donderdag 10 juni 2010

Omkijken

Op het moment dat ik dit schrijf zijn de stembureaus nog open. Hier in Amsterdam regent het. Dat is nooit goed voor de opkomst: een deel van de kiezers zal thuis bleven zweven. Hoe dan ook, een goed moment om even terug te kijken, want vanaf vandaag gaan we weer vooruit kijken.

Voor het eerst in jaren heb ik geen enkel lijsttrekkersdebat, noch op tv, noch op de radio, gevolgd. Noch heb ik lijsttrekkers zien optreden in onbenullige programma's. Ik heb er alleen over gelezen en trok daaruit de conclusie dat ik absoluut niets gemist heb, omdat: 1. ik al jaren weet op welke partij ik ga stemmen; 2. het over weinig anders ging dan beeldvorming.

Trouw schrijft: Centrale vraag is: weet de kiezer nu meer dan een paar weken geleden? Dat valt te betwijfelen. (...) Teleurstellend was het wel. De wedstrijd beperkte zich tot de plek in de peilingen, voorkeuren voor een coalitie, of er wel of geen breekpunt lag. Net als binnenkort bij het WK-voetbal ging het maar om één ding: het resultaat. Als je 'de politiek' alleen zou afmeten naar het gehalte van de verkiezingsstrijd, zou zelfs een politiek geïnteresseerde als ik zich bijna walgend van 'de politiek' afkeren. Mijn moeder had niet meer opleiding dan lagere school, maar dom was ze allerminst. Tot meneer Alzheimer haar inhaalde volgde ze de politiek redelijk nauwlettend. Vaak maakte ze de opmerking: "Ze moeten niet zo veel kissebissen.", of woorden van gelijke strekking. Ze zou het dit jaar nog hartgrondiger hebben gezegd.

Het artikel in Trouw eindigt met: De campagne was soms leuk, onvoorspelbaar, spannend maar ook naar binnen gericht, provinciaal. Vooral het laatste is waar. Terecht wordt erop gewezen dat er nauwelijks of geen aandacht is besteed aan Europa, de veranderende internationale verhoudingen op politiek, militair en economisch terrein. Ik voeg daaraan toe: heeft iemand de lijsttrekkers diepgaand over het milieu horen discussiëren? Is de omvang van de ontwikkelingshulp uitvoerig besproken?  Is (de dreiging van) terrorisme nog een issue? Zelfs de (im)migratie kwam nauwelijks ter sprake. Laat ons hopen dat de partijen tijdens de coalitieonderhandelingen weer over de muren heen kijken.
x