dinsdag 29 november 2016

STATISTIEKEN

Een bekende uitspraak: "Er zijn drie soorten leugens: leugens, grove leugens, en statistieken." Dit is een leuke van Godfried Bomans: "Een statisticus waadde vol vertrouwen door een rivier die gemiddeld één meter diep was. Hij verdronk."

Dit is een leuke grafiek:
De ene lijn geeft aan de hoeveelheid kaas die op jaarbasis per hoofd van de bevolking (in de VS) wordt gegeten, de andere het aantal doden als gevolg van verstrikt raken in een beddenlaken. Betekent dat nu dat er meer kans is op verstikking door een laken, naarmate er meer kaas gegeten wordt? Natuurlijk niet. Er is een correllatie tussen beide gegevens, maar geen oorzakelijk verband.

Die grafiek heb ik overgenomen uit een artikel van De Correspondent. Dat artikel gaat over een brochure van de overheid, waarin door de AIVD wordt 'aangetoond' dat er een verband is tussen de toename van de technische (internet)ontwikkeling sinds 2002 (de introductie van Google, de iPhone, het internetgame Art of warcraft en zo) en de toename van de terroristische dreiging. Die dreiging is dan weer het 'excuus' voor meer bevoegdheden van de AIVD, zoals het op grote schaal afluisteren van het berichtenverkeer via de kabel.

In het artikel van De Correspondent wordt begonnen bij 1970 i.p.v. bij 2002. Dan blijkt er nauwelijks sprake te zijn van een toename van het terrorisme. Dan is er, neem ik dan maar aan, ook niet zo veel behoefte aan verdere uitbreiding van de bevoegdheden van de AIVD.

Ik maak mee meer zorgen over de toenemende bevoeghdheden van de AIVD dan over terroristische dreiging.