vrijdag 15 april 2016

WOLF!

De Griekse schrijver Aesopos leefde rond 600 v.Chr. Hij schreef vooral fabels. Een van de bekendste daarvan, die in het Angelsaksische taalgebied zelfs tot een bekende uitdrukking heeft geleid ("Cry wolf!"), gaat over een schaapherdersjongen die de gewoonte heeft om af en toe "Wolf!" te roepen, alsof hij zijn dorpsgenoten wil waarschuwen voor een wolf die de schapen bedreigt. De toerennende dorpsgenoten komen steeds weer tot de ontdekking dat het een 'grap' was.

Opeen gegeven dag ziet de jongen echt een wolf. Hij roept "Wolf!", maar de dorpsgenoten denken: "Ja, dat zal wel. Bekijk het maar.' Niemand gaat naar de kudde en de wolf richt een slachting aan onder de schapen.

Tegenwoordig wordt er nogal vaak "Wolf!" geroepen. Iemand heeft een verdacht pakje gezien of ziet een dronken Pool aan voor een mogelijke terrorist. Treinen worden stilgezet, delen van stations of Schiphol worden ontruimd en afgezet. Ad van der Steur persoonlijk komt verklaren dat de politie, de marechaussee, de Dienst Speciale Interventies, het Korp Commandotroepen, de Explosieven OpruimingsDienst en mogelijk nog andere 'Special Forces' immer alert zullen reageren op welke waarschuwing dan ook.

Vergeet het maar! Al die stoer uitziende jongens en meisjes met hun automatische wapens zitten net te klaverjassen als er weer een  'verdachte situatie' wordt gemeld. Springen ze meteen op om zich naar de plaats des onheis te begeven? Ja, kom. Je laat toch geen 50 roem aan je neus voorbijgaan voor weer een flauwekulmelding?