dinsdag 29 november 2011

Beleving

We moeten toch bezuinigen? Waarom lees ik dan in Trouw Om de verhoging van de maximumsnelheid mogelijk te maken, trekt de minister 132 miljoen euro uit en wordt ongeveer 50 miljoen euro eerder geïnvesteerd. Het gaat om investeringen in onder meer extra schermen voor de luchtkwaliteit en tegen het geluid? Volgens de minister is er een maatschappelijke behoefte om zo veel mogelijk 130 km/u te kunnen rijden, of 100 km/u waar je nu maximaal 80 km/u mag rijden. 'Je bent sneller op de plek van bestemming en het sluit ook beter aan bij de beleving van de weggebruiker.' Wat beleven die automobilisten eigenlijk als ze vijf minuten eerder op de plaats van bestemming zijn?

Ik heb al eens eerder geschreven dat in de Verenigde Staten, waar je veel grotere afstanden moet afleggen en dus veel meer tijd kunt winnen, overal een maximumsnelheid geldt die ongeveer gelijk is aan 100 km/u. In Nederland is meer dan de helft van alle autoritten korter dan 7 km. Hoeveel tijd kun je op zo'n afstand winnen? Een paar seconden? Big deal! Die afstand is overigens in korte tijd te fietsen. Maar we gaan toch 132 miljoen euro extra investeren om een aantal automobilisten iets te laten beleven. Als we genoeg investeren kunnen we in de bebouwde kom dat maximum van 50 km/u vast ook wel verhogen en kunnen wie die zones van 30 km/u ook afschaffen en die bepalingen voor woonerven. Dan kunnen we tijd die 'we' besteden aan het boodschappen doen in het weekend, als de auto wordt volgeladen, misschien wel met een minuut verlagen.

's Ochtends luister ik altijd met enig sardonisch plezier naar de fileberichten. Bij een 'normale' ochtendspits met de 'gebruikelijke' files zijn vertragingen van 15 tot 30 minuten zeer normaal. Dat wordt geaccepteerd. Maar iedereen schreeuwt moord en brand als er bij de spoorwegen weer eens een trein 5 minuten vertraging heeft.

Ik ben maar twee jaar forens geweest, tussen Amsterdam en Den Haag. Ik heb zelden een vertraging van enige betekenis meegemaakt. Als ik met een auto gereisd had, had ik alles bij elkaar waarschijnlijk vele uren in een file gestaan. Het moet een irriterende beleving zijn: langzaam rijdend verkeer op een traject waar je in principe 130 mag rijden. Daar gaan we dan 132 miljoen euro voor ophoesten.
x