woensdag 11 januari 2012

Excuses

Gisterochtend had ik een zeer plezierig onderhoud met Froukje Wielinga, de leidinggevende van de polikliniek oogheelkunde van het BovenIJ ziekenhuis, naar aanleiding van mijn open brief van 31 december 2011.

Froukje begon met haar excuses te maken. Ik had niet de indruk dat dit 'pro forma' excuses waren, maar welgemeende. De mededeling van de baliemedewerksters dat zij bij het plannen van het aantal consulten "van het ziekenhuis" geen rekening mochten houden met het feit dat nieuwe patiënten in het algemeen wat meer tijd kosten, bleek niet te kloppen. Zij mogen dat wel degelijk.

Froukje was het ook met me eens dat veel ongenoegen (in ieder geval bij mij) kan worden voorkomen of weggenomen, als de patiënt verteld wordt dat het allemaal wat uitloopt en waarom. Toevallig trof ik ook nog eens een oogarts die in het algemeen net wat meer tijd neemt voor de patiënten dan zijn collega's in het BovenIJ ziekenhuis en daar kan ik moeilijk bezwaar tegen maken.

Inmiddels had ik op een website van het Nederlands Oogheelkundig Genootschap een patiëntenfolder gelezen waaruit bleek, waarom ik zo'n dure lens ingeplant zou krijgen. Als ik het goed begrepen heb is dat een optie, die ertoe leidt dat ik een minder ingewikkelde (multifocale) bril nodig heb en inderdaad wordt die bijzondere lens niet door de verzekeraars vergoed. Daar kon Froukje uiteraard niet veel over zeggen, maar daar zal ik het in het volgende gesprek met de oogarts nog eens over hebben. Ik merkte wel op dat het handig zou zijn zulk soort folders in de wachtruimte beschikbaar te hebben voor de patiënten, die kunnen zich dan, al wachtend, vast wat 'inlezen'. Volgens Froukje hingen die dingen er ook. Ik had ze niet gezien en bij mijn vertrek liep ze nog even mee om ze mij te wijzen. Ze hingen er inderdaad, maar achter de balie. Zo leert iedereen wat bij.

Dat ik die 500 euro voor zo'n lens vooruit moet betalen heeft te maken met het feit dat het ziekenhuis nog al eens heeft moeten constateren dat dit bedrag (achteraf) niet voldaan wordt. We waren het erover eens dat de goeien dus moeten leiden onder de kwaaien, omdat de ziekenhuizen ook moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen, maar daar kunnen de politiek en/of verzekeraars wat aan doen. Dat zal dus, vrees ik, niet gebeuren.

Al met al vond ik dat mijn klachten op bevredigende wijze zijn afgehandeld. Waarvan akte.
x