zaterdag 1 juni 2019

STRAATNAAM

Er kwam een nieuwbouwwijk in Zaandam. Zo'n wijk heeft (uiteraard) straten. Die moeten een naam hebben. Vaak is er een commissie die de namen bedenkt. Het college van B. & W. beslist.

Aan straatnamen kunnen colleges zich een behoorlijke buil vallen. Mogen straten nog een naam hebben die doet denken aan ons niet zo nette verleden? Bewoners en omwonenden van het Stadionplein in Amsterdam kwamen in verzet toen het college dat wilde hernoemen in Johan Cruijffplein. Het ging niet door.

In het geval van die nieuwe Zaanse wijk, die in 2016 werd opgeleverd, werd besloten een aantal straten te noemen naar muziekinstrumenten, dus Klarinet en Cello. Niet Klarinetstraat, maar alleen Klarinet. Zo kwamen er dus ook een Fagot, een Klarinet en een Hobo.

Sommig nieuwkomers waren onaangenaam verrast, toen ze vernamen dat ze kwamen te wonen in een straat waarvan de naam wel heel erg aan 'homo' deed denken. Dat lieten ze de gemeente weten.

Hoe homofoob kun je zijn? Die mensen zul je dus ook niet in het Concertgebouw zien, als daar het Concert voor hobo en orkest KV.314 (271k) in C gr.t. van Wolfgang Amadeus Mozart op het programma staat, of het Concert voor hobo en orkest in c kl.t. van Domenico Cimarosa. Zij zouden nooit lid worden van een harmonieorkest, want daarin wordt ook op hobo's gespeeld. Die mensen zullen ook liever naar Rottumeroog gaan dan naar Lesbos. Wil je als homofobe man nu wel of niet naar het pijpen van je vrouw/vriendin dansen?

Het college van B. & W. kwam aanvankelijk de bewoners  tegemoet. Hobo werd Piccolo. Vervolgens,  schreef Trouw, ontstond er ophef over deze naamsverandering toen het Zaanse nieuwskrantje De Orkaan, en erger, Bureau Discriminatiezaken de kwestie oppikten.

De raad boos, het college geschrokken, en de gemeente herzag prompt de naamsverandering. Immers: Zaanstad is een zogenoemde regenbooggemeente. Vandaar dat er snel een motie werd aangenomen waarin stond dat de stad absoluut niet ‘vereenzelvigd wil worden met homofobe gedachten’. Dat had het college wel eens eerder kunnen bedenken. Los daarvan: je kunt Nederland wel een 'regenboogland' noemen, maar daarmee zijn nog niet in één klap alle homofobe Nederlanders van gedachten veranderd.

Aan de Fagot zul je waarschijnlijk geen Amerikaanse expats aantreffen. In Amerikaans slang wordt 'fagot' vaak gebruikt om homo's op negatieve wijze aan te duiden. Je kunt het vertalen als 'flikker'.

Overigens, op Google Maps zijn nog steeds de Hobo en de Piccolo te zien.