donderdag 8 december 2011

Vakbond

Nog altijd ben ik lid van een vakbond, de AbvaKabo. Maar ik heb ik totaal geen idee wat er nu precies met de FNV gebeurt.  Die wordt kennelijk opgeheven en vervangen door 'De nieuwe Vakbeweging. Wat mij nogal tegenstaat is dat daarover is beslist door de voorzitters van de aangesloten vakbonden en dat de leden daarover niets konden zeggen. Ik had het vage vermoeden dat de hele operatie vooral ten doel had Agnes Jongerius (voorzitter van de FNV) en de voorzitter van de grootste bond (Bondgenoten), die met elkaar overhoop lagen een 'nette' aftocht te gunnen.

Het begon allemaal met het pensioenakkoord dat Jongerius afsloot en waar Bondgenoten en de AbvaKabo, die samen, qua ledental, een meerheid binnen de FNV vormen, tegen waren. Ik was aanvankelijk, gevoelsmatig, ook tegen verhoging van de pensioenleeftijd, maar na enig nadenken vond ik die verhoging wel verdedigbaar.   In Trouw lees ik vandaag, dat er nog wel iets meer speelt bij dat pensioenakkoord, nl. mogelijk verdere verhoging in de toekomst, én volledig vrijgave van de pensioenkasgelden aan beursspeculanten, op risico van de werknemers.(...) De leden wacht een onzekere toekomst, de leiders een hoge beloning.


Momenteel komt mijn inkomen voor het grootste deel van een drietal pensioenfondsen, waaronder de twee grootste van Nederland: ABP en Zorg en Welzijn. Sinds het begin van financiële en economische crisis had ik toch al niet zo veel vertrouwen meer in banken en beleggingsfondsen en de mensen die daar de beslissingen nemen. En van de huidige rechtse regering verwacht ik niet dat zij alles in het werk zal stellen om mijn belangen veilig te stellen. Die laat de markt (de speculanten dus, die hun eigen inkomen opschroeven) zijn gang gaan. Het ligt niet in mijn aard me zorgen te maken over financiën. Als mijn inkomen te laag wordt en ik de huurpenningen en de diverse premies niet meer zou kunnen opbrengen, kan ik aantonen dat ik daar niets aan heb kunnen doen, omdat de markt en de overheid ervoor gezorgd hebben dat mijn pensioen verlaagd is. En ik verdom het daar nu al vast op vooruit te lopen door te stoppen met roken, nooit meer wijn te kopen en afwisselend bij AH en C1000 boodschappen te doen, afhankelijk van de goedkope aanbiedingen die ze hebben. Ik leef op de oude voet voort en o, ja, ik blijf lid van de vakbond, want als de leden weer mogen meebeslissen, wil ik daar wel bij zijn.
x