woensdag 2 november 2016

STIGMA

Willen jullie meer of minder Nederlanders met een migratieachtergrond? Dat kun je nauwelijks meer discriminerend noemen. De overheid zal de termen 'autochtoon' en 'allochtoon' niet meer gebruiken, want die zijn te stigmatiserend geworden. Dat is natuurlijk maar ten dele waar. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen dat zhij het vervelend vond autochtoon genoemd te worden.

Het woord allochtoon was ooit bedacht, las ik in de Volkskrant, door de socioloog Hilda Verwey-Jonker als een neutraal begrip, om de woorden buitenlander of etnische minderheid te vermijden.

We kunnen natuurlijk, als overheid of als hele samenleving stigmatiserende woorden en uitdrukkingen compleet uit onze vocabulaire weren, maar ik vrees dat stigmatiserende en discriminerende gedachten en uitingen (zie de eerste zin van dit blog) daarmee echt nog niet voorkomen worden. Wie nu een hekel heeft aan buitenlanders, of Marokkanen of Turken of asielzoekers heeft over een tijdje net zo'n hekel aan Nederlanders met een migratieachtergrond.