dinsdag 30 oktober 2012

Blij

A.s. Zaterdag gaat de PvdA een rituele dans uitvoeren. Dan is er een congres waarbij ze gaan spelen dat ze debatteren over de vraag of de PvdA wel mee moet doen aan het akkoord dat Samsom met Rutte bereikt heeft en aan het nieuwe kabinet. Neem van mij nou maar aan dat ze in grote meerderheid "JA!" zullen zeggen. Er mogen wat  moties worden ingediend. Die worden verworpen of zullen worden 'meegenomen'.

Samsom en zijn PvdA moeten natuurlijk niet vergeten dat ze hun winst bij de verkiezingen van 12 september voor een belangrijk deel te danken hebben aan mensen ter linkerzijde van de PvdA die strategisch hebben gestemd. Die mensen krijgen niet de gelegenheid om te zeggen of ze blij zijn met  het door Samsom bereikte resultaat. Die krijgen we pas weer te horen bij de peilingen naar de vraag wat ze zouden stemmen "als er nu verkiezingen zouden worden gehouden." Ik ben benieuwd.

========================
Ik heb 15 dagen niet gerookt. (Wordt vervolgd.)
========================
x