zaterdag 6 april 2019

CENSUUR

Je moet niet alles geloven wat de traditionele media, kranten, tijdschriften, tv- en radionieuwsrubrieken. Die media zijn niet altijd even gelukkig bij het controleren van hun bronnen. Maar je mag wel van hen verwachten dat ze altijd hun uiterste best doen hun nieuws zo waarheidsgetrouw mogelijk te brengen. Je mag er ook van uitgaan dat nieuws en (redactioneel) commentaar strikt gescheiden worden.

Inmiddels is wel duidelijk dat veel mensen (ook hoogopgeleiden) hun nieuwsvoorziening uitsluitend uit de sociale media halen. In dit verband is het beeld bijna iconisch van de vrouw die op de vraag waar ze haar kennis over toewijzing van woningen aan immigranten vandaan haalt, antwoordt: "Van Facebook." Je mag er, denk ik rustig vanuit gaan dat al die facebookers, twitteraars, bloggers en vloggers hun bronnen niet al te nauwgezet controleren  en ook nieuws en (eigen) mening niet zo strikt scheiden.

Veel sensationeel nieuws dat via sociale media bekend wordt, wordt vaak meteen 'viraal', het wordt, al of niet bewerkt, eindeloos herhaald, doorgezonden, becommentarieerd. Een sprekend voorbeeld daarvan was de aanslag in Christchurch die door de dader naar het internet gelivestreamd werd en wat op het internet verschijnt is daar meestal niet af te krijgen.

Het Australisch parlement vindt, las ik in de Standaard, het publiceren van gewelddadig nieuws maar niks. In de nasleep van de aanslagen op een moskee en een islamitisch centrum in het Nieuw-Zeelandse Christchurch keurde het Australische parlement gisteren een wet goed tegen het ‘delen van afgrijselijk gewelddadig materiaal’. (...) De toplui van sociale media- en hostingwebsites riskeren in Australië voortaan monsterboetes én gevangenisstraffen als ze gewelddadige video’s niet ‘spoedig’ weg­halen. (...) Binnen de EU werd vorig jaar in Duitsland een wet van kracht die boetes van maximaal vijftig miljoen euro oplegt aan internetbedrijven die ‘evident illegaal’ materiaal, zoals kinderporno of nazipropaganda, niet offline halen binnen de vierentwintig uur nadat ze daarvan op de hoogte gesteld zijn.

Moeten we nu blij zijn met die wetgeving? Of begint dat te lijken op censuur? Oké, ik hoef echt geen kinderporno of nazipropaganda te zien/horen, maar wie gaat er nu bepalen wat "evident illegaal" is? Daar kun je best nog een tijdje over discussiëren. Wat langer dan het Australisch parlement heeft genomen voor het vaststellen van wat op gelegenheidswetgeving gaat lijken

In sommige landen is het ontkennen van de holocaust strafbaar. Hier niet en hoe afschuwelijk ik dat ontkennen ook vindt, ik ben het daar mee eens. Maar stel nou eens dat ik hier ga schrijven dat er geen twijfel over bestaat dat de nazi's links waren. Hoe kom ik  daar nu bij? Dat heb ik gelezen! Nee, niet bij een van de sociale media, maar in het te goeder naam en faam bekend staande weekblad Vrij Nederland. Het is overigens uiteraard niet de bij Vrij Nederland heersende mening. Ze vermelden het als de mening van een niet geheel onbelangrijk man, Jair Bolsonaro, president van de República Federativa do Brasil. Hij zei dat nota bene bij een bezoek, samen met premier Netanyahu, aan het Yad Vashem World Holocaust Remembrance Center in Jeruzalem. Van die Bolsonaro is bekend dat hij alles wat links is slecht vindt. Hij keert dat dus ook om: wat slecht is, is links. Het artikel vermeldt niet dat Netanyahu zich nadrukkelijk distantieerde van de  opmerking van Bolsonaro. Mocht je dat van een rechts politicus verwachten?