donderdag 17 januari 2013

Natuurbehoud

De ijsvogel is een kleurrijk vogeltje dat ook in Nederland voorkomt. Je zult het niet gauw zien, want het beestje is nogal schuw aangelegd. De ijsvogel is een zogenaamde standvogel, d.w.z. hij vertrekt niet onder invloed van het door seizoensinvloeden veranderende weer. Hij is hier dus 's zomers en 's winters. Hij voedt zich met vissen. Dat wordt lastig als er ijs ligt. Gelukkig zijn er dan, zag ik in een reportage op tv, mensen die wakken gaan hakken, zodat de ijsvogels toch nog een visje kunnen verschalken.

Het is niet de eerste keer dat we in ons land met ijs geconfronteerd worden. Het schijnt zelfs zo te zijn dat onder invloed van het steeds warmer worden van de atmosfeer er steeds minder vaak ijs is. Op de een of andere manier heeft de ijsvogel zich al eeuwenlang als vogelsoort in Nederland weten te handhaven. Zelfs de winter van 1963, je weet wel: die van de Elfstedentocht die Paping won, heeft dit sympathieke beestje overleefd. Nu heeft het een paar nachten gevroren (niet eens vreselijk hard) en moeten we meteen wakken gaan hakken.

Een verdwaalde walvis levert natuurlijk veel spectaculairdere beelden op dan een verhongerd ijsvogeltje, maar ze zijn niet minder zielig. Ga dus vandaag even langs de visboer en haal wat sprotjes of sardines en strooi die uit over bevroren sloten en stadsgrachten. RED DE IJSVOGEL!
X