donderdag 9 april 2015

EED

Vanaf 1 april jl. moeten niet alleen de bestuurders en de commissarissen van banken, maar alle medewerkers een eed afleggen: 
  • Ik verklaar dat ik mijn functie als bankier integer en zorgvuldig zal uitoefenen.
  • Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die bij de bank betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de bank opereert.
  • Ik stel in die afweging het belang van de klant centraal en zal de klant zo goed mogelijk inlichten.
  • Ik zal mij gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij als bankier van toepassing zijn.
  • Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.
  • Ik maak geen misbruik van mijn bancaire kennis.
  • Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.
  • Ik zal mij inspannen om het vertrouwen in het bankwezen te behouden en te bevorderen.
  • Ik zal zo het beroep van bankier in ere houden.
Op de website van de Rijksoverheid lees ik: Met de uitbreiding van de reikwijdte van de bankierseed worden verdere stappen gezet voor een integere en beheerste bedrijfsvoering bij banken.

Een wethouder zegt in de eed/belofte die hij/zij bij zijn/haar ammbtsaanvaarding aflegt, o.a. het volgende: Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Wat lees ik nu op de website van Elsevier? Wethouder Idzerd Lautenbach (CDA) van de gemeente Buren is dinsdag opgestapt. De bestuurder heeft eigenhandig een collegevoorstel gewijzigd, de paraaf van een ambtenaar vervalst en het voorstel vervolgens in het college gebracht. Dat schrijft de gemeente Buren op haar website. Woensdag doet de gemeente aangifte tegen Lautenbach. Volgens De Gelderlander wordt hij beschuldigd van valsheid in geschrifte. Voormalig gedeputeerde Hooijmakers van Noord-Holland werd onlangs veroordeeld voor ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen. Hij heeft ooit ook zo'n soort eed of belofte afgelegd.

Wat ik maar zeggen wil: zijn regering en parlement werkelijk zo naief dat ze denken dat (het massaal afleggen van) die 'bankierseed' ertoe zal leiden dat de banken weer braaf al dagene zal doen wat de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving van ze verwachten?