donderdag 15 december 2011

Zorg

M.i.v. 1 januari 2012 mogen de tandartsen zelf beslissen welke tarieven ze in rekening brengen. De minister zal gedacht hebben: tandheelkundige hulp wordt toch nauwelijks uit het basispakket vergoed, dus wat maakt het uit wat die kost? Iedereen zal vanzelf de goedkoopste tandarts opzoeken. Marktwerking, nietwaar? Probleem is nu even dat er nog nauwelijks tandartsen zijn die bekend gemaakt hebben wat over een week of twee hun tarieven zullen zijn. Dat hoorde ik bij EénVandaag of het NOS-journaal, dat weet ik niet meer.

Een wakkere journalist vroeg aan een tandarts waarom hij zijn tarieven nog niet had vastgesteld, hoewel hij al sinds afgelopen juli wist, dat hij die vrijheid kreeg per 1 januari a.s. Met een stalen gezicht beweerde de tandarts dat het hem vooral om de zorg ging en dat hij zich nooit zo bezig hield met financiële zaken, of woorden van gelijke strekking. Uit de zeventiger jaren herinner ik me nog dat ziekenfondsverzekerden vaak geen tandarts konden vinden, omdat er te weinig tandartsen waren die ziekenfondsverzekerden willen helpen, want daaraan verdienden ze, naar hun oordeel, te weinig. Veel ziekenfondsverzekerden betaalden noodgedwongen uit eigen zak de particuliere tarieven.

Van mij mag iemand best huisarts, tandarts of specialist worden, omdat je daar een goed belegde boterham mee kan verdienen. Het hoeft helemaal geen idealisme te zijn als zhij maar deskundig te werk gaat. Maar bespaar me dan ook die prietpraat over 'zorg'. Mijn loodgieter of groenteboer hoeft ook niet uit idealisme lood te gieten, resp. groente en fruit te verkopen. Een idealistische arts gaat bij 'Artsen zonder grenzen' werken.

We hoeven nu alleen nog maar te wachten op de mededeling van de Nederlandse Zorgautoriteit dat ze erachter is gekomen, dat tandartsen onderling afspraken hebben gemaakt over minimale tarieven, zodat ze allemaal die goed belegde boterham dagelijkse op hun bordje hebben, thuis of in hun chalet.

De patiënt die plotseling overvallen wordt door hevige kiespijn en een een wortelkanaalbehandeling vreest, mag nu eerst gaan onderzoeken wie dat het goedkoopste wil doen. De zorgverzekeraar,  die je om advies vraagt, zal zeggen dat ze daar niet over gaan: "Vraagt u maar een paar offertes aan."

Het gaat bij die vrije tarieven voorlopig om een (proef)periode van drie jaar. Ik denk dat die proef al eerder afgeblazen wordt omdat 'de markt' op het terrein van de zorg niet ten voordele van de klant werkt.
x