zaterdag 23 juni 2012

Bonus

PostNL kreeg gisteren een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur: Herna Verhagen. Een van de eerste besluiten die onder haar leiding werden genomen was dat de leden van die Raad van Bestuur dit jaar afzien van een bonus. Volgen Trouw zei zij 'het geen goed idee te vinden in een tijd waarin veel wordt gevraagd van werknemers en van klanten'.

Goh, moet ik nu ineens bewondering hebben voor Herna? Als het over een tijdje weer beter gaat met de economie en we ook weer meer snailmail gaan versturen, hebben we dat dan te danken aan het wakkere optreden van Herna en de overige leden van de Raad van Bestuur van PostNL en hebben ze dan ineens wel weer recht op een bonus? Of wordt het dan eens tijd de postbestellers een bonus te geven, omdat ze in die moeilijke tijden door weer en wind de post bleven bezorgen? Of krijgen de klanten een bonus in de vorm van het uitstel van een tariefsverhoging? In de Raad van Commissarissen zitten twee onvervalste sociaal-democraten: Wim Kok en Jaques Wallage. Dus dat zal wel goed komen.
x