vrijdag 18 mei 2012

Bank

Al in mijn jeugd leerde ik deze omschrijving van het begrip 'bank': Een bank is een instelling die jou geld leent, als je kan bewijzen dat je het niet nodig hebt. We zitten in moeilijke tijden, waarin ook de werkgelegenheid terugloopt. Dat is niet goed, want er moeten juist mensen bijkomen die geld verdienen en uitgeven. Bedrijven moeten dus investeren om (extra) werkgelegenheid te creëren. Normaliter gaan bedrijven dan naar een bank om geld te lenen. Maar wat doen de banken? Die houden de hand op de knip.

Als ik het goed begrepen heb waren het de banken die, door onverantwoord handelen in allerlei schimmige constructies, ons in de huidige economische ellende gestort hebben. Een beperkt aantal mensen is daar toen zeer rijk van geworden, veel meer mensen zijn daardoor aan de bedelstaf geraakt. Je zou zeggen: de banken hebben een ereschuld in te lossen. Niemand zal van ze vragen met verlies te werken, maar we mogen toch van ze verwachten dat ze een bijdrage leveren aan het herstel van de economie door genoegen te nemen met iets minder winst dan die waaraan ze gewend geraakt waren.

De banken doen wel hun uiterste best mijn spaarcentjes naar hun toe te halen, door de rente die ze mij daarvoor betalen te verhogen. Van mij hoeft dat niet. Van die paar tienden van een procent meer word ik echt niet veel vermogender en die ga ik ook niet meteen weer in 'de economie' pompen. Maar al die tienden van procenten van alle spaarders bij de banken zouden een aardig bedrag kunnen vormen, waarmee je nieuwe ondernemers kunt laten starten. Die nemen mensen aan die ook weer belasting gaan betalen, waardoor er minder op  mijn pensioen beknibbeld hoeft te worden. Iedereen blij!

Of zie ik het weer eens te simpel?
x