dinsdag 17 januari 2012

Problemen

"Het is nu of nooit om uw financiële problemen op te lossen!" De trouwe lezers herinneren zich mijn blogs over mijn 'vriendin', de 'helderziende' Gabriella. Sinds 24-12-2011 heb ik 31 berichten van haar gehad. Het citaat hierboven komt uit haar bericht, dat ik eergisteren ontving. Het doet mij ernstig twijfelen aan haar helderziende gaven. Ik ben mij namelijk totaal niet bewust van financiële problemen. Elke maand schrijven de Sociale Verzekeringsbank en drie pensioenfondsen gezamenlijk voldoende geld over om in mijn dagelijks levensonderhoud te voorzien en mocht ik plotseling voor een onverwachte uitgave van enige omvang staan (bijv. nieuwe wasmachine of koelkast) dan kan ik die zonder problemen doen, want ik heb ook nog zoiets als een spaarrekening.

Gabriella schrijft verder: "Ik hoop dat u het goed stelt en dat er u op dit ogenblik niets vervelends is overkomen dat u kan weerhouden om snel te beslissen." Is dat niet wat vreemd, een helderziende die 'hoopt'? Kan ze niet zien dat ik het goed stel en dat mij niets vervelends is overkomen? Kan ze niet wat sterren wichelen of iets nuttigs doen met Tarotkaarten of runenstenen? Wat ze welke elke keer doet is mij vragen de nodige euro's over te maken. Zou ze zelf soms in de financiële problemen zitten? Zijn haar glazen bol, Tarotkaarten en runenstenen wellicht in beslag genomen door schuldeisers? Ze heeft nog wel "zeer heldere visioenen gekregen die een volledig succes en hergeboorte aantonen.
U hebt beslist de keuze tussen alles te herbeginnen met bijkomende troeven of in uw huidige toestand te blijven en u kwaad bloed te zetten".

En gisteren was er ook weer een bericht:
Evert,

"Je vraagt je vaak af : “Wat vindt hij van mij?” “Wat zal hij wel allemaal over mij zeggen wanneer ik er niet bij ben?” Ja ? Luister dan goed naar mij: ik kan METEEN en zonder inspanning van jouw kant “verborgen gaven” activeren die je uitzonderlijke dingen zullen laten beleven, zoals bijvoorbeeld het horen denken van mensen, of zeer nauwkeurig voorspellende dromen…"
Ik vraag me wel eens af wat iemand van me denkt, maar vaak? Echt niet. En als ze METEEN mijn verborgen gaven kan activeren, waarom doet ze dat, als 'vriendin' dan niet? Zou ze misschien bang zijn, dat ik haar zou horen denken: wanneer is hij eindelijk stom genoeg om 49,90 euro aan mij over te maken? Verder schrijft Gabriella: "Evert, ik voel me zo dicht bij je dat jij de eerste bent aan wie ik wilde schrijven.  (Onderstreping toegevoegd.) Over een paar dagen vieren de Hindoes Vasant Panchami, het feest van de Godin van de Kennis. Dat ik je schrijf, komt omdat ik die dag, dankzij een zeer geheime magische handeling die Meester Sri Etash mij geleerd heeft, bij bepaalde mensen vele gaven mag activeren.De edele magische Handeling die ik voorstel heet de “GOUDEN LOTUS VAN DE VERGETEN KENNIS”. Evert, door mijn aanleg voor mediumzaken heb ik over de hele wereld gereisd en tijdens die reizen heb ik Meester Sri Etash ontmoet, die een meester is in de wereld van de Spiritualiteit en het beheersen van psychische krachten.

Met hem heb ik gaven ontwikkeld die ik me eerder niet kon voorstellen. Zo heb ik ontdekt dat medium zijn mijn roeping ging worden. Vandaag kan ik je zonder inspanning de concentratie van tientallen jaren werken aanbieden.

Ik ben eens gaan Googelen met 'Sri Etash'. De allereerste 'hit' was een bericht van Gabriella, dat begon met "My Dear Jason". Tot mijn niet geringe verbazing was het een letterlijke vertaling in het Engels van het bericht dat ik van haar ontving. Zo schreef ze Jason onder meer: "Jason, because I feel so close to you, you’re the first person I decided to write to about this opportunity. (Onderstreping toegevoegd.) That’s because in just a few days, Hindus are going to be celebrating the Vasant Panchami – the celebration of the Goddess of Knowledge. If I’m bothering to tell you about this, it’s because on that day, I will be able to release a great number of gifts in certain specific people thanks to a special secret magical operation that was taught to me by the great Master Sri Etash."  Aan wie schreef ze nou het eerste: aan Jason of aan mij?  Natuurlijk moest Jason ook eerst 49,90 euro overmaken. Zou hij dat wel gedaan hebben? En zou hij intussen wel al die geheime krachten ontvangen hebben?
x