zaterdag 3 januari 2015

God

Een paar dagen geleden stond er in de Volkskrant een artikel onder de kop God is springlevend in de moderne filosofie. Dezelfde krant had gisteren een artikel onder de kop Argumenten tegen bestaan God stapelen zich op.

De discussie tussen gelovigen en niet-gelovigen is nu al een aantal eeuwen aan de gang en er is nog altijd geen uitzicht op overeenstemming. De christenen hebben de verdediging van het geloof met het zwaard intussen wel zo'n beetje opgegeven, maar binnen de islam zijn nog altijd stromingen die dat zwaard zonder enige terughoudendheid hanteren.

Ik ben zeer gelovig opgevoed, maar rond mijn twintigste was ik wel tot de conclusie gekomen dat er niet zoiets als een operwezen bestond en mocht hij er al zijn, dan had hij er niet bijster veel van gebakken. Ik wist inmiddels ook wel dat het geen enkele zin had met gelovigen in discussie te gaan.We zouden het toch niet eens worden. Tijdens de laatste maanden voor mijn verhuizing van de Baarsjes naar Nieuwendam heb ik nog eens, ik had toch niets beters te doen, een jong echtpaar van de Jehovah's getuigen tot mijn woning toegelaten. Ik heb ze direct duidelijk gemaakt dat ze niet de illusie moesten koesteren mij te kunnen bekeren en zo werd het eigenlijk best een leuk gesprek, dat een kleine twee uur duurde. Ook de Jehovah's getuigen zijn geëvolueerd.