zondag 19 juni 2011

Integratienota (2)

(Gisteren schreef ik dit.)

'Inburgeren' en 'integratie' werden pas aandachts- en beleidspunten toen er in vrij korte tijd vrij veel migranten binnenkwamen, van wie er tamelijk veel besloten hier maar te blijven en zich ook nog voort te planten. Merkwaardigerwijs namen zij niet direct al onze zeden en gewoonten over en gaven zij zelfs de voorkeur aan een andere religie en de daarbij behorende normen en waarden. 

Het aantal allochtonen in ons land bedroeg in 2010 (bron: CBS) 3.359.603, oftewel 20,3% van de bevolking. Da's veel, hè? Voordat je verkeerde conclusies trekt: van al die allochtonen was 44,69% van westerse afkomst. (Onze koninklijke familie bestaat grotendeels uit allochtonen.)

Bij 'allochtoon' en 'inburgeren' denken we al gauw aan mensen van Turkse of Marokkaanse afkomst, die bij elkaar 4,42% van onze bevolking uitmaken. Dat is minder dan de totale bevolking van Amsterdam. Maar het is voor Geert Wilders voldoende om er ons bang voor 'islamisering' mee te maken. Reken even mee: als de Turks/Marokkaanse gemeenschap van nu af aan met 1,806% per jaar groeit en de rest van de bevolking met 0,747% (de respectieve groei van 2009 naar 2010), duurt het nog 85 jaar voordat die gemeenschap 10% van de totale bevolking uitmaakt. Dat lijkt me nog steeds wat weinig voor het 'doordrukken' van de sharia.

Het is een illusie te denken dat na een inburgeringscursus Willem de Zwijger de plaats heeft ingenomen van Kemal Atatürk. Heel veel Nederlanders zouden overigens zakken voor het 'examen inburgering'. Slechts een minderheid kent het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus uit zijn hoofd. Integratie is een proces dat enkele generaties duurt. In de VS duurde het tot 1962 voor de eerste rooms-katholiek president werd. Het duurde nog eens meer dan veertig jaar voor de eerste niet-blanke president werd. En hier willen we dat de allochtonen 'effe gauw' inburgeren.

Van mij mag al het 'integratiebeleid' afgeschaft worden. Voor mij is iedereen met een Nederlands paspoort een Nederlander, wat zhij ook gelooft, wat zhij nou leuk vindt of niet. De overheid is er om achterstandsgroepen te helpen, wat de oorzaak van die achterstand ook is. De Nederlandse wetgeving en rechtspraktijk gelden in gelijke mate voor allochtonen en autochtonen. Na de Tachtigjarige Oorlog hebben rooms-katholieken en protestanten geleerd naast elkaar te leven zonder elkaar voortdurend de hersens in te slaan. Op Koninginnedag gaan republikeinen en monarchisten gezamenlijk uit hun bol. Over tachtig jaar staan er net zo veel moskeeën leeg als nu kerken en is het Suikerfeest, net als het Kerstfeest, meer gericht op gezelligheid dan op religiositeit. Maar God/Allah/Jahweh behoede ons voor een monoculturele samenleving.
x