vrijdag 4 december 2009

0,006154

In Nederland leven ruwweg 6,5 miljoen vrouwen die 20 jaar of ouder zijn. Daarvan dragen er zo'n 400 buiten de deur een nikab, een sluier die alleen de ogen onbedekt laat. Druk je dat in een percentage uit dan krijg je het getal hierboven. Toch kan men zich zelfs in meer progressieve, politiek correcte kringen geweldig opwinden over die nikab. Trouw schrijft: Burgemeester Cohen van Amsterdam wil vrouwen die solliciteren met een nikab een uitkering onthouden, minister Plasterk wil gesluierde moslima’s weren uit het onderwijs. Beide heren reken ik niet tot het meer conservatieve, islamofobe deel van onze samenleving.

"Die vrouwen worden onderdrukt!" O ja? Hoe weet je dat? "Kamerleden hoor je steeds zeggen: we weten niet wie die vrouwen zijn. Maar ze weten blijkbaar wel dat het om achtergestelde, onderdrukte vrouwen gaat die geholpen moeten worden." Dat zegt prof. dr. A.C.A.E. (Annelies) Moors. Die weet wel iets meer: ze is én arabiste én antropologe én heeft de moeite genomen wat onderzoek te verrichten. Die groep van 400 vrouwen bestaat grotendeels uit bekeerlingen en in Nederland geboren of opgegroeide vrouwen van Marokkaanse afkomst. Die groep is dus Nederlands of spreekt in ieder geval de taal goed, en is geïntegreerd. Er is ongetwijfeld een aantal van die vrouwen die door hun man verplicht worden die nikab te dragen. Het verbieden daarvan is contraproductief, want dan komen die vrouwen helemaal de deur niet meer uit.

Van Cohen zou ik wel eens willen horen hoeveel vrouwen met nikab al om een uitkering zijn komen vragen. Van Plasterk zou ik wel eens willen horen hoeveel vrouwen met nikab er al bij het onderwijs gesolliciteerd hebben. Van de politie zou ik wel eens willen horen hoeveel vrouwen (of mannen) met nikab al eens een overval gepleegd hebben.

Op 21 februari 2009 schreef ik hier: "Belangrijk bezwaar tegen bedeksels die alleen de ogen vrij laten is dat het zo moeilijk communiceren is met deze vrouwen. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam is gebleken dat er nauwelijks verschil is in het herkennen van emoties bij vrouwen die wel en geen nikab dragen."

Wat ik maar zeggen wil: waarom maken al die miljoenen Nederlanders (die waarschijnlijk nog nooit in het echte leven een vrouw met nikab ontmoet hebben), waaronder politici en bestuurders van diverse pluimage, zich nou eigenlijk zo druk over die nikab? Er zijn nog wel wat schrijpender problemen. Bijvoorbeeld: in 2008 registreerde de politie een kleine 50.000 gevallen van huiselijk geweld tegen vrouwen. Er zullen ook nog aardig wat niet-geregistreerde gevallen zijn. Ik denk dat de meeste slachtoffers autochtone vrouwen en de meeste daders autochtone mannen waren, waaronder christenen.
x

Benullig

Op 16 oktober j.l. schreef ik hier n.a.v. de kabinetsplannen voor de AOW: "Ik wil maar zeggen dat de zwaarte van een bepaald soort werk niet uitsluitend in fysieke termen beoordeeld mag worden. Kun je zeggen dat een verpleegkundige in een psychiatrisch ziekenhuis minder zwaar werk doet dan een verpleegkundige in een algemeen ziekenhuis of verpleeghuis, omdat de eerste minder met patiënten hoeft te tillen?" Ik liep weer eens voor de muziek uit. Korte tijd later verscheen er een rapport van TNO. Trouw schreef gisteren: Psychisch werk speelt een minstens zo belangrijke rol als het gaat om mensen die voor hun 65ste afhaken, concludeerden onderzoekers van TNO al afgelopen oktober. Datzelfde Trouw schreef: Toch preludeert de Raad van State alvast op die regeling voor zware beroepen. Want zoals die er uitziet in de beschrijving die de bewindslieden tot nu toe hebben gegeven, valt er volgens de adviseurs nog veel te verbeteren. In de eerste plaats zou er ook ruimte moeten zijn voor mensen met een psychisch zwaar beroep.

Wanneer je dus een keer bij het lezen van een 'Beggartalk' denkt "Wat zit hij nou weer te zeuren.", dan weet je nu dat ik achteraf nog best eens gelijk kan krijgen van toch behoorlijk benullige organisaties in dit land.
x