vrijdag 15 maart 2019

PRIVACY

Over 9 dagen zal ik de leeftijd van 80 jaar bereiken. Ik zat er nooit mee dat ik 40, 50, 60 of 70 werd. Het zal me dus ook niets doen dat ik 80 word. Wat is het verschil tussen 79 en 80 worden? Toch vind ik dat 80 jaar wel oud klinkt. En laten we wel wezen, de man die in 2017 geboren werd had een gemiddelde levensverwachting van 80,1 jaar. Naarmate je ouder wordt neemt die levensverwachting ook toe. Maar 80 jaar mag je dus best wel oud noemen.

Statistisch gezien word ik 88 jaar oud. Of ik ook echt zo oud word is maar zeer de vraag. Mijn fysieke conditie is immers niet zo geweldig goed: ik heb al eens een herseninfarct en een tia gehad; ik heb al eens een hartinfarct gehad, vorig jaar is twee keer een cardioversie toegepast; door veel te lang en veel te veel te roken heb ik mijn longen aardig verpest. Tel daarbij op dat ik motorisch ook wat onhandig in elkaar zit. Vrij recent heb ik, toen ik om een uur of drie 's nachts terug naar bed ging,  binnen een tijdsbestek van pakweg 15 minuten twee keer een geweldige smak gemaakt. Dat liep gelukkig goed af, maar voor 't zelfde geld had ik van alles gebroken.

Eergisteren kwam ik het mij tot dan toe onbekende woord domotica tegen. Dat is volgens Wikipedia "het toepassen van elektronica en huisnetwerken ten behoeve van de automatisering van processen in en om de woning." Er is ook toezicht houdende domotica. We zijn hiermee al zo ver gevorderd dat men zich afvraagt of privacy wel voldoende is gewaarborgd.

Ik heb afgelopen dinsdag geheel uit eigen beweging een stukje privacy ingeleverd. Op verschillende plaatsen in mijn flat zijn sensoren aangebracht. Die registreren dat ik van het toilet gebruik maak, de woonkamer ben ingegaan (dus ben opgestaan, dat ik in de keuken bezig geweest ben en dat ik de deur uitga en weer thuiskom.

Gedurende de eerste vier weken gaat het systeem 'leren' wat voor mij normaal dagelijks gedrag is, bijvoorbeeld dat ik elke dag gedurende 30 à 45 minuten de deur uitga (om boodschappen te doen). Kom ik na enkele uren niet thuis, dan wordt dit aangemerkt als 'afwijkend gedrag' en gaat er via het internet een berichtje naar de smartphone van mijn zus, die daartoe een appje heeft geïnstalleerd. Na die eerste vier weken zullen ook een andere zus en een schoonzus zo'n appje installeren. E.e.a. betekent dat ik, als ik een keer voorzienbaar wat langer van huis ben (over een paar weken ga ik met schoonzus en zwager naar het Van Gogh Museum en aansluitend een hapje eten) mijn zus daarvan in kennis moet stellen.

Als mijn zus de waarschuwing krijgt dat ik al een tijd de deur uit ben, zal ze mij eerst mobiel bellen. Als ik opneem, zal ik zeggen 'Sorry, vergeten door te geven dat ik naar het Concertgebouw ging', of woorden van gelijke strekking. Als ik niet opneem, zal zij gepaste actie ondernemen.