dinsdag 29 september 2015

ONNOZEL

Het eerste halfjaar van 2016 is Nederland voorzitter van de EU en uitgerekend dan mogen we, naar het zich laat aanzien, naar de stembus om te zeggen of we voor of tegen een associatieverdrag met Oekraïne zijn. Het zou wel ontzettend sneu zijn voor Mark Rutte als juist tijdens zijn voorzitterschap zijn eigen volk "nee" zou zeggen tegen dat associatieverdrag. Dan moet wel minimaal 30% van de stemgerechtigden ook daadwerkelijk zijn stem uitbrengen en dan nog kunnen regering en parlement de uitslag naast zich neerleggen, want het is een raadgevend referendum. Maar 'Europa' is sowieso niet populair in dit land, dus je kunt er vergif op innemen dat de meerderheid 'tegen' zal stemmen.

Het gaat de initiatiefnemers voor het referendum - Burgercomité-EU, GeenStijl en het Forum voor Democratie - niet eens zo zeer om dat associatieverdrag. Ze willen, las ik in Het PAROOL, dat belangrijke beslissingen die in Brussel zijn genomen, worden voorgelegd aan het Nederlandse volk want dat betaalt immers mee. Dan mag je bijna hopen dat er niet veel 'belangrijke' beslissingen in Brussel worden genomen, want zo'n referendum kost € 27.000.000,00.

Als er inderdaad een raadgevend referendum komt, dan zal Nederland zijn ratificatie van het associatieverdrag uitstellen. Lees ik in de Volkskrant. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken hoopt dat kiezers vooral naar de inhoud van het verdrag tussen de EU en Oekraïne zullen kijken, gesteld dat het referendum doorgaat. Is die man nou echt zo onnozel of speelt hij dat? Er is geen hond die zich voor dat verdrag interesseert, laat staan dat iemand ook echt zijn best gaat doen om erachter te komen wat er in staat. We kunnen onze mening geven over iets wat uit Brussel komt en uiteraard stemt dan de meerderheid tegen.