woensdag 23 februari 2011

Zelfbeschikkingsrecht

De PVV van Geert Wilders wil de hoofddoekjes verbieden omdat zij het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw beperken. Dat de PVV voor zelfbeschikkingsrecht is, is op zich natuurlijk mooi. Het is immers een van onze grondrechten. Je zou mogen verwachten dat de PVV hierin ook een beetje consequent is. Zo behoort het inmiddels tot de grondrechten van de Nederlandse vrouw dat zij beslist over een abortus, d.w.z.: tot de 24ste week van de zwangerschap. Onze abortusregeling behoort tot, zo niet: is, de meest liberale ter wereld. De daarbij behorende kosten voor medische hulp worden volledig vergoed. Toch hebben wij hier het laagste abortuspercentage ter wereld. We hebben het hier dus prima geregeld, zou je zeggen.

Nu zijn er christenen in ons land die tegen abortus zijn. Het christelijk geloof aardig kennende kan ik mij daarbij wel iets voorstellen. Als abortus dan toch mogelijk is, dan het liefst zo weinig mogelijk. Het CDA wil die grens van 24 weken dus terugbrengen tot 22 weken, de ChristenUnie tot 18 weken. (De SGP is sowieso mordicus tegen abortus, op welk moment dan ook.) En nu komt de PVV, geen partij die zich door God laat inspireren, met het plan die termijn zelfs terug te brengen tot 14 weken. Die laatste wil bovendien vrouwen niet meer zelf laten beslissen over abortus. Dat schrijft Trouw.  

Tijdens het debat over de regeringsverklaring in 2007 maakte Mark Rutte zich grote zorgen dat de verworven rechten van vrouwen onder druk kwamen te staan. PvdA en CDA zouden hun oren te veel laten hangen naar coalitiepartner ChristenUnie. Ja, toen zat Mark in de oppositie. Nu heeft hij de PVV als gedoogpartner, het CDA als coalitiepartner en misschien heeft hij in bepaalde situaties de ChristenUnie wel nodig om er voorstellen doorheen te krijgen. En nu doet onze minister-president ook een duit in het zakje. Het verlagen van de termijn naar 22 weken is voor hem bespreekbaar. Hij wil de discussie uit de ideologie halen, zei hij bij de EO.

Andere coalities maken een andere politiek noodzakelijk. Daar heb ik begrip voor. Maar er zijn zaken waar je niet aan komt, zeker niet uitsluitend op grond van opportuniteitsoverwegingen. Als we op deze manier doorgaan, wordt ook de doodstraf weer bespreekbaar.
x