woensdag 10 juli 2019

LETTERS


Nadat deze iconisch genoemde letters van het Museumplein verdwenen waren, ben ik ze uit het oog verloren. Een artikel in Het Parool leerde me dat ze niet echt verdwenen zijn. Ze reizen nu de stad rond. Ze stonden al eens in Zuidoost en ook al eens in Noord, daar waar je aankomt als je de pont midden achter Amsterdam Centraal neemt.

Sinds maandagochtend staan die letters in de Van der Pekbuurt in Noord.


Waar de letters gaan, daar volgen de toeristen. Het is een waarheid die maandag wederom wordt bevestigd. Nog voor de letters op het Van der Pekplein zijn geplaatst, staan toeristen al met camera’s in de aanslag.

De letters zijn een zeer gewilde achtergrond voor een selfie. Toeristen zoeken ze echt op alleen voor een selfie. Op het Museumplein waren de letters goed voor zo’n zesduizend selfies per dag.

Al die toeristen komen nu, naar verwachting, naar de Van der Pekbuurt. Ik vraag me af of de oorspronkelijke bewoners van deze buurt daar echt blij mee zullen zijn. In Wikipedia lees je: "De buurt is opgezet als arbeidersbuurt in het interbellum. Het was een van de eerste tuindorpen die tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog werden ontwikkeld in Amsterdam-Noord om een tegenwicht te bieden aan de verpauperde volksbuurten in de binnenstad." Het was nog altijd een buurt waar niet de hoogstbetaalde Amsterdammers wonen.

In de Van der Pekbuurt heeft de gentrificatie al toegeslagen, dat is volgens Wikipedia "een proces van opwaardering van een buurt of stadsdeel op sociaal, cultureel en economisch gebied, het aantrekken van kapitaalkrachtige nieuwe bewoners/gebruikers en de daarmee gepaard gaande verdrijving van de lagere klassen uit het stadsdeel. De opwaardering gaat gepaard met een stijging van de prijzen voor onroerend goed en de huurprijzen."(Onderstreping toegevoegd.) De prijzen van onroerend goed en de huurprijzen zullen alleen maar verder stijgen. De buurt wacht, vrees ik, dezelfde ontwikkeling die de (in mijn jeugd verpauperde) volksbuurten de Jordaan, de Pijp en Oud-West al doorgemaakt hebben of nog doormaken. Nog een paar jaar en wonen in de Van der Pekbuurt is alleen nog weggelegd voor de goedbetaald yuppen. Winkels worden restaurant. Toeristen maken de buurt onleefbaar.