zaterdag 29 september 2018

SNOEPREIS

Er moet veel meer geld naar het basisonderwijs. Je zou denken dat bij Innoord, een stichting waarin 15 openbare basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs in Amsterdam-Noord al extra geld is binnengekomen: De directeuren van 16 scholen gaan(...) in november voor een studiereis naar Vancouver. Schrijft Het PAROOL. Gedurende een week gaan zij daar 'inspiratie opdoen en toekomstplannen maken'. Een bestuurslid en twee leden van het stafbureau hebben kennelijk ook behoefte aan inspiratie en willen ook toekomstplannen maken, want zij gaan ook mee.

Ik heb eens even gekeken hoe hoog alleen al de vliegkosten zullen zijn. Bij CheapTickets zie ik als goedkoopste United Airlines. Dat wordt dan 19 X € 568,80 = € 10.807,20.

A;s een ambtenaar bij het Rijk een dienstreis naar Vancouver maakt krijgt naast de vergoeding voor de reiskosten een vergoeding voor logieskosten van (max.) € 143,00 en voor overige kosten van € 92,00. Ik neem aan die directeuren, bestuurslid en stafmedewerkers hun verantwoordelijkheid kennen en het niet te dol zullen maken met die logieskosten en overige kosten. Laten we zeggen dat ze het totaal op € 210,00 p.p. zullen houden. Met hun allen kunnen ze dan € 3.990,00. Dat reisje gaat Innoord dan € 14.979,20.

Ik kan me best voorstellen dat directeuren van basisscholen zich van tijd tot tijd willen laten inspireren. De toekomst goed voorbereid tegemoet gaan is natuurlijk ook nooit weg. Maar weten ze nou echt zeker dat Vancouver de beste plaats buiten Nederland is om inspiratie op te doen?  En moeten zij echt zo ver van de dagelijkse beslommeringen weg gaan om toekomstplannen te smeden?

SP-raadslid Erik Flentge noemt het 'een mispeer van jewelste'. "Er is een lerarentekort, docenten komen terecht in actie tegen de verschraling in het onderwijs, dan is zo'n reis misplaatst." PvdA-fractieleider Sofyan Mbarki zegt o.a.: "Je moet wel heel goede argumenten hebben om een reis naar Vancouver te verantwoorden."

Onderwijswethouder Marjolein Moorman (PvdA) laat weten dat de reis in ieder geval niet betaald wordt met subsidies vanuit de gemeente. Gelukkig maar, dat zou het nog gekker maken, maar het geld waarover Innoord kan beschikken komt wel van de overheid, dus van jou en van mij. Ik lever gaar mijn bijdrage aan het onderwijs in dit land, maar waarom zou ik moeten meebetalen aan snoepreisjes voor werkers en bestuurders in het onderwijs?