woensdag 16 februari 2011

130

Toen je nog 'maar' 120 km/u op de Afsluitdijk mocht rijden deed je daar, als je constant 120 km/u reed (ik ga uit van een lengte van 32 km), 16 minuten over. Nu mag je er 130 km/u rijden. Dat levert je een tijdwinst van 1 minuut en 45 seconden op. Zo komen er nog een paar stukken snelweg bij waar de maximumsnelheid wordt verhoogd. De tijdwinst zal er navenant zijn.

De verhoging van de maximumsnelheid gaat, in een tijd van bezuinigingen, extra geld kosten. De VVD, de grote voorstander, gaat uit van meer kosten i.v.m. flexibele snelheidsaanduiding. De regering voegt daaraan toe meerkosten i.v.m. verkeersborden. De VU gaat nog iets verder en voegt eraan toe: doden en gewonden en meer geluidsschermen. Adviesbureau Goudappel Coffeng: meer handhaving. Radbouduniversiteit: meer onderhoud weg en langere op- en afritten. Milieudefensie: meer geluidsschermen. Dat haalde ik uit Trouw.

Het kabinet trekt één miljoen euro uit voor de proef met 130 kilometer per uur. Het geld is nodig voor bewegwijzering en voor onderzoek naar de gevolgen. Als de deskundologen gelijk hebben, zal het wat meer worden dan die één miljoen euro, in een tijd van bezuinigingen. En dat omdat een aantal mensen ergens tien minuten eerder wil zijn en omdat een aantal andere mensen lekker wil 'scheuren'
x