schrijft ook nog: Internationale, hoogopgeleide en goed verdienende inwoners zorgen voor een andere blik op de wereld. Als ik de media moet geloven hebben Amsterdammers sowieso een andere blik op de wereld dan de bewoners van het platteland (= de rest van Nederland). Heb ik, Amsterdammer, expats nodig om mijn blik op de wereld te veranderen? Onder die hoogopgeleide, goed verdienende expats zullen er ook aardig wat zijn met opvattingen, die dichter in de buurt van die van Wilders en Baudet komen dan van de mijne. Er zijn immers aardig wat hoogopgeleide Nederlanders die het best kunnen vinden met de opvattingen van Wilders en Baudet. Baudet is zelf vrij hoog opgeleid. Noch hij, noch al die expats hebben er aan bijgedragen dat ik een andere kijk op de wereld heb gekregen.