zaterdag 31 augustus 2013

Strijkstok

Het zag er zo mooi uit: al die fietsers op de Alpe d'Huez die geld bij elkaar brachten voor de kankerbestrijding. En het mooiste was nog dat er niets aan de beruchte strijkstok bleef hangen. Maar wat las ik in Trouw? Stichting Inspire2Live, een spin-off van stichting Alpe D'HuZes, heeft de afgelopen jaren amper geld uitgegeven aan kankeronderzoek. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Het geld ging vooral naar 'management fees' en reis- en verblijfskosten. Afgelopen week werd bekend dat Alpe d'HuZes-oprichter Coen van Veenendaal bijna 300.000 euro aan management fees heeft ontvangen voor zijn werk voor Inspire2Live, ondanks het strenge antistrijkstokbeleid van de stichting. Zo streng was dat antistrijkstokbeleid dus ook weer niet. Aan kankeronderzoek is beduidend minder geld uitgegeven dan aan management fees. Het Engelse 'fee' kun je vertalen als honorarium. Die Coen heeft zichzelf dus een aardig inkomen bezorgd. Maar als je dat 'management fee' noemt valt dat niet direct op. En medeoprichter Peter Kapitein zat ook niet al zijn vrije tijd aan fondsenwerving op te offeren. Kapitein werkt fulltime op de communicatie-afdeling van de Nederlandsche Bank. DNB heeft hem sinds 2009 vrijgesteld om drie dagen per week, met behoud van een salaris van zo'n 63.000 euro per jaar, fondsen te werven voor Inspire2Live voor kankeronderzoek en om wetenschappers samen te brengen. Ook bijvoorbeeld reiskosten werden door de bank betaald. We moeten dus vooral DNB dankbaar zijn dat die Kapitein in staat gesteld heeft drie dagen per week menslievend bezig te zijn. De meeste fietsers die tegen de Alpe d'Huez op fietsten zullen dat, neem ik aan, in hun eigen vrije tijd hebben gedaan. Daar hebben ze vakantiedagen aan besteed. Die hadden niet allemaal een werkgever die ze 'in de tijd van de baas' liet fietsen. Ze dachten dat Van Veenendaal en Kapitein even onbaatzuchtig bezig waren. Maar nu krijgen de collectanten van het KWF speciale instructies om op de juiste wijze te reageren op kritische opmerkingen van mensen die zij met hun collectebus benaderen.

Begrijp me goed. Er is wat mij betreft niets tegen om op professionele wijze geld bij elkaar te brengen voor een goed doel. Alpe d'HuZes heeft veel geld voor de kankerbestrijding opgehaald. Als die twee mannen dat allemaal in hun eigen vrije tijd hadden moeten doen, was er misschien veel minder opgehaald. Dat hadden ze gewoon open en eerlijk kunnen vertellen. Ze hadden daarover, met een modern woord, 'transparant' kunnen zijn. Ze hadden ook, voor een behoorlijk bedrag, externe deskundigen kunnen inschakelen. Het was niet zo slim de nadruk te leggen op dat antistrijkstokbeleid en intussen zichzelf als deskundige te honoreren.
x

vrijdag 30 augustus 2013

Amsterdammers

Het belangrijkste wat ons kenmerkt als Amsterdammers is volgens mij ons relativeringsvermogen, onze laconieke kalmte, onze menselijkheid en de altijd vriendelijke knipoog. Dat zegt Bart Schmeink, directeur van het Amsterdamse GVB tegen Het PAROOL, nadat hij eerst zijn beklag heeft gedaan over het horkerige optreden van veel Amsterdammers bij het gebruik van bus en tram: Op het Amstelstation werd gedrongen en voor de deur van de bussen baanden reizigers zich met geweld een weg naar binnen. Dat was de bus die reed in plaats van de metro, die wegens herstelwerkzaamheden enige tijd niet reed.

Het klinkt natuurlijk leuk voor Amsterdammers, maar neem van mij maar aan dat 'relativeringsvermogen',  'laconieke kalmte' en 'menselijkheid' helemaal geen kenmerkende eigenschappen van Amsterdammers zijn. De gemiddelde Amsterdammer verschilt niet van de gemiddelde inwoner van Den Haag of Loppersum. Als hij vreest dat hij een bus zal missen, wordt hij de gewone alledaagse egoïst, die zich desnoods met enig geweld van een een plek in de bus voorziet. Hij heeft er toch al de pest over in dat hij voor het zoveelste jaar enige tijd geen gebruik kan maken van de metro.

Ik neem aan dat Bart geen geboren Amsterdammer is en daarom nog steeds gelooft  in de positieve verhalen die verkondigd worden door mensen die zich met de pr van Amsterdam bezighouden. In mijn jeugd werd te pas en te onpas verteld dat de conducteurs op de Amsterdamse trams zulke humoristische types waren. Ik heb daar zelden of nooit iets van gemerkt. Je had af en toe conducteurs die meenden aan dat beeld te moeten voldoen en vreselijk hun best deden 'grappig' te zijn. Je kunt je het resultaat waarschijnlijk wel voorstellen.

Ik heb 23 jaar in Den Haag gewoond en ook daar redelijk vaak van het openbaar vervoer van de HTM gebruik gemaakt. Haagse passagiers verschillen in niets van Amsterdamse. Je ziet zelfs wel eens 'een vriendelijke knipoog' en je maakt mij niet wijs dat dat dan een Amsterdammer is die toevallig van een Haagse tram of bus gebruik maakt. Misschien is het wel iemand uit Leidschendam. Daar rijdt de HTM namelijk ook.
x

donderdag 29 augustus 2013

Droom

De afgelopen dagen werd er in de media voortdurend aan herinnerd dat het gisteren precies vijftig jaar geleden was dat Martin Luther King zijn beroemde rede ("I have a dream") hield op de trappen van het Lincoln Memorial in Washington D.C. Dan lieten ze ook weer een klein stukje horen waar ze in het algemeen ook nog doorheen praatten. De hele rede van King is te beluisteren op YouTube. Als je nog een kwartiertje hebt, kun je hem hier en nu beluisteren. Dat is, na vijftig jaar, nog steeds zeer de moeite waard.

woensdag 28 augustus 2013

Ingrijpen

Als Assad niet verantwoordelijk was voor die aanval met gifgas had hij wel meteen toestemming gegeven voor controle door de VN. Die redenering hoor je nogal vaak en hij lijkt zeer logisch.  Amerika, Engeland en Frankrijk zeggen bewijzen te hebben voor die handelwijze van Assad, maar geen van de regeringen van die landen heeft die bewijzen laten zien. Waarom zijn ze ineens zo begaan met het lot van de Syrische burgers? Hoeveel onschuldige burgers zijn er de laatste jaren al in Kongo vermoord en op de vlucht gedreven? Waarom is daar nog nooit ingegrepen? Wachten we daarmee tot ze daar ook gifgas gebruiken?

Je hoeft mij er niet van te overtuigen dat Assad voor geen meter deugt. Maar dat geldt net zo hard voor de meeste van zijn tegenstanders. Amerika is niet van plan troepen naar Syrië te sturen, want dan zit het weer voor zoveel jaar vast in een uitzichtloze oorlog. Stuur maar wat kruisraketten, want die kun je redelijk precies richten. Er is natuurlijk altijd enige kans op 'collateral damage', maar dat moet dan maar.

Sinds mensenheugenis bemoeien 'we' (de westerse landen) ons met de situatie in het Midden Oosten. We hebben ons zelf het recht gegeven daar in te grijpen als wij dat noodzakelijk vinden. Dat heeft niets te maken met het lot van de gewone burgers daar. Het heeft alles te maken met onze belangen.
x

dinsdag 27 augustus 2013

Trend

Hebben de bestuurders van het Deltion College in Zwolle een trend gezet? Zij hebben gezworen dat ze zich in hun werk zo goed mogelijk zullen gedragen. Als alle bestuurders in Nederland dat gaan doen, zullen we dan nooit meer geconfronteerd worden met  berichten over scholen of andere bedrijven waar het een grote puinhoop is geworden door wanbeleid, omdat de bestuurders meer aan eigen voordeel dachten, dan aan het welzijn van de  organisatie? Dat geloof toch niemand. Iedereen wordt verondersteld zich te houden aan de gesloten arbeidsovereenkomst en allerlei wettelijke regeltjes. Maar helaas, er gaat wel eens wat mis. Mensen zijn nu eenmaal geneigd meer aan het eigen belang te denken dan aan het belang van de organisatie waarvoor zij werken, of aan het belang van de mensen waarvoor die organisatie zich sterk maakt. En die mensen zullen echt niet denken 'Dat mag ik niet doen, want ik heb een eed afgelegd.' We weten allemaal vrij goed wat wel en niet mag, wat wel en niet kan. Maar we denken ook dat we slim zijn en dat niemand het in de gaten heeft als  wij op een slimme (denken we) manier de regeltjes aan onze laats lappen. Het afleggen van een eed zal daar niets aan veranderen.
x

maandag 26 augustus 2013

Herfst

Het staat niet onomstotelijk vast dat er een aanval met gifgas heeft plaatsgehad in Damascus, laat staan dat het zeker is dat het Syrische bewind een aanval met gifgas heeft gepleegd. Op de website van de NOS lees ik: Syrische troepen hebben woensdag chemische wapens gebruikt bij hun aanval op oostelijke wijken van Damascus. Het Britse persbureau Reuters meldt dat de Verenigde Staten en Europese landen voorlopig die conclusie trekken. Ze baseren zich op informatie van verschillende westerse veiligheidsdiensten. (Onderstreping toegevoegd.) Op basis dus van voorlopige conclusies brengt Amerika intussen kruisraketten zo dicht mogelijk in de buurt van Syrië. Voor je het weet worden ze nog gebruikt ook.

We hebben het al vaker gezien dat Amerika wapens en troepen inzette om in een ander land zaken naar eigen inzichten te regelen. Denk bijvoorbeeld aan Irak en Afghanistan. Gaat het daar intussen helemaal goed? Ik heb de indruk dat dat wat tegenvalt. Ik zou het huidige Syrische regime niet graag steunen, maar de oppositie bestaat ook niet uitsluitend uit frisse figuren. Toen het Amerika zo uitkwam heeft het ook de Taliban gesteund. Je moet er niet aan denken dat dankzij Amerikaans ingrijpen soortgelijke types ook in Syrië aan de macht komen.

We waren ook zo enthousiast over de ontwikkelingen in Tunesië, Libië en Egypte. We hadden het over  'Lente'. Het lijkt daar inmiddels al weer 'Herfst' geworden te zijn.
x

zondag 25 augustus 2013

Verdubbeling

De burgeroorlog in Syrië duurt nu zo'n twee jaar. Miljoenen Syriërs verblijven onder erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingenkampen in Syrië zelf of in buurlanden. Een enkeling die geluk heeft, mag verblijven in een Westers land. Nederland heeft zelfs het aantal Syriërs dat hierheen mag komen verdubbeld. Dat betekent dat niet slechts 25 maar wel 50 Syriërs hierheen mogen komen. Wat doen we ons best weer.
x

zaterdag 24 augustus 2013

Tegenvaller

Een paar jaar geleden werden we met ons allen eigenaar van ABN AMRO. Dat kostte ons 22 miljard euro. Die hadden we niet, die moesten we lenen. Maar dat gaf niet want, werd ons door achtereenvolgende ministers van financiën verzekerd, die zouden we met winst terug krijgen.

Gisteren maakte de regering bekend dat ABN AMRO weer verkocht gaat worden. Dat kan nog even duren en dat is maar goed ook. Momenteel is ABN AMRO 15 miljard euro waard. We staan nu dus op een verlies van 7 miljard euro. Je maakt mij niet wijs dat over een jaar, of over twee jaar, de bank veel meer waard en dus ons verlies veel kleiner zal zijn.

Onze nationale schuld wordt dus weer enkele miljarden euro's groter. Dat kunnen we onze kinderen en kleinkinderen niet aandoen. Er moet dus extra bezuinigd worden of er moeten wat lasten extra verhoogd worden. Het zal nog even duren voor we een nieuwe auto, of een nieuwe keuken aanschaffen.
x

vrijdag 23 augustus 2013

Komkommertijd

De ministers en staatssecretarissen zijn terug van vakantie. Ze zijn al druk bezig met de begroting van volgend jaar en met de daarbij behorende bezuinigingen en lastenverzwaringen. Je zou zeggen dat dat voldoende nieuws oplevert, maar kennelijk is het ook nog een beetje komkommertijd; er wordt dus geschreven over personen en toestanden die volmaakt onbelangrijk zijn. Zo schrijft Het PAROOL over de kickbokser Badr Hari en zijn partner Estelle Cruijff. (Het PAROOL duidt haar aan als "zijn liefje".)

Ene Jens Olde Kalter heeft een boek geschreven over Badr Hari ("Badr, de harde werkelijkheid achter Badr Hari"). Dat maakt hem tot een soort expert. (Niet: "soort van", zoals tegenwoordig iedereen zegt. Dat is een Anglicisme, een letterlijke vertaling van "sort of".) Niet alleen de Telegraaf laat hem aan het woord, hij was recentelijk ook te gast bij Knevel & Van den Brink om zijn kennis van Badr Hari te spuien. Waarom K & vdB het noodzakelijk vonden die kennis met hun kijkers te delen is mij niet duidelijk geworden.

Als je het nieuws een beetje volgt, dan weet je dat Badr Hari ook buiten de boksring wel eens klappen wil uitdelen en die Jens vreest het ergste voor Estelle. In zijn boek vertelt hij over diverse vrouwen die dat aan den lijve hebben ondervonden. Is dit zijn, wat omslachtige, manier om Estelle te waarschuwen? Of denken hij en Knevel en Van den Brink dat er ook buiten kickbokskringen belangstelling bestaat voor de handel en wandel van dit stel? Die Jens wil zijn boek verkopen dus gaat enige free publicity niet uit de weg. Maar op welke manier past dit verhaal in het profiel van de EO?
x

donderdag 22 augustus 2013

Iedereen

Trouw schrijft: Mark Zuckerberg, de oprichter en CEO van Facebook, wil de hele wereld op internet aansluiten. (...) Zuckerberg zegt in een interview met CNN dat hij wil dat iedereen van het internet kan profiteren. Wat ontzettend aardig van die Mark. Dat zouden meer CEO's moeten doen. De CEO van Volkswagen wil dat iedereen van een auto kan genieten. De CEO van Peijnenburg wil dat iedereen (zelfs Leo Veensma ) van ontbijtkoek kan genieten.

In ontwikkelde landen als de Verenigde Staten en Groot-Brittannië heeft ongeveer 20 procent van de bevolking geen toegang tot internet. In Eritrea heeft slechts 0.8% wel toegang. Stel je even voor dat je in Eritrea leeft en dat je via Facebook die mooie foto aan je familie en vrienden wilt laten zien, maar die hebben helemaal geen toegang tot het internet. Mark wil internettoegang bieden via een app voor een smartphone die overal verkrijgbaar moet zijn. Moet die app of die smartphone nou overal verkrijgbaar zijn? En gaat Mark er ook voor zorgen dat je overal in Eritrea 'bereik' hebt? Volgens mij verdient hij genoeg om Eritrea van een goede infrastructuur te voorzien.

Wat zou het leven er een stuk mooier uitzien als meer mensen erover zouden nadenken  hoe ze het leven van anderen een stuk aangenamer zouden kunnen maken.
x

woensdag 21 augustus 2013

Inspiratie

Is de scheiding van Diederik Samsom nieuws? Die vraag heb ik niet bedacht, al speelde die wel door mijn hoofd toen ik, ik weet niet meer in welke krant, dat 'nieuws' las. Die vraag is de kop boven een artikel in de Volkskrant. NRC Handelsblad kwam als eerste met het nieuws: Gewoonlijk wordt weinig aandacht besteed aan het privéleven van Nederlandse politici, maar Samsom betrok als eerste zijn gezin in woord en beeld bij zijn verkiezingscampagne. In een veelbesproken campagnefilmpje toonde hij flitsen uit het leven met zijn vrouw Tineke, dochter Benthe (12) en zoon Fane (7). Hij sprak ook vaak over de handicap van zijn dochter Benthe, om te benadrukken dat hij de zorgen van mensen over de teloorgang van sociale voorzieningen begreep. Wim de Bie maakte een aardig tweetje over de scheiding van Samsom: "Alleen de scheiding van Samsom en Rutte is nieuws - privésores kan me gestolen worden."

Ik vond destijds dat campagnefilmpje al vreemd, met name het feit dat de handicap van zijn dochter daarin zo nadrukkelijk naar voren kwam. Diederik wilde misschien aangeven "dat hij de zorgen van mensen over de teloorgang van sociale voorzieningen begreep", maar wat heeft hij met dat begrip gedaan? Heeft hij zich met hand en tand verzet tegen de teloorgang van de sociale voorzieningen? Het is mij niet opgevallen.

Samsom beklemtoonde maandag dat de nieuwe situatie niets verandert aan zijn werk in de politiek. 'Mijn kinderen zijn mijn inspiratiebron. Dat blijft zo.' Nu maar hopen dat hij gauw weer een nieuwe partner krijgt. Dan komen er misschien ook weer wat nieuwe inspiratiebronnen bij. Een beetje inspiratie kan hij wel gebruiken.
x

dinsdag 20 augustus 2013

Stal

Ik was ze al lang weer vergeten, die twee broertjes uit Zeist, die vermoedelijk door hun vader om het leven zijn gebracht. In Trouw las ik dat er een Stichting RuJu (van Ruben en Julian) is opgericht. Die gaat geld inzamelen voor een monument voor alle kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Oud-Ajaxspelers en bekende Nederlanders uit de RTL-stal spelen in september in Zeist een benefietwedstrijd voor de stichting RuJu. Deze stichting is opgericht na de dood van de broertjes Ruben en Julian.

De krant vermeldt niet waar het monument zal worden geplaatst, maar ik neem aan dat dat Zeist zal zijn. De inwoners van die plaats zullen dus van tijd tot tijd, wanneer ze dat monument weer eens zien, stil staan bij het feit dat af en toe ouders hun kinderen om het leven brengen. Maar wanneer komen andere Nederlanders nou in Zeist? Oftewel: hoe groot is de kans dat mensen die niet in Zeist wonen met dat monument geconfronteerd worden? Is het de bedoeling dat er bij dat monument regelmatig (minimaal één maal per jaar) bijeenkomsten plaatsvinden die op tv worden uitgezonden en waar "bekende Nederlanders uit de RTL-stal" acte de présence zullen geven? Wat is anders de zin van zo'n monument?

Ik wist overigens niet dat BN'ers ingedeeld werden in 'stallen'. Mag een BN'er uit de RTL-stal niet verschijnen bij een andere publieke of commerciële omroep? Is er een duidelijk onderscheid tussen de RTL-stal en de SBS-stal? Zijn er BN'ers die er niet over denken bij een commerciële omroep te verschijnen? Heeft de publieke omroep (de NTR) zijn eigen stal?
x
maandag 19 augustus 2013

Kopiëren

Waarom zou je voor iets betalen als je het voor niks kan krijgen? Sinds de uitvinding van de taperecorder en met name de cassetterecorder, is er muziek gekopieerd. Je vriendje kocht een lp van een populaire band en jij mocht daar een kopie van maken. Dat was goedkoper dan zelf die lp kopen. Als jij weer eens geld had voor een lp, mocht je vriendje daar een kopie van maken. De muziekindustrie zag dit kopiëren met lede ogen aan, want er werden zo heel wat inkomsten misgelopen.

Met de komst van de videorecorder en later de dvd werd het probleem alleen maar groter. Ook films konden nu gekopieerd worden. Je kon ze opnemen van de tv en vervolgens kon je ook daarvan weer kopieën maken.

En toen kwam het internet en werd het up- en downloaden van muziek en films 'gewoon'. Het werd niet meer als diefstal gezien (wat het is), maar als een sport. Je zou toch wel gek zijn voor muziek of een film te betalen als je die gratis en toch voor niks kon krijgen?  Zeker in deze dure tijden heb jij toch ook het recht om de films te zien en de muziek te beluisteren die jij wil, maar niet kunt betalen?

En sinds enige tijd is er de e-reader en zijn er de digitale boeken. In Trouw las ik: De verkoop van e-readers bereikt deze zomer nieuwe records. Maar van de boeken die erop gelezen worden, is slechts een op de tien boeken betaald. (...) Het komt al voor dat een nieuwe roman vaker is gekopieerd dan verkocht. Dit kon je zien aankomen, maar de boekenindustrie heeft er nauwelijks iets aan gedaan om het te voorkomen. Papieren boeken van populaire schrijvers worden al illegaal gedigitaliseerd en via het internet aangeboden, voordat ze in de boekhandel te verkrijgen zijn. Nu zal J.K. Rowling er niet van wakker gelegen hebben, dat dit gebeurde met haar Harry Potterboeken. Ze was toch al steenrijk. Maar de meeste schrijvers verdienen bij lange na niet zoveel aan hun schrijfkunst. Wanneer kopieën van hun werk ook nog eens zo makkelijk 'gratis' te verkrijgen zijn, zouden zij de pijp wel eens aan Maarten kunnen geven. Hoeveel boeken gaan we op die manier missen, omdat ze niet geschreven worden?

De enige die echt iets kan veranderen is natuurlijk de lezer zelf. Wie een e-reader koopt, maar niet meer voor boeken betaalt, houdt zichzelf voor de gek. Die heeft straks geen boeken meer om te lezen. Omdat de schrijvers brodeloos raakten. Willen we dat?
x

zondag 18 augustus 2013

Advies

Als je de afgelopen weken het nieuws een beetje volgde, kan het je niet ontgaan zijn dat het in Egypte enigszins onrustig is. Bijna dagelijks vallen er doden in gevechten tussen burgers en politie/leger of tussen groepen burgers onderling.

Egypte is ook een redelijk belangrijke vakantiebestemming, met name diverse badplaatsen aan de Rode Zee en de Golf van Aqaba. Het kan best zijn dat je een reis daarheen geboekt heb nog voordat de ongeregeldheden in Egypte begonnen. Wat moet je nu? Gewoon gaan of toch maar niet?

Het komt wel eens voor dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken een zogenaamd 'negatief reisadvies' geeft. Zo'n advies is belangrijk, want als je dan je reis afzegt, krijg je op zijn minst het geld dat je al betaald hebt terug, of je kunt een andere reis boeken. Nu raadt het ministerie een reis niet direct af, maar het moedigt ook niet direct aan. NRC-Handelsblad schrijft: sinds gisteravond worden door de Nederlandse regering alle niet-essentiële reizen naar resorts aan de Rode Zee en de Golf van Aqaba ontraden. Burgers moeten zich volgens het ministerie afvragen of een reis naar Egypte noodzakelijk is. Als mensen toch besluiten om naar het Arabische land af te reizen, is het zaak om de reis zorgvuldig voor te bereiden.

Wat moet je met zo'n advies?  Als je na een jaar hard werken van je verblijf in Sharm el sheikh  wilt genieten zul je al gauw geneigd zijn die reis essentieel te vinden. Ik ben één keer naar een Arabisch land geweest (Marokko) en die reis was zorgvuldig voorbereid. Maar mijn reizen naar Zweden of Engeland waren ook altijd zorgvuldig voorbereid, zelfs mijn wandel- of fietstochten door Nederland.

De ANVR besloot gisteravond op basis van het "onduidelijke" reisadvies dat reizen naar hotelresorts aan de Rode Zee en de Golf van Aqaba gewoon kunnen doorgaan. De ANVR zal toch ook wel goed nagedacht hebben, denk ik dan. Maar ik denk ook: Ik ben oud en wijs genoeg om zelf na te denken over wat ik in de krant lees of op tv zie. Ik zou helemaal geen advies nodig hebben. Het zal nu wel rustig zijn in die resorts aan de Rode Zee en de Golf van Aqaba. Het was op 9 september 2001, om een uur of acht 's ochtends, ook rustig in New York.

zaterdag 17 augustus 2013

Bijzaak

"De belangrijkste bijzaak in het leven", dat vinden veel voetballiefhebbers van voetballen. Vroeger sloeg ik ook nauwelijks een voetbalwedstrijd over die op tv was te zien, maar op een gegeven moment had ik een soort verzadigingspunt bereikt. Ik ging toen ook allerlei randverschijnselen van het voetbal wat kritischer bekijken. Neem nou Fodé Fofana die nu nog bij een Nederlandse club speelt, maar binnenkort bij FC Barcelona. Welke Nederlandse club mag dat dan wel zijn? Als Barcelona een speler geschikt vindt dan moet hij nu toch wel bij een eredivisieclub spelen, maar ik maak me sterk dat je, al sla je geen aflevering van Studio Sport over, nog nooit van Fodé Fofana hebt gehoord. Dat kan ik me goed voorstellen, want hij speelt bij GVAV Rapiditas in Groningen. Ik ben er niet helemaal zeker van, maar dat lijkt me een amateurclub. Fodé Fofana is niet alleen amateur, hij is ook pas elf jaar oud.

Zo gek zijn ze tegenwoordig dus bij het voetbal: scouts lopen rond bij de wedstrijden van de junioren om jonge talentjes zo snel mogelijk aan de eigen club te binden. De Volkskrant schrijft: De 11-jarige voetballer kon ook naar Ajax. En bij Engelse en Franse voetbalclubs wilden ze hem ook graag hebben, maar hij kiest dus voor FC Barcelona. Kun jij j een elfjarig jongetje voorstellen dat druk bezig is zich een gefundeerd oordeel te vormen over de vraag bij welke club hij als profvoetballer gaat werken? Fodé gaat voorlopig bij een gastgezin wonen. Later gaan zijn ouders ook van Groningen naar Spanje. Zouden de ouders een baan kunnen vinden in Barcelona? Volgens mij is dat tegenwoordig niet zo makkelijk in Spanje. Ik vrees dat ze gaan leven van de inkomsten van de kleine Fodé. Voor hun is voetballen geen bijzaak meer. Ik vermoed ook dat niet Fodé, maar zij voor Barcelona hebben gekozen


vrijdag 16 augustus 2013

Meeleven

Even na zes uur begint op Radio 1 het NOS Radio 1 journaal. Aan het begin wordt er voor alle duidelijkheid nog even op gewezen dat vandaag prins Friso begraven wordt, "in besloten kring". Maar de NOS gaat daar verslag van doen. En vele burgers zullen zich vandaag naar Lage Vuursche begeven om een glimp op te vangen van de rouwende familieleden. Dat die familie dat veel liever niet heeft, zal ze worst wezen. Ze leven mee tegen de klippen op. Ze hebben hun mobieltje in de aanslag om een foto of een filmpje te maken. Die kunnen ze laten zien op Facebook of uploaden naar YouTube. Daar kun je een meelevend tekstje bij schrijven. ("Geen woorden voor.") Is het nou zo moeilijk om die familie één dag met rust te laten?x


donderdag 15 augustus 2013

Smiley

Ik heb een hekel aan smileys en ik heb een hekel aan schotelantennes. Een vrouw in de Sumatrastraat in de Amsterdamse Indische buurt, heeft beide gecombineerd en dan krijg je dit:


Je mag hopen dat andere schotelbezitters dit voorbeeld niet op grote schaal volgen, want dan wordt het straatbeeld wel heel onappetijtelijk.

Ik las over deze antenne in Het PAROOL, dat hierover schrijft omdat de eigenares van de schotel, ene Yvonne Böhne, deze moet verwijderen, op last van de woningbouwcorporatie De Alliantie.Vind ik dat een goede beslissing van die corporatie? Nee! Officiële reden voor het verwijderen van de schotel: ze had toestemming moeten vragen om gaatjes in de gevel te boren. Yvonne: 'Ik huur het huis al 25 jaar, de woningbouwvereniging van destijds vond het geen probleem.' Die schotel hangt er al vijftien jaar. Het is eigenlijk ook niet De Alliantie die moeilijk doet. Die heeft een deel van de appartementen verkocht en dus moest er een Vereniging van Eigenaren (VVE) gevormd worden. Het is die VVE, je mag aannemen op instigatie van een of meer leden, die vindt dat de antenne verwijderd moet worden.

Hebben eigenaars van appartementen een andere mentaliteit dan huurders? De afgelopen jaren immers hebben huurders kennelijk niet tegen die schotel geprotesteerd. Zijn die eigenaars bang dat hun appartement in waarde daalt door die antenne? Je mag aannemen dat de meesten eigenaar werden op een moment dat die schotel al geïnstalleerd en de smiley erop geplaatst was. Dan hebben die eigenaars dus voordeel gehad van die (vermeende) waardevermindering en willen ze nu, bij eventuele verkoop, meer winst maken. Afgezien van esthetische bezwaren, wat voor last heb je eigenlijk van die schotel?
x

woensdag 14 augustus 2013

Kitsch

De goede verstaander heeft uit mijn Beggartalk 'Show' van gisteren kunnen lezen dat ik mij nogal geërgerd heb aan de berichtgeving over het overlijden van prins Friso en aan de wijze waarop veel mensen uiting gaven aan wat we dan maar 'gevoelens' noemen. Ik was niet de enige. Ik las gisteren de column van Theodor Holman in Het PAROOL onder de titel: Rutte haalde wond open en maakte van verdriet om Friso kitsch.

Ik ergerde mij al aan het feit dat Mark Rutte meende namens mij te moeten spreken, toen hij in zijn persverklaring schreef: ‘Het belangrijkste dat ik op dit moment, zo kort na het overlijden van de prins, tegen prinses Mabel en tegen de rest van de familie wil zeggen, is dat heel Nederland intens meeleeft en dat wij hen veel sterkte en kracht toewensen in deze moeilijke en verdrietige tijd.’ (Onderstreping toegevoegd.) Ik leefde helemaal niet mee, laat staan intens. Ik leef mee, als zoiets zich voordoet, met mensen in mijn directe omgeving en daar horen leden van de koninklijke familie niet bij, die doen mij niets meer dan andere mensen die ik alleen 'ken' uit de media.

Holman brengt zijn ergernis beter onder de woorden dan ik. Lees maar wat hij schreef.

PS
Vandaag is het precies tien maanden geleden dat ik stopte met roken.
x


dinsdag 13 augustus 2013

Show

Ik kijk alleen naar een van de Nederlandse commerciële zenders als die toevallig een film vertonen die ik wel wil zien. Gisteravond was dat het geval. SBS6 liet 'King Arthur' zien, een variant op de bekende Arthurlegende. SBS6 heeft de vervelende gewoonte een film te onderbreken met het vertonen van hun nieuwsprogramma 'Hart van Nederland'. Dat was gisteravond, uiteraard, geheel gewijd aan het overlijden van prins Friso. Ik wilde het eind van de film zien en zapte naar Nederland 1, waar de (echte) Knevel & (de echte) van den Brink te zien waren. Die konden het ook niet laten nog eens uitgebreid aandacht te besteden aan de overleden prins. Ik had het allemaal wel gezien en ging weer terug naar SBS. 'Hart van Nederland' werd gevolgd door 'Shownieuws'. Dat was tot mijn niet geringe verbazing geheel gevuld met het overlijden van prins Friso. Was dat overlijden in de ogen van de programmamakers show? Dat kan haast niet. Hoewel, heb ik gisteren in serieuze programma's gehoord, Friso wars was van publiciteit, beschouwden de programmamakers hem kennelijk als een BN'er, waaraan, naar ik vermoed, Shownieuws grotendeels gewijd is. En alles wat een BN'er doet, zelfs dood gaan, is de moeite waard om in het programma te tonen, want 'men' wil het zien en horen.

Kijk, natuurlijk is het overlijden van een lid van de koninklijke familie nieuws, maar is het nou echt nodig dat we daar uren achter elkaar in zwelgen? Moet elk programma zijn eigen neuroloog erbij halen om te vertellen hoe het nu precies zat met dat coma? Ik ben er nog niet uit wat ik erger vind, de Show bij Shownieuws of het gezever bij Knevel & van den Brink.
x 

maandag 12 augustus 2013

Keurmerk

Ik hoef hier niet meer te vertellen dat ik gek ben op Amsterdam, maar ik blijf wel realistisch. Ik ga niet beweren dat alles wat uit Amsterdam komt per definitie beter is dan alles wat elders vandaan komt. De Amsterdamse VVD denkt daar anders over, las ik in Het PAROOL: Een stempel voorop Het Parool, op een pijpje bier van brouwer 't IJ, een pot augurken van Kesbeke of de nieuwste game van Guerrilla; de VVD wil dat de gemeente een keurmerk voor Amsterdamse waar in het leven roept.

Ik heb eerlijk gezegd nooit geweten dat er een Amsterdamse firma Kesbeke is die augurken levert, laat staan dat ik enig idee heb over de kwaliteit van die augurken en wat de specifiek Amsterdamse kenmerken daarvan zijn. Ik eet sowieso zelden augurken. Ik heb ze wel eens nodig in een recept en dan koop ik een potje dat in het schap bij AH het meest voor de hand staat. Daar mag wat mij betreft "Made in Taiwan" op staan. Vorig jaar fietste ik, na een bezoek aan IJburg, toevallig langs Brouwerij 't IJ. Ik heb daar een biertje gedronken, maar was niet bepaald onder de indruk. (Dat ben ik ook nooit van Belgische biertjes.) Heineken en Amstel werden vroeger ook in Amsterdam gebrouwen. Zijn ze daarom zo bekend geworden? Als je van oude kaas houdt is 'Old Amsterdam' best wel te pruimen, maar is die nou zo veel beter/lekkerder dan 'Oude Beemster'? Ik heb nooit geweten wat er nou typisch Amsterdams is aan 'Amsterdamse uien'.

De VVD dient komende week een raadsvoorstel in waarin het college van b. en w. wordt gevraagd de haalbaarheid van zo'n keurmerk te onderzoeken en te bekijken wat daarvoor de normen zouden moeten zijn. De VVD is die partij die zo graag bezuinigt en vindt dat er teveel ambtenaren zijn. Nu moeten dus ambtenaren aan de slag om de haalbaarheid van een keurmerk te onderzoeken. Waarschijnlijk wordt er dan een duur adviesbureau ingehuurd die de normen voor zo'n keurmerk moet ontwikkelen. Dat gaat een dure studiereis maken naar Frankrijk en Italië, want "In Frankrijk en Italië is het gebruikelijk kwaliteitsproducten van een beschermde oorsprongsbenaming te voorzien," zegt Ruigrok (van de VVD). "Denk aan Parmezaanse kaas en Parijse haute couture. De VVD wil dat er naast Amsterdam beach, castle en flower strip ook aandacht wordt besteed aan Made in Amsterdam." Waar moet ik in godsnaam "Amsterdam beach, castle en flower strip" vinden?
x

zondag 11 augustus 2013

Opladen

Wat is in het huidig tijdsgewricht een van de ergste dingen die je kan gebeuren? Dat je ergens buiten de deur tot de ontdekking komt dat de batterij van je smartphone leeg is. Je kunt niet bellen en/of gebeld worden! Je kunt niet e-mailen! Je kunt niet twitteren! Je kunt niet op Facebook melden dat je zojuist op een terrasje een glas ranja hebt besteld! Je bent onbereikbaar geworden!

Er is licht aan het eind van de tunnel voor contactgestoorde smartphonegebruikers, schrijft Trouw: Gratis oplaadkluisjes mobieltjes in Utrecht. 

Bezoekers van winkelcentrum Hoog Catharijne kunnen vanaf maandag hun mobieltjes gratis opladen tijdens het winkelen. Dat meldt het AD. De oplaadkluisjes met de naam ChargeBox zijn een primeur in Nederland. Maar wat heb je daar aan als je in een kroeg in Cadier en Keer tot de ontdekking komt dat je smartphone bijna het loodje legt? Misschien mag je een stopcontact van de uitbater gebruiken, maar doet hij dat gratis? Dat heeft immers een aanzuigende werking en die uitbater wil wel klanten, maar geen klanten die een kopje thee bestellen om tegelijkertijd zijn energierekening op te schroeven.

Bevalt het klanten, dan komen er mogelijk ook oplaadpunten in winkelcentra Cityplaza in Nieuwegein en Alexandrium in Rotterdam. Je kunt er donder op zeggen dat het klanten bevalt. Je kunt een persoon zonder werkende smartphone vergelijken met en woestijnreiziger die geen water meer heeft. Die hoef je niet te vragen of de waterput in de oase hem bevalt. Maar wat hebben we eraan als alleen winkelcentra als oases beschouwd worden? Wie zegt dat je die oase op tijd haalt?

We zijn nu, dacht ik, bezig met het ontwikkelen van een landelijk dekkend netwerk van oplaadpunten voor elektrische auto's. Daar kunnen we toch een stopcontactje bij doen? Nee, het wordt niet gratis! Thuis kun je ook niet gratis opladen.
x
x

zaterdag 10 augustus 2013

Bang

Moeten we nu bang zijn of niet? Ik bedoel dan: bang voor een terroristische aanslag.Vrij recent werd bekend dat de Amerikaanse National Security Agency (NSA) op grote schaal internetverkeer 'volgt'. Dat was wereldnieuws, dus je mag aannemen dat ze daar ook in Pakistaan, Afghanistan en Jemen kennis van hebben genomen. M.a.w.: leidinggevenden van Al Qaida en daaraan gelieerde groepen weten dat hun e-mailtjes worden meegelezen en hun telefoongesprekken worden afgeluisterd door de NSA. Ik vermoed zelfs dat ze van die praktijken van de NSA op de hoogte waren lang voordat Edward Snowden met zijn onthullingen kwam. Ik kocht in 2001 (twaalf jaar geleden) het boek 'Body of Secrets', dat als ondertitel heeft: Anatomy of the ultra-secret National Security Agency from the Cold War  through te dawn of a new century. Tijdens de Koude Oorlog waren ze dus al druk bezig.

Als je zeker weet dat je telefoongesprekken worden afgeluisterd en je e-mails worden gelezen ga je die media niet gebruiken om opdrachten te verstrekken voor terroristische activiteiten, zeker niet als je daarbij specifieke doelen noemt. Als je dus wel opdrachten geeft en doelen noemt, doe je dat met een doel. Je zaait op zijn minst paniek: de VS sluit een reeks ambassades en consulaten en in navolging daarvan doen andere landen, waaronder Nederland, mee. Hier in Nederland ontstaat zelfs grote onduidelijkheid. Een persbericht van Buitenlandse Zaken, dat alleen op 'Jemen' sloeg, werd gelezen als een waarschuwing voor Nederland zelf. De Nationale Coördinator Terrorismebestrijding vond het daarom weer nodig om erop te wijzen dat hij geen enkele aanleiding zag om het dreigingsniveau te verhogen.

Hoe dan ook, er werd weer veel heen en weer gepraat over terroristische dreiging en sommige mensen gaan dan toch wat extra opletten en/of zien verdachte dingen. Dan krijg je dus berichten als dit in Het PAROOL: De Leidsestraat in het centrum van Amsterdam is donderdagavond korte tijd ontruimd geweest, omdat er een verdacht pakketje was gevonden. De straat werd afgezet tussen het Leidseplein en de Prinsengracht. Na onderzoek bleek dat het loos alarm was. OK, het openbare leven in Amsterdam was niet merkbaar ontwricht. Maar stel nu eens dat Al-Zawahiri, de chef van Al Qaida, een e-mailtje stuurt naar een willekeurige moslim in Washington D.C., waarin hij zegt dat het tijd wordt een nucleaire lading tot ontploffing te brengen.
x

vrijdag 9 augustus 2013

Concurrentie

Als je in Nederland een goed doel wilt steunen is er keuze genoeg. Voor vele ziekten is er wel een fonds dat geld inzamelt, bijvoorbeeld om wetenschappelijk onderzoek te financieren. Wie ondanks de slechte economische tijden toch nog wat geld over heeft kan incidenteel of structureel een bedrag naar zo'n fonds overmaken. En behalve ziektes zijn er nog veel meer andere goede doelen.

Kennelijk is gewoon van tijd tot tijd geld overmaken een beetje saai. Er moet een of andere prestatie tegenover staan, waaraan wij de hoogte van onze gift kunnen relateren. Iemand sponsoren die tegen de Alpe d'Huez op fietst is leuk, maar het is nog leuker als zhij dat zes keer achter elkaar op één dag doet. Het mooiste is als iemand met tranen in de ogen en naar de hemel wijzend over de eindstreep rijdt.

Er wordt niet alleen gefietst voor een goed doel. Er wordt ook gezwommen. Maar wat las ik gisteren in Het PAROOL? Er is een hevige concurrentiestrijd van zwemtochten voor het goede doel.

Vandaag zwemmen zes Nederlanders van Dover naar Frankrijk, ten behoeve van Kinderen Kankervrij. Maandag zwommen twee Amsterdamse studenten over het IJsselmeer voor de kankerbestrijding. Op 25 augustus zwemmen 42 Amsterdammers bij IJburg 2,5 kilometer voor een kinderproject in Guatemala. Diezelfde dag zijn er de Royal Amstel Swim (10 kilometer) en de Amsterdam Swim (2,5 km) ten bate van schoon water.

De knaller is de Amsterdam City Swim, 8 september (2,3 km). Die zamelt geld in voor de bestrijding van de ziekte ALS. De opbrengst was vorig jaar, met 110 deelnemers - onder wie prinses Máxima - 740.000 euro.
Dat zal dit jaar minder zijn, want ik vrees dat Máxima als koningin niet meer de Amstel induikt, voor welk goed doel dan ook. Misschien komt ze aanmoedigen.

Een andere zwemtocht heeft als goed doel 'schoon water'. Maar helaas: Schoon water is minder 'sexy' als goed doel dan een ernstige ziekte als ALS, zegt zowel Van Loon als voorzitter Marc ter Haar van de Amsterdam City Swim. Zouden de lijders aan ALS die ziekte vreselijk sexy vinden? Ik ben donateur van het Koningin Wilhelmina Fonds, niet omdat ik kanker zo 'sexy' vind, maar omdat mijn vrouw er aan overleden is.

Dus, wil je ook een keer een warm gevoel overhouden aan het inzamelen van geld voor een goed doel, kies dat dan met zorg. Let er vooral op of het wel voldoende sexy is. Het moet wel een beetje aanspreken bij het grote publiek. En ga vooral goed na of niet iemand anders al op hetzelfde idee is gekomen en, nog erger, dezelfde sportieve prestatie heeft bedacht, die tot gulle gaven moet leiden.

donderdag 8 augustus 2013

Boycot

Er is de laatste tijd veel te doen over het Russische homobeleid, dat inderdaad behoorlijk achterlijk is. Daar moeten we natuurlijk wat aan doen. We kunnen, zoals ze in de VS en Canada doen, voorlopig geen Russische wodka drinken of zelfs die wodka demonstratief in het riool gieten. Bij de Olympische Winterspelen, die volgend voorjaar in Sotsji aan de Zwarte Zee worden gehouden, moeten onze schaatsers hand in hand naar de baan kunnen wandelen, zonder angst beschuldigd te worden van propaganda van homofilie. Als dat niet kan, komen wij niet schaatsen. Of ... eh ... gaat dat wat te ver? We gingen destijds toch ook gewoon voetballen in Argentinië?

De Russen zelf bieden ons de mogelijkheid tot een demonstratieve boycot op een presenteerblaadje aan. Het Parool schrijft: Het Museumplein in Amsterdam is zondag 25 augustus het toneel van Russische muziek, dans en ballet.  Op het plein zal om 20.00 uur een Russisch galaconcert plaatsvinden.
Het gratis toegankelijke festival 'Constellation of Russia' wordt gehouden in het kader van het Nederland-Ruslandjaar 2013 en is georganiseerd door Rossotrudnichestvo. Dat is een onderdeel van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. (Onderstreping toegevoegd.)

Ik weet dat het moeilijk is. Als ons iets gratis wordt aangeboden zijn we er als de kippen bij om het in ontvangst te nemen. Maar het zou mooi zijn als die Russische kunstenaars en de vertegenwoordigers van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken geconfronteerd zouden worden met een geheel leeg Museumplein. Zo kunnen we laten zien dat we van sommige aspecten van de Russische cultuur bepaald niet gediend zijn.
x

woensdag 7 augustus 2013

Taalgebruik

Kinderen kennen we al niet meer in Nederland. Misschien nog wel in de statistieken, maar in het dagelijks spraakgebruik hebben eigentijdse ouders geen kinderen, maar kids. Is het jonge poesje het volgende levende wezen dat uit onze taal verdwijnt? Dat wordt steeds vaker "kitten" genoemd. Het is dat het vogelbekdier hier geen al te populair beestje is, anders zouden we hem allang 'duck bill platypus' genoemd hebben. Bij Het Parool zijn ze er kennelijk nog niet over uit welke taal ze in hun berichten moeten gebruiken bij het aanduiden van jonge katten. Ze plaatsen een berichtje onder de kop Kitten van verdrinkingsdood gered op IJburg. Ik zie nog niet direct de nieuwswaarde van dit bericht, maar alla, een wakkere journalist was het opgevallen dat de Amsterdamse zender AT5 hier een item aan gewijd had en als het op tv is, is het nieuws en mag het in de krant.

De eerste zin van het artikel is nog iets dramatische dan de kop: Op IJburg kon maandag ternauwernood een kitten gered worden van de verdrinkingsdood. (Onderstreping toegevoegd.) Maar in de volgende zin wordt vermeld dat ene Marc merkte dat een katje in het water achter zijn huis was beland. Daarna is het ineens een "dier". Maar de journalist weet niet wat te kiezen: Toen hij (Marc) de kitten had bereikt zwom hij met het dier in zijn handen weer terug naar de kant.

Eind goed, al goed. De journalist weet uiteindelijk nog hoe we zo'n jonge kat noemen: Het katje maakt het inmiddels goed.

x

dinsdag 6 augustus 2013

Münchhausen

Bij het BovenIJ ziekenhuis moeten ze zo langzamerhand gaan denken dat ik lijd aan het syndroom van Münchhausen, volgens Wikipedia "een psychiatrisch syndroom waarbij de patiënt zich herhaaldelijk presenteert bij medische hulpverleners met gefingeerde klachten of zelf toegebrachte verwondingen, om daardoor zorg en aandacht te krijgen." Gisteren namelijk meldde ik mij bij de Spoedeisende Hulp van het BovenIJ ziekenhuis.Ik werd daar niet met een ambulance gebracht, maar was daar op eigen kracht, per fiets, heen gegaan.

Wat was er nu weer aan de hand? Ik was van plan 'Artzuid 2013' te bekijken, een tentoonstelling van beeldhouwwerken langs de Apollolaan en de Minervalaan. Helemaal gratis dus. Ik ging daar dus op de fiets heen, maar helaas kwam ik niet verder dan de Martelaarsgracht. Dat is een stukje gedempte gracht tussen Prins Hendrikkade en Nieuwezijds Voorburgwal. Ik kwam met mijn voorwiel tegen de stoeprand en stortte vervolgens tegen de grond. Het zag er allemaal behoorlijk bloederig uit: schaafwonden aan de rechterknie, beide handen en onderarmen en boven het rechteroog. Gelukkig stonden er bij een naburige winkel enkele jonge Duitsers, die kennelijk met een fietstocht bezig waren en bleken te beschikken over een goed gevulde verbandtrommel en waarmee ze aan enige bescheiden Wiedergutmachung konden doen.. Zij verbonden de ergste wonden. In goed overleg stelden we vast dat ik niets gebroken had en dat ik zelfstandig mijn weg kon vervolgen.

Ik vervolgde mijn weg niet echt. Het leek me beter de wonden professioneel schoon te laten maken en het was geruime tijd geleden dat ik tegen tetanus was ingeënt. Het leek me het beste naar het BovenIJ ziekenhuis te gaan. Dat was dichter bij dan het Lucas-Andreassziekenhuis en het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis en dichter bij huis. Bij de SEH was het direct duidelijk dat ik niet voor niets was gekomen en - tot mijn verbazing - binnen enkele minuten zat ik tegenover een verpleegkundige die de wonden schoon maakte en mij een tetanusinjectie gaf. Hij vertelde ook dat ik een nogal dunne huid had. Die was op sommige plaatsen ook gewoon weggeschaafd. Het scheurtje boven mijn rechter ook kon dan ook niet gehecht worden, die zou worden dichtgeplakt. De verpleegkundige stelde ook vast dat er niets gebroken was,  nam mijn bloeddruk en hartslag op en bracht wat provisorische verbandjes aan. Toen begon het grote wachten, op de arts. Toen die eindelijk kwam bleken we elkaar eerder gezien te hebben, namelijk toen ik met iets ernstiger klachten en per ambulance was binnengekomen. Na enkele minuten ging zijn pieper en verdween hij weer voor geruime tijd. Toen hij weer terug kwam stelde hij wat vragen en zei dat alles opnieuw zou worden verbonden. Weer verdween hij om na geruime tijd terug te komen om mij te vertellen dat hij me niet vergeten was.  Uiteindelijk kwam er een (andere) verpleegkundige die de wonden verbond en die boven mijn rechteroog dichtplakte. Toen was ik wel toe aan cappuccino, die ik in het restaurant van het ziekenhuis gebruikte, waarna ik, weer geheel op eigen kracht, naar huis ging.  


Rest mij nog te vertellen dat mijn linker duim nogal gevoelig is. Er is niets gebroken maar wellicht wel gekneusd. Op mijn linker dijbeen zit een blauwe plek en die is tijdens het lopen en fietsen ook wat gevoelig. Met die verbanden en die 'hechting' mag ik de komende drie dagen niet onder de douche. Maar ik kan wel boodschappen doen en mijn maaltijden klaar maken. Nu maar wachten op de volgende calamiteit.

Die eerste verpleegkundige vertelde mij dat ik er rekening mee moest houden dat ik vanochtend behoorlijk last van spierpijn zou kunnen hebben. Dat valt reuze mee. Ik had vannacht en momenteel van tijd tot tijd wel een stekende pijn in mijn rechterknie. Van die wonden op mijn armen en handen heb niet echt last.
x

maandag 5 augustus 2013

Belang

De voorzitter van het College voor Zorgverzekering (CVZ, een belangrijk adviesorgaan voor de overheid) heeft een belangrijke ontdekking gedaan: Tijdens een hoorzitting over de medicijnen, kwam Moerkamp vorig jaar oog in oog te staan met patiënten. 'Als je al die mensen ziet zitten in die zaal, in rolstoelen, sommigen aan de beademing, dan pas besef je echt dat alleen een wetenschappelijke benadering niet genoeg is om een beslissing op te baseren.' Het ging in die hoorzitting over zeer dure medicijnen. Er was voorgesteld om de kosten daarvan niet langer door de zorgverzekering te laten vergoeden. Uiteindelijk adviseerde het CVZ om de medicijnen te vergoeden uit een apart potje in plaats van uit de basisverzekering. Dat aparte potje kwam zeker ergens uit de hemel vallen. Alsof niet elk potje dat de overheid beheert gevuld wordt door de burgers, of dat nu door middel van belastingen of premies gebeurt. Bij mij thuis noemen ze dat 'een sigaar uit eigen doos'.

Van nu af aan gaat het CVZ dus heel anders werken: Het belang van patiënten wordt voortaan eerder meegenomen bij beslissingen over het al dan niet blijven vergoeden van een bepaald geneesmiddel. Dat mag je rustig revolutionair noemen. Nu moeten we alleen de overheid en de zorgverzekeraars nog zo ver krijgen dat ze het belang van de patiënt voortaan eerder gaan meewegen. Het enige wat ze daarvoor behoeven te doen is oog in oog staan met die patiënten. Zo moeilijk hoeft dat toch niet te zijn. Ze zouden eens naar familieleden kunnen kijken. Misschien is een blik in de spiegel al genoeg. En misschien moeten ze dat niet alleen doen als het om de vergoeding van geneesmiddelen gaat. Dat is immers maar een deel van de kosten. En misschien moeten ze de belangen van de patiënt niet eerder laten meewegen. Die belangen dienen voorop te staan en het zwaarste te wegen.
x

zondag 4 augustus 2013

Versiering


Wat krijgen we nu? Ga ik mezelf ineens versieren? Nou, nee. Ik loop, binnen de bebouwde kom,  sowieso meestal niet met ontbloot bovenlijf rond en als ik netjes aangekleed ben, zie je die 'versiering' niet. Die wordt verborgen door poloshirt of sweater. Je ziet wel dat ik een ketting draag. Het is dan ook geen versiering die eraan hangt. Het is een penning met deze mededeling:

Op de achterzijde staat de volgende tekst: "Ik verbied iedereen, onder alle omstandigheden elke vorm van reanimatie op mij toe te passen." Duidelijk, toch? Sinds enkele dagen hang ik elke ochtend die ketting om mijn hals. Dat heeft niets te maken met de recente onverwachte ziekenhuisopnamen. Al enige tijd vóór die opnamen heb ik die niet-reanimeerpenning aangevraagd bij de NVVE. Tegelijkertijd heb ik diverse formulieren aangevraagd en inmiddels ontvangen, nl.:
- een behandelverbod;
- een euthanasieverzoek;
- een clausule voltooid leven;
- een clausule dementie;
- een volmacht inzake medische besluitvorming en beslissingen.

Binnenkort heb ik een gesprek met mijn huisarts, waarna ik de diverse formulieren definitief ga invullen. Voor alle duidelijkheid: ik ben echt nog niet aan euthanasie toe, maar je kunt het maar geregeld hebben.
x


zaterdag 3 augustus 2013

Levensgevaar

Je vraagt je soms af of mensen echt zo stom zijn. Niet hands free bellen in een auto is al jaren verboden, al wil dat niet zeggen dat het nooit meer gebeurt. In het NOS-journaal hebben we kunnen zien dat ook treinbestuurders druk bezig kunnen zijn met hun mobieltje. In Spanje heeft dat tot bijna 80 doden geleid.

In de Volkskrant las ik: Internetten terwijl je fietst is levensgevaarlijk. Dat is de boodschap van de campagne die de overheid en Veilig Verkeer Nederland volgende maand gaan voeren. 'Het is een combinatie die gewoon niet kan,' zegt Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Welk zinnig denkend mens heeft eigenlijk een campagne van de overheid en VVN nodig om erachter te komen dat internetten tijdens het fietsen, zeker als je dat in de stad doet, levensgevaarlijk is, maar: Internettende fietsers zijn een alledaags verschijnsel geworden in het straatbeeld. Met één hand aan het stuur en de ogen op het schermpje gericht proberen ze tegelijk het verkeer in de gaten te houden én berichtjes te typen en te lezen. 

Hoe belangrijk moet communicatie wel niet zijn, als mensen bereid zijn er hun leven (en dat van anderen!) voor in de waagschaal te stellen? Hands free internetten is volgens mij nog niet uitgevonden. Ik ben niet iemand die gauw roept dat de overheid moet ingrijpen, maar wordt het niet gewoon tijd om het gebruik van het mobieltje bij iedere vorm van weggebruik te verbieden? Dan heb ik het niet alleen over de smartphones waarmee je kunt internetten. Zelf met het meest domme mobieltje kun je nog sms'en en ook dat kun je beter niet doen als je een auto, motor, bromfiets, snorfiets, gewone fiets, skateboard of rolschaatsen gebruikt om je van A naar B te begeven. Voor je het weet betekent B 'ziekenhuis' en is je mobieltje alleen nog maar handig om je familie, resp. nabestaanden, van je toestand in kennis te stellen.
x

vrijdag 2 augustus 2013

Besparen

Het levert al 60.000.000 euro op, medische kosten die we maken buiten Europa niet langer uit de basisverzekering vergoeden. Dat moet Edith Schippers naar meer smaken. Er gaan meer mensen binnen Europa op vakantie, vermoed ik, dus worden er ook meer mensen ziek. Als we de kosten daarvan ook niet meer uit de basisverzekering vergoeden, kunnen we nog meer besparen. En waarom zouden we het daarbij laten? De kosten van ziek worden tijdens de vakantie worden helemaal niet meer vergoed, waar je die vakantie ook doorbrengt.Wie nog steeds geld heeft om op vakantie te gaan, heeft vast ook wel geld om voor mogelijke ziektekosten gedurende die vakantie een aparte (reis)verzekering af te sluiten. Dat deden we vroeger ook.

Wat een geluk dat Turkije en Marokko buiten Europa vallen. Daar schijnen vrij veel mensen heen te gaan. En gisteren hoorde ik iemand op de radio zeggen dat er nogal wat gefraudeerd wordt met zogenaamde dokterskosten daar. Zijn we daar ook meteen van af.

donderdag 1 augustus 2013

Straf

Er is weer eens commotie ontstaan over het strafbeleid in Nederland. In Den Haag wordt een jongen doodgereden door een man die een lange historie heeft wat betreft snelheidsovertredingen. Bij de rechtszaak eist de officier van justitie drie jaar ontzegging van de rijbevoegdheid en een taakstraf van 240 uur. De ouders, die het proces bijwonen, gaan door het lint. Uiteraard komt weer naar voren dat hier in Nederland veel te laag gestraft wordt.

 Onze kennis van misdrijven krijgen we uit de media. Ons oordeel over schuld en straf is meestal gebaseerd op emoties. De meesten van ons hebben immers niet doorgeleerd voor strafrechtdeskundige. Een officier van justitie zal ook die emoties kennen, maar hij kan niet bij de rechter aankomen met "Dat is toch verschrikkelijk! Dat pikken we toch niet? Stelt u zich eens voor wat die ouders doormaken."  Hij zal met feiten moeten komen die bewezen kunnen worden. Hij kan wel voor 'doodslag' of  'dood door schuld' gaan, maar als hij die niet spijkerhard kan bewijzen volgt vrijspraak en schieten de ouders daar wat mee op? Is 'ons' rechtsgevoel daarmee bevredigd?

En als het wel bewezen kan worden, wordt hier veel te laag gestraft, toch? Nou, dat ligt ook wat genuanceerder. Binnen Europa behoren wij tot de landen waar het strengst gestraft wordt. Ik geloof dat we tot de top drie horen. Dat kun je natuurlijk nog steeds te laag vinden, maar hoe denk je daar over, als jou of een een familielid, door toeval, iets overkomt waardoor je met justitie in aanraking komt?