woensdag 7 april 2010

Omslag

Dit jaar krijgt de publieke omroep  790 miljoen euro van het ministerie van OCW voor de financiering van de uitzendingen. Daarvan worden dus drie publieke tv-netten en een aantal publieke radiozenders betaald. We zijn het zo langzamerhand vergeten, maar tot 2000 werd de publieke omroep niet uit belastinggeld gefinancierd, maar uit de kijk- en luisterbijdrage die iedereen persoonlijk betaalde die een tv- en/of radiotoestel in huis had. Wie dat niet had, betaalde dus ook niets. Met ingang van 2000 werden die bijdragen vervangen door een verhoging van de eerste schijf van de belasting met 1,1%-punt. De enkeling die geen tv of radio heeft betaalt nu dus toch mee, maar we betalen allemaal wel eens voor iets waarvan we zelf niet profiteren. Als kinderloze draag ik al decennia lang bij aan de kinderbijslag.

Nu er bezuinigd, resp. heroverwogen en omgebogen gaat worden, is het op zich niet onlogisch dat daarbij ook gekeken wordt naar de kosten van onze publieke omroep. Geert Wilders houdt zich niet uitsluitend bezig met het terugdringen van hoofddoekjes en minaretten, hij wil nu ook het aantal publieke tv-netten terugbrengen tot één en de Wereldomroep laten verdwijnen ten faveure van de gezondheidszorg. Dat lijkt me een zakelijk voorstel dat zakelijke overweging verdient.

Van die (bijna) 790 miljoen euro gaat iets meer dan 566 miljoen euro naar de televisie. (Bron: Meerjarenbegroting 2010-2014 Nederlandse Publieke Omroep.) De drie netten zullen vast niet alle drie evenveel kosten, maar voor het gemak ga ik daar vanuit. Terugbrengen tot één net betekent dan dat er in Wilders' visie 527 miljoen euro naar gezondheidszorg kan worden overgeheveld. Tel daar wat bij voor de geschrapte Wereldomroep en je komt op 550 miljoen euro. Uitgaande van bijna 13 miljoen premiebetalers (opgave van het College voor Zorgverzekeringen) betekent dat, dat de gemiddelde premiebetaler op jaarbasis zo'n 42 euro minder hoeft te betalen. Voor sommige mensen is iedere uitgespaarde euro er één, maar je kunt niet zeggen dat er in grote lijnen sprake is van een radicale omslag.

Ik ben bang dat er toch weer een populistisch trekje in Wilders' voorstel zit. Zijn aanhang vindt 'Hilversum' hoe dan ook 'te links', dus dat mag best wat minder en de zorgpremie mag van iedereen minder of minder snel stijgen. Met stemmen op de PVV sla je dus twee vliegen in één klap, al is het geen erg overtuigende klap. Los daarvan: als het publieke tv-aanbod zodanig beperkt zou worden dat twee netten voldoende zijn, zul je mij niet horen klagen.
x