maandag 31 maart 2014

Wapengebruik

Over die overval bij die juwelier in Deurne schrijft Trouw: Justitie weet nog niet wat zich precies heeft afgespeeld bij de overval. Zo is het onduidelijk wie er heeft geschoten, hoe vaak er is geschoten en met welk wapen. In de juwelierszaak lagen een wapen van het juwelierspaar en een wapen van de overvallers. Merkwaardigerwijs weten veel burgers kennelijk precies wat er gebeurd is, bijvoorbeeld dat de overvallers door de vrouw van de juwelier zijn doodgeschoten. Velen zien in haar dan ook een heldin en nemen het justitie bijzonder kwalijk dat zij en haar man gedurende enige tijd zijn vastgehouden en ondervraagd. Trouw schrijft ook over een groepje demonstranten in Eindhoven, die er heel anders over denken: 'Niemand heeft het recht iemand koelbloedig te vermoorden,' zei een van de demonstranten die zegt op te komen voor de belangen van de twee overvallers en de nabestaanden.

Als ik het goed heb was ten minste één van de overvallers iemand met een Maraokkaanse achtergrond. Bij gebeurtenissen als deze kijk ik altijd even op de site van 'geenstijl.nl', waar het 'gesundenes volksempfinden' weer hoogtij viert: in Deurne wordt een juwelier beroofd door tuig. Hij is uiteraard niet de eerste juwelier die beroofd wordt, maar wel de eerste die het op miraculeuze wijze overleefd (sic). Dit in tegenstelling tot het lichtgekleurde tuig dat het loodje legt. Morsdood zijn die twee, maar nog zat levende lotgenoten over om een demonstratie op touw te zetten voor die arme doden die de dood niet verdienden. Het waren zulke lieve jongens. En in een reactie schrijft iemand: Wilders kreeg gelijk, we hebben er nu minder. Een andere reactie: Het riftuig heeft de selectieve verontwaardiging naar het volgende niveau getild. Daarmee zijn ze de besten in waar de linkse horden zo goed in zijn. Dat 'rif' in 'riftuig' verwijst naar het Rifgebergte in Marokko en 'geenstijl' zou 'geenstijl' niet zijn. als er niet verwijtend op 'links' werd gewezen. Dat vindt immers alles prachtig of verdedigbaar wat die "Rifaaapjes" doen.

Van wat er in Deurne gebeurdis weet ik niet meer dan wat er over in de media geschreven en getoond is. Ik weet wel dat het in een rechtstaat volstrekt normaal is dat er door politie/justitie onderzoek gedaan wordt naar wapengebruik met dodelijke afloop. Daarna mag de onafhankelijke rechter bepalen of het wapengebruik gerechtvaardigd was.
x

zondag 30 maart 2014

Licht

Er is licht aan het einde van de tunnel! Afgelopen woensdag was het precies drie weken geleden dat mijn ribben gekneusd werden ten gevolge van een val met de fiets. Sindsdien ben ik de deur niet uit geweest en heb ik niet, al fietsend, kunnen genieten van het prachtige voorjaarsweer. Bovendien was ik afhankelijk van mantelzorg, met name voor het halen van de dagelijkse boodschappen.

Van diverse kanten werd mij verzekerd dat het herstel 4 à 6 weken zou duren en dat er niets anders aan te doen was dan pijnbestrijding. Ik slik nu dus al ruim drie weken 8 paracetamollen (4 X 2), waarvan 6 in combinatie met codeïnefosfaat, per dag en ik mag zeggen dat de meeste pijn inmiddels wel geleden is. Alleen liggend heb ik nog wat last. Weliswaar val ik in slaap zodra ik in bed lig, maar als ik 's nachts wakker wordt - en dat gebeurt zo om de twee uur - val ik niet, zoals gebruikelijk, ook weer vrij gauw in slaap en dan gaat het opvallen dat het allemaal nog wat pijnlijk is. Daar heb ik wel een remedie tegen: ik ga mijn bed uit en ga aan tafel zitten met een flinke mok thee en lees wat of ik kijk naar een film. Dat kan een uur of twee duren en als ik dan weer naar bed ga, val ik weer redelijk snel in slaap. Echt goed geslapen heb ik de afgelopen weken dus niet. 's Middags deed ik wel eens een extra dutje.

Wanneer ik nu weer door mijn voorraad voedsel heen ben, die gisteren voor nog een aantal dagen is aangevuld door mijn kleine zusje, durf ik waarschijnlijk wel weer op mijn fiets te stappen om naar Alber Heijn te gaan en/of mij naar de andere kant van het IJ te begeven. Wellicht zit er ook weer een fietstochtje door het prachtige Waterland in,
x

zaterdag 29 maart 2014

Opperwezen

Wanneer je in Nederland niet de eed wilt aflegen ("Zo waarlijk helpe mij God Almachtig."), bijvoorbeeld omdat je niet in God gelooft, kan je er voor kiezen de belofte af te leggen. ("Dat verklaar en beloof ik" of alleen "Dat beloof ik"). Een Islamitisch Haags gemeenteraadslid zei bij zijn installatie: "Zo waarlijk helpe mij Allah." Burgemeester Van Aartsen was het daarmee niet eens. Als het gemeenteraadslid niet (de christelijke) God wilde aanroepen, dan moest hij maar de belofte afleggen.

Strikt formeel had de burgemeester natuurlijk gelijk: de tekst van die eed of belofte is bij wet voorgeschreven. Wie toevallig in een ander opperwezen dan de christelijke God gelooft heeft gewoon pech.

Toen die wetten gemaakt werden, wisten we natuurlijk wel dat ze in andere landen in andere goden geloofden en we waren al vooruitstrevend genoeg om te accepteren dat er Nederlanders waren die helemaal niet in God geloofden. We konden destijds niet voorzien dat er ineens vrij veel Nederlanders zouden zijn die in een (op wereldschaal) niet onbelangrijke andere God geloofden.

Ik wil niet zo ver gaan ervoor te pleiten dat het wettelijk wordt mogelijk gemaakt dat ieder gelovige zijn/haar eigen God mag aanroepen. Als ik het goed heb, gelooft de meerderheid van onze bevolking in geen enkele god en zijn Kerk (geloof) en Staat hier gescheiden. Die eed is in feite een archaïsme. Die moeten we helemaal afschaffen en vervangen door de belofte.
x

vrijdag 28 maart 2014

Publieksbinding

Het publieke omroepbestel moet weer eens op de schop. Trouw schrijft: Omroepverenigingen krijgen, als het aan de Raad voor Cultuur ligt, concurrentie van bedrijven die rechtstreeks hun programma's kunnen aanbieden bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO ). We krijgen dus, denk ik, bij Studio Sport niet meer te zien dat dit mede mogelijk wordt gemaakt door Univé. Univé mag dan rechtstreeks, zonder tussenkomst van de NOS of een omroepvereniging, zelf sportwedstrijden op tv brengen.

De Volkskrant schrijft er ook over: Ook de functieomschrijving van de verenigingen binnen de NPO gaat op de schop. Omroepverenigingen moeten een 'relatie' met het publiek aangaan en zich gaan richten op specifieke groepen en thema's. Het ledencriterium verdwijnt, een vijfjaarlijkse toets naar publieksbinding, kwaliteit en samenwerking met andere omroepen komt ervoor in de plaats. MAX hoeft dus geen leden meer te werven door een gratis exemplaar van 'Heel Holland Bakt' aan nieuwe leden te bieden. Ze gaan gewoon door met wat ze nu al doen: gezellige en nostalgische programma's voor 50-plussers maken. BNN blijft zich richten op spuiters en slikkers. De EO hoeft niet meer samen met die papen van de KRO de 'Passion' te maken en kan zich weer helemaal richten op haar autentieke achterban. Ik zie een diepgravende serie voor me over de Drie Formulieren van Enigheid. (Welke lezer weet nog zonder googelen wat die Formulieren zijn?)

Ik ben reuze benieuwd hoe die "vijfjaarlijkse toets naar publieksbinding, kwaliteit en samenwerking met andere omroepen" eruit komt te zien en wie die toets gaat uitvoeren. Waarschijnlijk hebben we tegen die tijd al vijf jaar nodig om alle beroepsschriften tegen de oordelen van de toetsende instantie (de 'Autoriteit Publieke Omroep' of zoiets?) te behandelen.
x

donderdag 27 maart 2014

Participeren

Een citaat uit Wikipedia: Een participatiesamenleving of doe-democratie is een samenleving waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving, waarbij de (landelijke) overheid geen of slechts een faciliterende rol speelt. Omdat het woord recent werd geïntroduceerd kent het nog geen vastomlijnde definitie en nog nauwelijks een connotatie.

Bij 'particpatiesamenleving' denk je (ik tenminste) aan iemand met een handicap of op een gevorderde leeftijd, zodat zhij niet meer geheel zelfstandig kan functioneren. Tot voor kort ging je dan naar een of andere instantie die personeel in dienst had dat jou van de nodige zorg/hulp voorzag, die betaald werd uit gemeenschapsgelden, AWBZ of WMO. Dat wordt allemaal te duur dus moeten mensen uit de directe omgeving van de oudere/gehandicapte in die zorg voorzien.

Ik ben nog niet zo oud, maar de afgelopen drie weken heb ik vast een voorproefje kunnen nemen op wat die participatiesamenleving inhoudt.  Vanwege gekneusde ribben kon ik niet alles doen wat ik wilde. Zo ben ik al drie weken de deur niet uit geweest om boodschappen te doen. Die boodschappen worden gedaan door een zus die in Haarlem woont en een schoonzus die aan de andere kant van Amsterdam (vlak bij het Olympisch Stadion) woont. Dat stel ik uiteraard zeer op prijs, maar ik probeer me voor te stellen hoe dat gaat als we tien jaat verder zijn en ik echt dagelijks hulp nodig heb bij allerlei activiteiten. Die zus en schoonzus zijn dan inmiddels de 75 gepasseerd, dus de kans is groot dat zij zelf hulp nodig hebben. Zij hebben respectievelijk twee en drie zonen en tegen die tijd wellicht voldoende kleinkinderen die oma een handje willen helpen. Maar ik heb geen (klein)kinderen. Mijn directe buren zijn nu al de 80 gepasseerd en in de lift kom ik nogal eens mensen met een rollator of een scootmobiel tegen. Ik woon nu eenmaal in een seniorenflat. Dus hoe zit dat over tien jaar met dat participeren?
x

woensdag 26 maart 2014

Gezellig

Als je (Engelse) reisgidsen over Nederland leest, kom je steevast een vermelding tegen van het woord 'gezellig', dat dan onvertaalbaar zou zijn. Ik heb al jaren een woordenboek Nederlands-Engels in huis, waarin je bij 'gezellig' vindt: companiable, convivial, sociable, clubbable, chubby, matey, pleasant, cosy, snug. Dan moet je als Engels sprekende toch wel enig idee hebben van wat wij met 'gezellig' bedoelen.

De tekstschrijvers van Obama hebben kennelijk ook wat reisgidsen gelezen, want ze hadden dit woord in de slottekst van Obama opgenomen. Echt goed begrepen hebben ze het toch weer niet, want ik kan me nauwelijks voorstellen dat de officiële conferentie en de vele 'bilateraaltjes' daar omheen echt gezellig waren. Tijdens mijn werkzame leven heb ik talloze vergaderingen bijgewoond en ik kan me met de beste wil van de wereld niet herinneren dat ik ooit gedacht heb: 'Hè, gezellig!'

Maar goed, als gastland zijn we er uitstekend in geslaagd van de NSS-top een 'Obama-show' te maken en als dank wilde Obama best wat vriendelijke woorden zeggen.
x

dinsdag 25 maart 2014

Overleg

Nadat Barack en Mark de Nachtwacht hadden bekeken, gingen ze een half uurtje in een andere ruimte zitten, voor 'bilateraal overleg' over een reeks van onderwerpen. Toen ze weer naar buiten kwamen hadden ze allebei een stuk papier bij zich met een verklaring die ze gingen voorlezen. Nou maak je mij niet wijs dat ze eerst hadden gesproken en vervolgens die verklaringen hadden geschreven. Dat red je niet in een half uur. Die teksten hadden ze al in hun zak voor ze het Rijksmuseum binnen gingen. Daar hadden hun medewerkers vooroverleg over gevoerd om het wat op elkaar af te stemmen. Tijdens dat zogenaamde bilateraal overleg hebben ze gewoon wat zitten keuvelen. "Zullen we het een beetje informeel houden? Jij zegt gewoon 'Barack', niks  'mister president' en zo en ik zeg gewoon 'Mark Roete'." "Ja, leuk en weet je wat je ook moet doen? Aan het eind iets in het Nederkands zeggen. 'Dankuwel' bijvoorbeeld. Per slot van rekening moet ik alles in het Engels zeggen, of iets wat erop lijkt." Mark zal gevraagd hebben of Barack een plezierige vlucht had gehad en Barack zal gezegd hebben dat ook vanuit de lucht Amsterdam er heel leuk uitziet. Ik vraag me wel af of Barack tijdens dat etentje op Huis ten Bosch 'your majesty' of gewoon 'Willem' of  'Alex' heeft gezegd.
x

maandag 24 maart 2014

Hieperdepiep

Er is er één jarig, hoera, hoera. Dat kun je niet zien want dat ben ik.

Uit niets aan mij of aan mijn omgeving valt af te leiden dat het vandaag 27.394 dagen, oftewel 75 jaar, geleden is dat ik geboren werd. Het schijnt een zogenaamd 'kroonjaar' te zijn, maar dat zegt me niets. Dit wordt de vijftiende verjaardag in successie waar ik helemaal niets aan doe. Ik ga de deur niet uit en ontvang geen gasten. Vandaag wordt een dag als alle andere. Vorige week heb ik zelf bol.com  al vast een cadeautje laten bezorgen: een boek van Simon Schama, 'The Story of the Jews', een mooie gebonden pil van 495 pagina's, dus voorlopig ben ik wel weer bezig.

Ik zou ook kunnen zeggen dat ik afgelopen zaterdag mijn verjaardag een  klein beetje gevierd hebt. Toen kwamen 'Zuster Klivia' en haar 'Vlam' een bakkie doen en ze hadden één van de weinige positieve zaken uit Den Haag meegenomen:  een slagroom/hazelnoottaart van 'Maison Kelder'. Smullen! Mijn kleine zusje kon daar van meegenieten, want die kwam wat mantelzorg verlenen. Ik heb weer eten en drinken tot en met woensdag in huis. Veel pijn van mijn gekneusde ribben heb ik niet meer. Dat zou je ook een caeautje kunnen noemen.
x

zondag 23 maart 2014

Klappen

In Het PAROOL las ik een artikel over het contact dat tot stand kwam tussen Johan Cruijff en Erik Scherder, hoogleraar in de neuropsychologie aan de VU. Beide mannen stammen uit de wijk Betondorp in de Watergraafsmeer, maar ze kenden elkaar niet persoonlijk. De hoogleraar was onlangs te gast bij DWDDrrrrr. Cruijff zag Scherder in dat televisieprogramma enthousiast vertellen over zijn vakgebied en hij zocht contact. (...) Cruijff nodigde Scherder uit op een seminar van de Cruyff Foundation, de organisatie die zich inzet voor het lichamelijk welzijn van kinderen en jongeren.

Uit het artikel leren we dat matig intensief sporten goed is voor ons brein. Kinderen moeten dat dan een uur per dag, volwassenen een half uur per dag doen. De hoogleraar gaat nog verder onderzoek doen. Hij onderzoekt in samenwerking met orthopedisch chirurg Bas Pijnenburg ook de invloed van vechtsporten op het brein. Klappen op het hoofd zijn niet goed voor het cognitief functioneren, voorspelde Scherder al, maar resultaten van de studie zijn nog niet bekend. Ik ben geen wetenschapper, maar soms voel je dingen op je klompen aan. Ik durf nu al te voorspellen wat de resultaten van die studie zullen zijn: klappen op het hoofd zijn echt niet goed voor het cognitief functioneren. Kunnen ze op de VU niet beter wat nuttigs gaan onderzoeken?
x

zaterdag 22 maart 2014

Referendum

Tegelijk met de verkiezing voor de gemeenteraad werd in het stadsdeel Centrum een referendum gehouden. Onderwerp daarvan was de herinrichting van de Elandsgracht in de Jordaan. De Elamdsgracht is al sinds 1891 geen gracht meer, maar een gewone straat met winkels, kroegen en restaurants. Het PAROOL schrijft dat een meerderheid van de binnenstadbewoners voor het plan van stadsdeel Centrum stemde om de Elandsgracht anders in te richten. 151 van de 182 parkeerplekken verhuizen naar de Q-parkgarage even verderop, zodat op het middenterrein ruimte komt voor bankjes, groen en fietsen. Ook worden de stoepen voor de winkels breder gemaakt, en verdwijnt het transformatorhuisje op het Johnny Jordaanplein.

Zodra je gaat ingrijpen in het gebruik van de auto levert dat tal van protesten op, met name van middenstanders die vrezen dat ze klanten verliezen omdat deze niet meer dichtbij de winkels kunnen parkeren. Daar ga ik het niet over hebben, al denk ik daar ook het mijne van.

Het lijkt natuurlijk zeer democratisch als je burgers laat meebeslissen over plannen van de overheid. Maar waarom zou je iemand die vlakbij Artis (bijna 4 km van de Elandsgracht) woont laten meebeslissen over de herinrichting van de Elandsgracht? Ik heb ook wel een mening over die herinrichting, maar ik kan me de dag niet heugen dat ik daar voor het laatst geweest ben. Er gaat zelfs wel eens een maand voorbij dat ik helemaal niet in de Jordaan kom.

Als ze in Amsterdam-Nieuwendam een referendum willen houden over een belangrijke verandering in die buurt zal ik daaraan, als bewoner, zeker meedoen. Maar waarom zou iemand in Tuindorp Oostzaan, zo'n acht kilometer verderop in Amsterdam-Noord, daar ook een mening over moeten geven? Dan kun je ook de inwoners van Buitenveldert, het zuidelijkste deel van Amsterdam, wel laten meestemmen. Zo wordt de democratie wel iets te ver doorgevoerd.
x

vrijdag 21 maart 2014

Minder

Als het aan mij lag zouden er vooral minder Nederlanders zijn. Ik bedoel natuurlijk minder criminele Nederlanders. Kan iemand dat regelen?
x

donderdag 20 maart 2014

Dichtbij

Al jaren lang roepen politici/bestuurders dat de politiek/het bestuur dichter bij de burgers  gebracht moet worden. Dat moet bijvoorbeeld gebeuren door rijkstaken over te hevelen naar de gemeenten, zoals de jeugdzorg en (delen van) de gezondheidszorg. Kennelijk is een belangrijk deel van de burgers daar helemaal niet in geïnteresseerd. Velen immers hebben gisteren niet eens de moeite genomen naar de stembus te gaan om hun lokale bestuurders te kiezen.

Ik vraag me hoe dan ook af op grond van welke overwegingen veel mensen hun stem uitbrengen. Al waren dit dan gemeenteraadsverkiezingen, veel mensen hebben hun stem laten bepalen op grond van overwegingen m.b.t. de landelijke politiek. OK, dat kan. Maar de PvdA en de VDD worden afgestraft voor dat beleid en D66, dat belangrijke delen van dat beleid ondersteunt, wordt daarvoor rijkelijk beloond. CDA en SP zijn (landelijk) beide opppositiepartijen maar de eerste verliest en de tweede wint en nog behoorlijk ook. Wie het begrijpt mag het zeggen,
x

woensdag 19 maart 2014

Voortgang

Het is inmiddels al weer twee weken geleden dat ik mijn ribben kneusde. Het is dus tijd voor een voortgangsrapportage. Gelukig kan ik melden dat het beter gaat. Vier keer per dag slik ik twee paracetamollen, waarvan drie keer in combinatie met codeïne. Ik heb dus niet meer constant last van pijn.

De kneuzing zit voornamelijk aan de linkerkant, maar ik kan mijn linkerarm al weer bewegen zonder dat dat tot veel extra pijnscheuten leidt. Het in bed gaan liggen en weer opstaan gaan een stuk beter, evenals het een nachtje liggen,

Ik kan de afgelopen twee weken beschouwen als een soort voorbereiding op wat me mogelijk te wahten staat als ik echt oud wordt (over een week ben ik 75) en afhankelijk van mantel- en thuiszorg. De mantelzorg is nu nog beperkt tot het halen van boodschappen en het vullen en leeghalen van de was- en droogmachine. Ik durf nu nog niet op de fiets te stappen om weer zelf boodschappen te doen. Een onverwachte beweging kan tot een pijnscheut leiden en die weer tot een volgende onverwachte beweging die tot ongelukken leidt. Ik ben de laatste tijd al vaak genoeg gevallen.

Voor een kneuzing van de ribben staan vier tot zes weken. Ik heb goede hoop dat ik er met vier weken wel vanaf ben.
x

dinsdag 18 maart 2014

Fout

Heb ik het toch weer fout gedaan, door mijn schoonzus te machtigen bij de gemeenteraadsverkiezingen namens mij te stemmen. Persoonlijk vind ik het niet fout, maar dat is de mening van de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, die waarnemers gestuurd heeft. Trouw bericht erover. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 constateerden de waarnemers dat het Nederlandse systeem strijdig is met de algemeen aanvaarde norm van 'one man, one vote'. Volmachten zijn volgens de OVSE strijdig met het stemgeheim. Ook bestaat het gevaar van fraude en misbruik, aldus de organisatie.

Het systeem om een ander voor je te laten stemmen bestaat hier al jaren en bij mijn weten is er nooit op gewezen dat de norm van 'one man, one vote' hiermee geweld wordt aangedaan. De OVSE ziet mijn stem dus liever verloren gaan.

En die strijdigheid met het stemgeheim is ook flauwekul. Ik heb er nooit een geheim van gemaakt, noch vóór, noch na de verkiezingen, op welke partij ik zou stemmen, resp. gestemd heb. Dat is ook deze keer weer de SP. We leven inmmers in een land waar het geen enkel gevaar oplevert daar redelijk open mee te zijn. En ik ben er echt niet bang voor dat mijn schoonzus mijn stem stiekem aan een andere partij geeft.

Ja, het is mogelijk te frauderen met volmachtstemmen. Maar we schaffen toch de belastingen niet af omdat daarmee, soms op grote schaal, gefraudeerd kan worden?
x

maandag 17 maart 2014

Hekel

Woensdag ga ik niet stemmen. Voordat je nou nu allerlei vervelende dingen over me gaat denken, vertel ik er maar meteen bij dat mijn stem niet verloren gaat. Vanwege mijn fysieke conditie zie ik mij woensdag de deur niet uitgaan. Mijn schoonzus strekt  die dag de mantelzorg uit tot het uitbrengen van mjn stem.

Vanmiddag kun je in EenVandaag kijken naar een aantal landelijke partijleiders die met elkaar gaan discussiëren over zaken die niets met gemeentepolitiek te maken hebben. Ik kijk al jaren niet meer naar dat soort debatten, want ik leer er niets nieuws uit. Ik heb ze ook niet nodig om een keuze te maken, want ik weet al lang op welke partij ik stem.

De laatste dagen verschijnt er in de Sterreclame regelmatig een spotje waarin Diedetik Samsom oproept op zijn partij te stemmen. Hoe het komt weet ik niet, maar ik heb een hekel aan die man gekregen. Ik heb dat niet zo gauw, zeker niet bij mensen die ik niet persoonlijk ken. Het heeft niets te maken met het feit dat ik zijn ideeën niet deel. Ik ben het ook maar zelden eens met Mark Rutte, maar ik voel geen weerzin als ik hem op tv zie. De KVP-politicus Norbert Schmelzer werd door Wim Kan wel eens aangeduid als 'de gladde teckel'. Het is dat gladde dat ik ook zie in Diederik en dat is geen compliment voor de belangrijkste politicus na Mark Rutte.
x

zondag 16 maart 2014

Propaganda

Leren 'we' het dan nooit? Met ons allen zijn we propagandisten van Geert Wilders. Als Wilders weer eens een disriminerende uitlating doet, maken de media daar 'nieuws' van door er uitgebreid aandacht aan te besteden. Vervolgens gaan andere politici daarop reageren. Dat stelt Geert in de gelegenheid zijn uitspraak nog eens te herhalen. Trouw besteedt uitgebreid aandacht aan de opmerking van Wilders dat Marokkanen beter terug kunnen gaan naar Marokko. PvdA-bestuurder Fouad Sidali vergeleek daarop Wilders met Hitler. Dus kwam Wilders opnieuw in het nieuws, want hij was beledigd. PvdA-voorzitter Hekman liet weten dat Sidali te ver was gegaan, dus werd de oorspronkelijke opmerking van Wilders nog maar weer ens herhaald. De ministers Timmermans en Asscher lieten van zich horen en ja, nog maar weer eens laten zien/horen wat Wilders ook al weer uitgekraamd had.

Wilders staat bekend om zijn uitspraken die snel de media halen. Hij zegt slechts zelden iets nieuws. Het zijn altijd variaties op een bekend thema. Om te beginnen zouden de media kunnen besluiten Wilders voortaan links te laten liggen. Leden van andere partijen moeten zich inhouden bij het reageren op wat Wilders gezegd of geschreven heeft. We moeten Wilders doodzwijgen.
x

zaterdag 15 maart 2014

Herdenken

De Dodenherdenking op 4 mei associeer ik altijd met de Tweede Wereldoorlog. Dat zal wel te maken hebben met het feit dat ik het laatste deel ervan nog tamelijk bewust heb meegemaakt. Situaties uit de Hongerwinter kan ik me nog goed herinneren. Maar ik weet niet zo goed wat ik herdenken moet en hoe ik dat zou moeten doen. In mijn directe omgeving waren geen slachtoffers aan wie ik zou kunnen terugdenken.

Bij de officiële Dodenherdenking worden niet alleen de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog herdacht, maar alle slachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen, zowel in oorlogssituaties als bij vredesoperaties. Een aantal Joodse organisaties, de Raad van Kerken en het contactorgaan Moslim en Overheid willen dat met de Dodenherdenking niet langer ook de Nederlandse burgers en militairen die na 1945 in andere oorlogen en bij vredesoperaties zijn omgekomen, worden herdacht. De boodschap van de Holocaust dreigt onder te sneeuwen door op 4 mei alle oorlogsslachtoffers tegelijkertijd te herdenken.

Hoe willen die Joodse organisaties, de Raad van Kerken en het contactorgaan Moslim en Overheid eigenlijk regelen dat bij de Dodenherdenking uitsluitend gedacht wordt aan slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog? Het merendeel van de bevolking heeft sowieso geen persoonlijke herinneringen aan die oorlog. Als iemand een echtgenoot, vader, zoon of broer verloren heeft in Afghanistan, kan ik me goed voorstellen dat zhij op 4 mei daaraan meer denkt dan aan de Holocaust

De Holocaust was uniek in al zijn gruwelijkheid. Het is goed daar op vaste tijden bij stil te staan. Maar degenen die zich daarbij persoonlijk nog altijd zeer betrokken voelen moeten anderen niet willen voorschrijven wie of wat zij op 4 mei willen herdenken en op welke wijze,
x

vrijdag 14 maart 2014

Stoel

Gistermiddag heb ik het even uitgeprobeerd: ik ging op bed liggen om te zien hoe het zou bevallen. En zie daar: het gaan liggen en het weer opstaan gingen gepaard met aanzienlijk minderr pijn dan een aantal dagen geleden en tijdens het geheel horizontaal liggen kreeg ik geen hoestbuien. Ik moet nog vermelden dat ik geprobeerd heb te slapen met een omhoog getrokken hoofdeinde van het bed. Dat vertraagde slechts het moment waarop het hoesten begon.

De afgelopen nacht heb ik dus, na vier voorgaande nachten in een stoel te hebben doorgebracht, weer eens in mijn bed geslapen zonder dat dat tot ernstig pijnlijke situaties leidde. Er is, kortom, licht aan het einde van de tunnel.

Merkwaardig is het wel te moeten vaststellen dat ik in een stoel beter slaap dan in bed. Ik ben eraan gewend dat ik diverse malen per nacht wakker wordt. Slapend in de stoel gebeurde dat slechts één maal per nacht. Moet ik van dat in een stoel slapen dan maar een gewoonte maken?
x

donderdag 13 maart 2014

Zelfredzaam

Soms kan een situatie treffend worden weergegeven in een klein aantal woorden, bijvoorbneeld de bezuinigingen in de zorg. Gistermiddag zag ik de herhaling van Pauw & Witte man van de avond daarvoor. Daarin kwam de verpleegkundige Marleen Verbree aan het woord, naar aanleiding van een brief van haar in de Volkskrant van 4 maart, Zij beschreef de situatie van een oudere vrouw die, geheel tegen haar zin van een verpleeghuis naar haar eigen huis werd gebracht. De treffende zin, naar mij gevoel: Op een belletje kunnen drukken telt sinds kort namelijk als teken van zelfredzaamheid. Dan heb je dus geen zorg nodig.
x

woensdag 12 maart 2014

Profijtbeginsel

Als er meer dan 50 internationale hotemoten naar Nederland komen, moeten er wat maatregelen genomen worden, met name maatregelen om te voorkomen dat terroristen of soortgelijke types acties ondernemen die ertoe kunnen leiden dat niet alle hotemoten direct na de conferentie weer in goede gezondheid naar huis gaan.

Ik heb geen idee waarom die conferentie juist hier gehouden wordt. Heeft Nederland zich hier zelf voor aangemeld? Moest ons land weer eens op de internationale kaart gezet worden en gaan we daardoor alle euro's terugverdienen die al die (veiligheids) maatregelen kosten?

OK, ik begrijp dat al die maatregelen genomen worden, maar die moeten dan wel tot het noodzakelijke minimum beperkt worden. Dus als Barack Obama te kennen geeft dat hij, nu hij hier toch is, wel even een museum wil bezoeken, dan moet Mark Rutte hem dat uit zijn hoofd praten, want dat leidt tot allerlei extra beveiligingsmaatregelen. Voordat je het weet wil François Hollande de Zaanse Schans wel eens bekijken en David Cameron het Openluchtmuseum en misschien wil Angela Merkel wel de Deltawerken bekijken.

We moeten het aloude 'profijtbeginsel' maar weer eens van stal halen. De Nederlandse overheid vraagt voor de geleverde (extra) beveiligingsdiensten een prijs. Het profijtbeginsel is gebaseerd op de gedachte dat die staatshoofden/regeringsleidet moeten bijdragen in de kosten van de door onze overheid voortgebrachte voorzieningen naar de mate van het profijt dat zij van die voorzieningen hebben. We hoeven toch niet gekke Henkie te spelen?
x

dinsdag 11 maart 2014

Slapen

Twee achtereenvolgende nchten had ik niet in bed gelegen, maar sliep ik zittend in een fauteuil. Daar waren twee reden voor: 1. in bed gaan liggen en opstaan waren pijnlijke bezigheden; 2. zodra ik lag begon ik te hoesten en dat was ook een pijnlijke bezigheid.

Gisteravond ging ik om kwart over negen weer in de fauteuil zitten. Ik viel vlot in slaap. Vrijwel exact om middernacht, bleek later, werd ik wakker. Ik nam mijn dagelijkse pillen van dat tijdstip en twee paracetamollen in. Ik voelde me redelijk en wilde wel eens proberen weer gewoon in bed te slapen. In ging liggen zonder al te veel pijn en toen ik eenmaal lag begon ik niet meteen te hoesten. Ik viel zelfs vrij gauw weer in slaap. Maar niet voor lang.

Ik werd wakker en kreeg accuut en forse hoestbui. Ik ging het bed uit. Het bleek tien over één te zijn. Ik ging maar weer in mijn fauteuil ziten. Ik heb zitttend doorgeslapen tot zes uur.  Dat was een mooi tijstp voor de eerste twee paracetamollen van de dag en een mok thee. Meteen maar even deze Beggartalk gechreven.


maandag 10 maart 2014

Vertel

Sportverslaggevers zijn rare mensen, die er een gewoonte van maken naar de bekende weg te vragen. Het komt bij alle sporten voor, maar toevallig zag ik het gisteren weer eens bij een stukje verslag van de paralympics, de afdaling bij het skiën. De Nederlandse deelnemer maakt ergens een foutje en vliegt uit de baan. Het komt allemaal uitgebreid in beeld en ten overvloede beschrijft de verslaggever het ook nog maar eens, misschien wel voor de visueeel gehandicapte kijkers.

Na afloop gaat de verslaggever met de sporter praten. Zijn eerste vraag is: "Vertel eens, wat ging er mis?" Goeie vraag! Als alles meezit krijg je nog eens een herhaling van de beelden te zien terwijl die sporter zijn relaas doet, eindigend met "wat er door hem heen ging" in die situatie.

Ik vermoed dat je pas verslaggever bij de tv kunt worden, als je je sporen verdiend hebt bij de radio  en dat dan ook geruime tijd gedaan hebt. Daar is er bij je ingestampt dat je altijd duidelijk moet beschrijven wat de luisteraars niet kunnen zien. Dat is er zo goed ingestampt, dat ze het niet meer kunnen laten. Cameramensen weten in het algemeen sportgebeurtenissen adequaat in beeld te brengen. Toch kunnen de commentatoren het niet laten om, als er een groep wielrenners tegen de grond gaat, te roepen dat er een valpartij heeft plaatsgevonden. Een spreekverbod lijkt me een mooie oplossing voor al het oeverloze geouwehoer.x


zondag 9 maart 2014

Warm

Gisteren was het, zeiden ze in het NOS-journaal (dacht ik), "de warmste 8 maart aller tijden". Laat je niets wijsmaken. OK, tijdens het Eoceen was er nog niemand die zich met data en temperaturen bezighield en/of het allemaal bijhield.

Het Eoceen is het tijdperk tussen het Oligoceen en Paleoceen. Het duurde van 56,0 tot 33,9 miljoen jaar geleden. Het Eoceen was een tijdperk met een uitgesproken warm en nat klimaat. Het vroegste deel van het Eoceen had zelfs het warmste klimaat van de afgelopen 100 miljoen jaar. Als we het hebben over "aller tijden" moeten we dat Eoceen wel even meenemen. Toen was het dus warmer dan gisteren en niet op één dag, maar geruime tijd aaneen.Vandaag wordt het nog warmer, maar het is weer geen echt record. Wat ze bij het NOS-journaal ook denken.
x

zaterdag 8 maart 2014

Achtertuin

De precieze inhoud van de gesprekken tussen Obama en Putin is natuurlijk niet bekend, maar ik kan me zo voorstellen dat Putin in reactie op Obama's bezwaar tegen de 'bezetting' van de Krim heeft gezegd: 'Kijk naar je eige' of iets over een pot en een ketel. In 1983 viel de USA Grenada, een Caraïbisch eiland, binnen, waar ongeregeldheden plaatsvonden. In Wikipedia wordt onder meer geschreven: "Als reden gaf de Amerikaanse regering op: algehele politiek instabiliteit in een land in de buurt van de Amerikaanse grens". Al eerder had Amerika zich bemoeid met Nicaragua, omdat het het niet plezierig vond dat de Sandinisten de macht hadden overgenomen van Somoza en zijn kliek. Met welk Zuid-Amerikaans land hebben de VS zich eigenlijk niet bemoeid? Cuba wordt nu al decennia lang geboycot.

De VS hebben Zuid-Amerika altijd beschouwd - en behandeld - als de eigen achtertuin, waar ze een dikke vinger in de pap wilden hebben. Oekraïne was ooit onderdeel van de Unie van Socialistische Sovjet Republieken (USSR). Net als meer van die vroegere Sovjet Republieken, zoals de Baltische staten en Wit-Rusland maken zij geen deel uit van de Russische Federatie. Landen als Polen, de DDR en Hongarije, waren formeel onafhankelijk, maar behoorden wel degelijk tot de invloedsfeer (de achtertuin) van de USSR.

Ik heb het hier al eerder geschreven. Op de Gereformeerde Kweekschool, waar je zo'n vijftig jaar geleden toch een pro-Amerikaanse en anti-Russische opstelling mocht verwachten, werd mij en mijn medeleerlingen verteld dat er eigenlijk niet zo veel verschil bestond tussen de Amerikaanse en Russische politiek. Beide naties hadden maar één doel: het bevorderen van de eigen belangen. Dat is naar mijn mening nog steeds zo. In Europa zijn we  traditioneel  gezien nog steeds geneigd achter de VS aan te hobbelen en Russisch optreden te veroordelen.

Voor alle duidelijkheid: ik vind dat de burgers van Oekraïne zonder druk van Rusland hun eigen toekomst moeten/mogen bepalen. Maar als 'Europa' zijn invloed in de achtertuin van Rusland wil vergroten, moet het niet vreemd opkijken als Rusland zich zijn historische trauma's herinnert, zoals de slag bij de Berezina en de Operatie Barbarossa.
x

vrijdag 7 maart 2014

Helaas

Gisteren belde ik rond twaalf uur mijn huisarts, met de bedoeling een wat sterkere pijnstiller te krijgen. De assistent (Joop) zei dat ik te vroeg belde. Ik moest het na vijf minuten nog eens proberen. Dat deed ik. Helaas, er werd niet opgenomen. Tot half één heb ik het nog diverse malen geprobeerd, maar ik kreeg geen verbinding. Om drie uur belde ik weer en kreeg ik wel verbinding. Maar een andere pijnstiller krijg ik niet i.v.m. de pillen die ik al geruime tijd slik. Ik moet het dus met die acht paracetemollen per dag doen.

Ik heb nog niet de indruk gekregen dat de paracetemol echt pijnverlagend werkt. Gelukkig zijn er bepaalde posities waarin ik kan zitten zonder dat ik enige pijn voel, Geheel pijnloos liggen is er nog niet bij, maar de pijn is dan niet van dien aard dat ik niet in slaap kan vallen. Het gaan liggen en het opstaan zijn wel de meest pijnlijke bezigheden.

Vanochtend komt mijn kleine zusje enige mantelzorg verlenen. Die zal dan vooral bestaan uit het doen van boodschappen voor de komende dagen, want die zie ik mij voorlopig niet doen. En ik bedenk net dat ernog een schone was in de droger zit.

En uitgerekend nu wordt ht zondag een mooie dag voor een terrasje in de stad. Ik zal me tevreden moeten stellen met het bewonderen van de bloesems in de gemeenschappelijke tuin.
x

donderdag 6 maart 2014

Kneus

Ja, hoor, het is weer eens zo ver. Ik had net medicijnen bij de apotheek gehaald en ging op weg naar AH. Vóór mij sloeg een vrachtauto rechtsaf. Voordat dat helemaal voltooid was stond hij stil. Ik moest dus naar links uitwijken om er niet tegen aan te knallen. Tegelijkertijd werd ik aan mijn linkerzijde gepasseerd door een bus van het GVB. Ik was kennelijk iets te ver naar links gegaan want ik raakte de bus, of de bus mij. Het was geen verschrikkelijke klap, maar ik raakte wel mijn evenwicht kwijt en kwam dus ten val. Omstanders hielpen mij en mijn fiets overeind en ik kon even gaan zitten op een vrij brede paal op het trottoir. De buschauffeur kwam vriendelijk vragen hoe het met me ging. Dat deed ook een toevallig passerende motoragent. Het ging best goed. Alleen twee minieme schrammetjes op mijn linkerhand. De agent bleef in mijn buurt tot ik hem ervan overtuigd had dat ik mijn weg zonder problemen kon vervolgen. Ik ging dus naar AH, deed mijn boodschappen en ging naar huis.

Toen ik al weer een tijdje thuis was, merkte ik dat er toch iets meer aan de hand was. Als ik hoestte gaf dat een behoorlijk pijnlijk gevoel aan de linkerzijde van mijn borstkas. Hetzelfde als ik mijn neus snoot en dat doe ik nogal vaak. En de pijn werd meer constant. Ik besloot met twee paracetamollen naar bed te gaan. Ik viel vrij snel in slaap en sliep tot een uur of half zeven. Die pijn was er nog en ik trok de conclusie dat ik wat ribben gekneusd had. Voor alle zekerheid besloot ik toch maar even mijn diagnose door een deskundige te doen bevestigen. Ik kon om acht uur terecht op de Huisartsenpost in het BovenIJ ziekenhuis. Mijn diagnose werd bevestigd. Daar zit ik dus een week of vier aan vast. De arts gaf mij in overweging vier maal per dag twee paracetamollen te slikken. Ze wilde mij geen sterkere pijnstillers voorschrijven, gezien de medicatie die ik in verband met mijn hart gebruik. Dat moest ik dan maar aan mijn eigen huisarts vragen.

Het gekke is dat ik mij herinner dat ik met een behoorlijk klap met mijn kop op de grond ben gekomen, maar dat ik daar totaal geen last van heb. Tegen mijn gewoonte in ben ik pas naar bed gegaan na Paul & Witteman. Ik heb nog niet geslapen en ben het bed maar uitgegaan om dit blog te schrijven. Vandaar dat vroege tijdstip onderaan.

UPDATE (8:22 uur)

Ik heb een klein beetje geslapen en om 5:00 uur twee paracetamollen genomen. Als ik in een bepaalde houding stil zit, voel ik geen pijn, maar bij de geringste beweging van mijn linkerarm voel ik het direct en ook wanneer ik wat dieper ademhaal. Tussen twaalf en half één kan ik mijn huisarts bellen en varen om een wat sterkere pijnbestrijder. Ik hoef niet de deur uit voor boodschappen en zal proberen zo veel mogelijk te slapen.
x

woensdag 5 maart 2014

Uitgeven

Het gaat, volgens het CPB, weer de goede kant op met onze economie. De cijfers van het CPB worden allerwegen "hoopvol" genoemd. Er hoeft niet nog meer bezuinigd te worden. Het zou zomaar kunnen dat we met ons allen weer wat meer gaan uitgeven. Mijn advies is: wacht niet met dat meer uitgeven tot 2015. Doe het nu!

Veel mensen beginnen direct te zappen, zodra er commercials op hun tv verschijnen. Ik doe dat nooit, hoogstens ga ik even iets anders doen, bijvoorbeeld een plasje. Ik zie dus veel commercials waarin bedrijven (zoals bouwmarkten, keukenboeren, meubelbedrijven) kortingen tot wel 40% aanbieden. En wat dacht je van auto's? Al die bedrijven zijn echt niet gek: zodra die in de gaten beginnen te krijgen, dat wij weer wat meer durven uit te geven, verdwijnen al die kortingen als sneeuw voor de zon. Ben je dus uitgekeken op je bankstel,  dan heb je nog tot 20 april (denk ik) de tijd om te beslissen of je met de Paasdagen de meubelboulevard wilt bezoeken. Je hebt dan een echt mooi bankstel voor een IKEA-prijsje. Dus: KOPEN! NU!
x

dinsdag 4 maart 2014

Tintje

Als wij als Nederlanders op een bepaald terrein niets presenteren, is er altijd wel een journalist die er fijntjes op wijst dat wij toch op een bepaalde prestatie best een beetje trots mogen zijn, omdat er wel degelijk een Nederlands tintje aan zit. Er waren weliswaar geen Nederlandse skiërs in Sotsji, maar gelukkig heeft de Oostenrijkse skiër Hirscher een Nederlandse moeder. en hij spreekt ook nog eens behoorlijk Nederlands.

Gisteren hebben 'wij' een klein beetje de Oscar voor de beste film gekregen. Steve McQueen, regisseur van '12 years a slave', woont immers, met zijn Nederlandse vrouw, de helft van het jaar in de Amsterdamse Pijp. Het PAROOL schreef: Interviewers gaven vannacht hoog op van de Nederlandse journaliste Bianca Stigter. De partner van regisseur Steve McQueen verscheen aan zijn zijde op de rode loper voorafgaand aan de uitreiking van de Oscars en werd geprezen om haar begripvolle houding. 'We' hebben dus, zeg maar, de Oscar voor de meest begripvolle houding gekregen. Daar mogen we best trots op zijn.
x

maandag 3 maart 2014

Tophit

Waarschijnlijk ken je deze recente commercial van Heineken:

Ik laat hem hier niet zien omdat ik reclame voor Heineken wil maken of omdat ik het een geweldig goede commercial vind. Het gaat me om de muziek die je op de achtergrond hoort, waarbij, als ik het goed heb, in het Spaans gezongen wordt. De meeste lezers van dit blog zullen de muziek niet herkennen. Die en de daarbij behorende Engelse tekst waren in de vijftiger jaren van de vorige eeuw een 'tophit' (al bestond die benaming toen nog niet) op de Nederlandse radio (Hilversum 1), die toen een onuitwisbare indruk op mij gemaakt heeft. Het is '16 tons' gezongen door Tennessee Ernie Ford. Het lied heeft niets met vrolijke show te maken, maar gaat over (het werk van) een mijnwerker, die aan Petrus vraagt hem nog niet bij zich te roepen omdat hij nog geld schuldig is aan de winkel van het bedrijf. (I owe my soul to the company store. Hier noemden wij dat 'gedwongen winkelnering', die bij wet verboden was.) Hieronder zie en hoor je Tennesee Ernie Ford. Daaronder de tekst.

Some people say a man is made outta mud
A poor man's made outta muscle and blood
Muscle and blood and skin and bones
A mind that's a-weak and a back that's strong

Refrein:

You load sixteen tons, what do you get
Another day older and deeper in debt
Saint Peter don't you call me 'cause I can't go
I owe my soul to the company store

I was born one mornin' when the sun didn't shine
I picked up my shovel and I walked to the mine
I loaded sixteen tons of number nine coal
And the straw boss said "Well, a-bless my soul"

Refrein

I was born one mornin', it was drizzlin' rain
Fightin' and trouble are my middle name
I was raised in the canebrake by an ol' mama lion
Cain't no-a high-toned woman make me walk the line

Refrein

If you see me comin', better step aside
A lotta men didn't, a lotta men died
One fist of iron, the other of steel
If the right one don't a-get you
Then the left one will

Refrein
 x

zondag 2 maart 2014

Beperkingen

Op mijn verjaardag (24 maart a.s.) zijn er zo'n 60 buitenlandse regeringsleiders en staatshoofden in ons land. Het een heeft uiteraard niets te maken met het ander. Die hotemetoten komen hier over kernwapens praten. Hun komst en aanwezigheid leveren nog al wat beperkingen op voor particulieren en bedrijven in Den Haag en omgeving en tussen Schiphol en Den Haag.

Waarom houden ze zo'n 'top' eigenlijk in zo'n beetje de drukste regio in ons land? In Lelystad heb je ook een Congrescentrum. Lelystad heeft een vliegveld waarop volgens mij ook de Airforce 1  van Barack Obama kan landen. Voor de vliegtuigen van de andere deelnemers moet dat dus geen probleem zijn. OK, er zijn in Lelystad en directe omgeving geen hotels van dezelfde klasse als Les Indes in Den Haag, maar na een dag vergaderen en een copieus diner (verzorgd door de kok van de Librije in Zwolle) zijn ze allang blij als ze in bed liggen, al is het een bed in een Bastionhotel of in een bed in een van de bungalowparken in Flevoland.

Natuurlijk zal die conferentie ook wat ongemakken voor de bewoners van Flevoland betekenen, maar dat zullen ze wel aanvaarden, want het is een prachtige gelegenheid om Flevoland 'op de (wereld)kaart te zetten'.

Wat er verder ook gebeurt op 24 maart, mijn verjaardag zal er niet door verpest worden, want al bereik ik weer een 'kroonjaar' (75!) ik ben niet van plan daar iets aan te doen.
x

zaterdag 1 maart 2014

Overdaad


Ik ben een groot liefhebber van schaatsen. Er is geen sport waar ik met meer plezier naar kijk (op tv), maar ik moet een bekentenis doen: gisteren ben ik een paar minuten na half negen overgestapt naar het Belgische Canvas, waar de film 'Tirza', naar het boek van Anton Grunberg, werd vertoond.

Dit weekend worden de Nederlandse Kampioenschappen allround en sprint, van zowel de dames als heren gecombineerd. Dat betekende dat er een schier eindeloze reeks van ritten op de 500 m werd gereden. Dat duurde langer dan twee uur. In tegenstelling tot de meeste liefhebbers vind ik de 500 m de minst interessante afstand, maar bij de meeste toernooien  zijn die vrij snel achter de rug. Door die combinatie van mannen en vrouwen en van sprint en allround ontstond er, naar mijn smaak, een overdaad.

Vanmiddag ga ik wel weer kijken want dan wordt de tweede 500 m onderbroken door de 3000 m voor de vrouwen en de 5000 m voor de mannen. De directe uitzending daarvan moet ik op mijn laptop bekijken, want op tv wordt een samenvatting getoond van half negen tot half elf. Gelukkig worden de 10.000 m voor mannen en de 5000 voor vrouwen morgen wel rechtstreeks via de tv uitgezonden.
x