maandag 4 september 2017

STRAFFEN

Ik behoor niet tot dezulken die je vaak hoort klagen over te lage straffen en hoort pleiten voor zwaardere straffen. Intussen ben ik aan een uitzondering toe.

Voor het eerst sinds jaren is er weer een stijging in het aantal verkeersdoden. Vrij algemeen wordt aangenomen dat dit, zeker voor een deel, te wijten is aan het gebruik van de smartphone tijdens het autorijden. In EenVandaag kwam een vrouw aan het woord die was aangereden door een man die zijn smartphone aan het gebruiken was. Zij is, vanwege een dwarslaesie, de rest van haar leven gebonden aan een rolstoel. De chauffeur kreeg een taakstraf en een half jaar ontzegging van de rijbevoegdheid.

Een rechter in hetzelfde programma legde uit dat bij de straftoemeting rekening gehouden wordt met het feit dat de veroorzaker van de verwonding, hoewel schuldig, bij het gebruiken van zijn smartphone zeker niet de bedoeling had zwaar lichamelijk letsel te veroorzaken.

Er zijn heel  wat mensen die, ten onrechte, denken dat zij autorijden heel goed kunnen combineren met het gebruiken van hun smartphone, maar de overgrote meerderheid weet dat het gevaarlijk is en doet het toch. Natuurlijk is vrijwel niemand er bewust op uit iemand dood te rijden of zwaar te verwonden. Maar vrij veel mensen zijn wel continu bereid het risico te nemen dat toch te doen.

Het moet juridisch mogelijk zijn, denk ik, het nemen van risico gelijk te stellen aan de poging tot doodslag, resp. het toedienen van (zwaar) lichamelijk letsel en daaraan navenante straffen te koppelen. Het voor geruime tijd ontzeggen van de rijbevoegdheid lijkt me ook gepast. In het openbaar vervoer kun je ruimschoots en vrij van gevaar whatsappen en wat je nog meer met je smartphone kan doen.