zaterdag 31 juli 2010

Safe

De zeer behoudende calvinisten hebben vaak last van een geconditioneerde reflex, ook wel 'Pavlovreactie' genoemd. Die reactie is: 'nieuw' = 'fout' of 'zondig'. Dat was al het geval bij de eerste stoomtrein, die als instrument van de duivel werd beschouwd. De Heere der heirscharen immers vond dat met de zeilboot, de trekschuit en de diligence de zondige mens over de ultieme middelen van vervoer beschikte. De radio, de film en de tv zijn andere bekende voorbeelden van nieuwerwetse fratsen die de toets der kritiek op basis van de Drie Formulieren van Enigheid niet konden doorstaan. Hoewel: de radio stamt uit (mijn) grootvaders tijd en na ampele heroverweging is God de Vader - en in navolging degenen die boven ons gesteld zijn - tot de conclusie gekomen dat zich door Zijn ether verplaatsende radiogolven niet als zondig beschouwd behoeven te worden. Het via dezelfde ether verzenden en ontvangen van bewegende beelden is echter nog steeds een gruwel in Zijn ogen, evenals bewegende beelden die op een filmdoek worden geprojecteerd.

Het is welbeschouwd merkwaardig te noemen dat God de ontwikkelingen in de ICT-sector nauwelijks een strobreed in de weg gelegd heeft. Het gaat hier immers om technologie en dan denk je toch al gauw aan de duivel en zijn listen. Het waren uitgerekend twee steunpilaren van de Gereformeerde Gemeente (veel behoudender en bevindelijker vind je ze niet), de gebroeders Baan, die in de jaren '90 innovatieve (en lucratieve) software op de markt brachten vanuit stoer calvinistische bruggenhoofden als Rijssen en Barneveld. Zelfs een nog modernere ontwikkeling, het internetten, behoeven, begrijp ik uit een artikel in Trouw,  de leden van de Gereformeerde Gemeente niet aan zich voorbij te laten gaan. (Ik vermoed dat zij, met God, tot de conclusie zijn gekomen: "If you can't beat them, join them.") Het is natuurlijk de eerste durfals in die kringen wel opgevallen dat via dat internet bewegende beelden, soms van de meest perverse soort, en andere zaken die met geen mogelijkheid Gods goedkeuring kunnen wegdragen, tot de gelovigen kunnen komen. Maar zoals een dichter eens gezegd heeft, "God slaat geen grote wond of geeft er pleister bij." Leden van de Gereformeerde Gemeente in Nederland moeten met een filter internetten. Bij huisbezoeken worden zij daarop gewezen. Daartoe heeft de synode van de Gereformeerde Gemeente besloten. Dat filter wordt geleverd door 'Kliksafe'. Kliksafe heeft volgens Bostelaar (woordvoerster van het bedrijf) 14.000 particuliere klanten. Ook maken ruim 150 scholen en 100 bedrijven gebruik van het internetfilter, dat websites blokkeert die 'niet verantwoord' worden geacht voor de orthodox-protestantse surfer.

Op Kliksafe.nl zie ik verschillende mogelijkheden voor particulieren: "Particulieren kunnen kiezen uit inbellen, er zijn dan 3 abonnementsvormen: Basis (e-mailen en internetbankieren), Plus (alleen toegang tot 150.000 gescreende sites) en Pro (combinatie van Plus en toegang tot gefilterd internet). Ook ADSL-abonnementen met Pro-filtering behoren tot het productenaanbod. Het Pro-filter van Kliksafe is een combinatie van de drie filtervarianten." Via Google kwam ik de vraag van een jongen tegen: "Op school hebben wij een kliksafe filter op de pc zitten, weet misgien iemand hoe je dit filter kunt uitschakelen/omzeilen???? Het is soms namelijk nogal irritant als site's geblokt worden terwijl je weet dat er niks verkeerds op staat." Ja, zo'n jongen weet nog niet precies wat wel of niet verkeerd is. En wat doet de volwassen orthodox-protestantse stouterik die de huisbezoekende ouderlingen trots zijn Kliksafefilter toont? Hij schaft zich een netbook met dongel aan, zodat hij in de auto, in de trein, in het park alles kan zien wat hij zien wil. Net als zijn broeders en zusters in de Heer weet hij: "Hoe groter de zonde, hoe groter de genade."
X