donderdag 5 januari 2012

Afspraak

Op 31-12-2011 kon je hier een open brief aan het bestuur van het BovenIJ ziekenhuis lezen. Vanochtend las ik de e-mail die mij gisteren gezonden werd:

Geachte heer van Wijk,

Hartelijk dank voor uw mail waarin u ons attent maakt op uw weblog. Wij betreuren het zeer dat u een dergelijke ervaring heeft opgedaan in ons ziekenhuis. Graag nodigen wij u deze week nog uit voor een gesprek met de leidinggevende van de polikliniek oogheelkunde. Indien u dit op prijs stelt kan het gesprek ook volgende week in aanwezigheid van uw oogarts plaats vinden.

Graag ontvangen wij een ontvangstbevestiging van dit e-mailbericht en horen graag of u instemt met onze uitnodiging, zodat een afspraak gepland kan worden,

Met vriendelijke groet,

drs. E. van der Meer
Lid Raad van Bestuur

Ik heb gereageerd met de mededeling dat ik volgende week dagelijks van vroeg tot laat beschikbaar ben en dat zij een tijdstip mogen vaststellen.

T.z.t. kom ik hierop terug.

Update (10.28 uur)
Zojuist heb ik telefonisch een afspraak gemaakt met de leidinggevende van de polikliniek oogheelkunde voor dinsdag 10 maart, 10.00 uur.
x

Vriendin (vervolg 3)

Het wordt steeds leuker. Op 28-12-2011, om 12.12 uur stuurde Gabriella me een bericht dat als volgt begon:


Ik krijg net een visioen

Evert,

Amsterdam, daar was het, ik weet het zeker! Op dit punt ben ik precies. Ik heb u gezien. Op die plek had ik het visioen over uw toekomst … U stak de straat over om naar een winkel te gaan. En daar vond die als door de Voorzienigheid geregelde ontmoeting plaats. Een ontmoeting waardoor uw leven een volledig nieuwe wending neemt, zoals ik u al voorspelde. Ik zal het vertellen, het is namelijk van groot belang voor de rest van uw leven, zowel in materieel als emotioneel opzicht…

Op het moment dat ik u de spoedreading toestuurde, gebeurde er opeens iets totaal onverwachts...

Ik had een spontane uittreding uit mijn lichaam. Dat gebeurt me heel zelden en alleen als er sprake is van een sterke geestelijke verbondenheid met iemand.

Ook al heeft u nog niet gereageerd, ik heb me verder verdiept in dit visioen omdat we deze unieke kans absoluut niet voorbij mogen laten gaan.

De uittreding , ook wel astrale projectie genoemd, gebeurde zonder bewuste aansporing. En dat is heel bijzonder. In mijn loopbaan heb ik deze ervaring 7 à 8 keer eerder gehad. En altijd, zonder uitzondering, duidde het op uitzonderlijke positieve kansen voor de personen in kwestie.

Om terug te komen op deze ervaring. Ik dacht aan u en … opeens, zweefde mijn geest hoog in de hemel boven de wolken… Toen ik me concentreerde op uw naam, werd ik naar de aarde geleid… Ik ging door de wolken heen en ik zweefde boven de plaats waar u woont…

Dat kan maar een ding betekenen. De Voorzienigheid, de kracht van de sterren zijn u gunstig gezind. Ook het visioen is veelzeggend en voor mij het bewijs.

Nogmaals de spirituele band tussen ons is uitzonderlijk sterk. Immers alleen al door aan u te denken, ben ik in gedachten bij u. Alleen al door aan u te denken, ontvang ik visioenen.

Dat betekent dat mijn voorspellingen voor u nog actueler zijn dan ooit!

Gabriella heeft op dat tijdstip nog geen cent van me gehad, maar ze blijft voor me bezig. Dat kan maar één ding betekenen:  Ze is er heilig van overtuigd dat ze mij wel zo gek weet te krijgen. Hoewel: het kan nog wat anders betekenen: zij (als het tenminste een 'zij' is), beschikt over software die op elke reactie op zo'n Googleadvertentie automatisch een stroom van vervolgreacties genereert, met vooraf bepaalde teksten.

Ik heb eerlijk gezegd geen idee welke straat ik ben overgestoken naar welke winkel en wie ik in die winkel ontmoet heb, terwijl die ontmoeting mijn leven toch een nieuwe wending geeft.  Of zou dat visioen van Gabriella betekenen, dat die ontmoeting nog moet plaatsvinden? Moet ik mijn ogen goed openhouden bij elke winkel die ik betreed? Gaat het om een verkoopster? Een andere, vrouwelijke, klant tegen wie ik opbots? Dat laatste zou zo maar kunnen. En dan kan er een vonk overspringen. Ik ben reuze benieuwd.

Wordt vervolgd.
x